Data Driven Smart Society

Over Data Driven Smart Society

Het lectoraat Data Driven Smart Society is onderdeel van Research & Innovation Centre Techniek en Informatica (RIC-TOI) en richt zich voornamelijk op de vraag hoe de waarde van Big Data gerealiseerd kan worden met behulp van geavanceerdere software en een grote rekencapaciteit om voorspelmodellen te ontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met opleidingen van de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), Gezondheid, Sport en Welzijn, Agri, Food & Life sciences, Business, Finance & Law (BFL) en Onderwijs & Innovatie (ONI).

Voor onderwijs en werkveld

Voor bedrijven en instellingen zit de waarde bijvoorbeeld in het verbeteren van de efficiency, de effectiviteit, de kwaliteit, de concurrentiepositie en het businessmodel, maar analyse van Big Data kan bijvoorbeeld ook helpen bij productinnovatie. Analyse van Big Data biedt ook kansen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en vraagstukken in de gezondheidszorg (eHealth). 

Samenwerken met Data Driven Smart Society

De onderzoekers van Data Driven Smart Society onderhouden relaties met bedrijven en instellingen in de regio via verschillende platforms als Terra Technica, TechValley en Holland Health. Op wetenschappelijk niveau worden banden aangehaald met Data Science Alkmaar.

Lectorale rede Ander de Keijzer 

''Voor goede data is multidisciplinaire samenwerking essentieel.''
Heb je de lectorale rede van Ander de Keijzer gemist? Lees er meer over en kijk de livecast terug.

Meer over de lectorale rede

Digital Rights Research Team

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Dat zorgt ervoor dat vraagstukken over data en digitale rechten alsmaar relevanter zijn. In samenwerking met lectoren Wina Smeenk en Ben Wagner heeft Ander de Keijzer daarom het Digital Rights Research Team gevormd. Daarmee richten zij hun aandacht op een digitaal verantwoorde samenleving. Vanuit dit Digital Rights Research Team doen de lectoren bijvoorbeeld onderzoek naar hoe technologie bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Meer over het Digital Rights Research Team

De lector van Data Driven Smart Society:

Ander de Keijzer
Ander de Keijzer
Ander de Keijzer
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Data Driven Smart Society: