Robotica

Over Robotica

Het lectoraat Robotica  van het Research & Innovation Centre Techniek en Informatica  (RIC-TOI) richt zich op innovatieve, praktische en betaalbare toepassingen van robots als bijdrage aan een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Onze focus ligt vooral op onderzoeksthema’s in de land- en tuinbouw, zorg en industrie. Hoe helpt de inzet van robots bijvoorbeeld om voedsel en gewassen nog duurzamer en efficiënter te telen? Hoe kunnen zorgrobots patiënten en verpleegkundigen ondersteunen? Met welke nieuwe inzichten en toepassingen kunnen we het mkb helpen om zelf oplossingen te ontwikkelen voor bedrijfstechnische uitdagingen?

Voor onderwijs en werkveld

Robotica is een multidisciplinair vakgebied. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten binnen het domein Techniek, Ontwerpen & Informatica slaan de handen ineen voor onze onderzoeksprojecten. Concrete, actuele vraagstukken uit het werkveld zijn het vertrekpunt van ons onderzoek. Vandaar dat partners uit dat werkveld altijd nauw betrokken zijn bij onze projecten en we gezamenlijk optrekken in onze zoektocht naar betaalbare oplossingen die passen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Vanwege de focus op vraagstukken in de zorg, land- en tuinbouw en de industrie werkt het lectoraat nauw samen met opleidingen van de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW), Agri, Food & Life Sciences (AFL) en Business Finance & Law (BFL).

Per onderzoeksvraagstuk vormen we leergemeenschappen waarin de lector, docent-onderzoekers, professionals uit het werkveld en (buitenlandse) studenten kennis ontwikkelen en werken aan oplossingen. Studenten ervaren op deze manier hoe hun werk een zinvolle, tastbare bijdrage levert aan het werkveld en hoe het is om samen te werken in multidisciplinaire teams.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een Associate degree Smart Farming Robotica. In de aanloop daar naartoe bieden we losse cursussen Robotica via Inholland Academy.

 

Samenwerken met Robotica

We onderhouden duurzame relaties met partners in het werkveld en het onderwijs. Samen focussen we ons op actuele vraagstukken waarvoor robotica een kansrijke, praktische oplossing kan bieden. Het gaat om gemeenschappelijke kennisopbouw die bij langlopende projecten zelfs tot prototypes kan leiden. Daarin vormen we de cruciale schakel tussen (fundamenteel) onderzoek en de praktische toepassing. Vandaar dat we enerzijds nauwe banden hebben met universiteiten (zoals de Vrije Universiteit Amsterdam, TU Wageningen en TU Delft), onderzoeks-, kennisinstellingen en brancheorganisaties. Anderzijds werken we samen met andere hbo-en mbo-scholen, instellingen in de zorg en mkb-bedrijven in de (maak)industrie.

Naast onze eigen onderzoeksprojecten is het lectoraat ook als partner verbonden aan diverse interne en externe projecten die goed aansluiten bij onze onderzoeksvraagstukken of waar robotica een belangrijk onderdeel vormt.   

 

Onderzoeksthema's

Robots in de zorg

Doeltreffende geriatrische revalidatie van patiënten na een beroerte (cva) bepaalt in hoge mate of zij wel of niet zelfstandig kunnen blijven wonen. Het is een van de vraagstukken waarin de toepassing van zorgrobots kansrijk kan zijn. Want zorgrobots zouden professionals en patiënten kunnen ondersteunen en ontlasten, wat een groot voordeel kan zijn met de verwachte personeelstekorten door de vergrijzing. Zorg- en technische professionals en studenten werken samen aan praktijkgerichte oplossingen en dragen zo bij aan een veerkrachtige samenleving.

  

Robots in land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw staat onder toenemende druk. Hoe bestrijd je plagen en ziekten zonder de strenger wordende milieurichtlijnen te schenden? Hoe kun je productie blijven draaien zonder afhankelijk te zijn van schaarse arbeidskrachten? En hoe behaal je de maximale opbrengsten op je land en in je kas? We ontwikkelen kennis over duurzame, praktische en betaalbare oplossingen door hightech utilities te combineren met onder meer datascience en informatica. Binnen onze smart farming-projecten ligt de focus op ziekten eerder en nauwkeuriger kunnen herkennen, rendabeler kunnen oogsten, fruitbomen en wortels autonoom kunnen snoeien en meer gedoseerd bemesten en bewateren.

Robots in de industrie

Efficiency staat centraal in het onderzoek naar robots in de industrie: hoe kunnen robots en cobots ertoe bijdragen om het productieproces te optimaliseren? Binnen dit onderzoeksthema kijken we naar innovatieve oplossingen voor de maakindustrie op het gebied van ‘slimme’ machinebouw, zoals te zien in de projecten Kijken met andere ogen en TechValley. Waar mogelijk op generiek niveau en waar nodig maatwerkgericht. Door de krachten en kennis te bundelen, kunnen de bedrijven hun producten, processen en diensten toekomstbestendig maken en daarmee hun koploperposities behouden.

Waarom robots de zorg juist menselijker maken

Het personeelstekort in de zorg is nog verder opgelopen, blijkt uit onderzoek van uitzendorganisatie Randstad. In de sector staan nu meer dan 52.000 vacatures open. Associate lector Margo van Kemenade gaat in deze aflevering van ExpertCast, een podcastserie van ANP, in gesprek met Luna van der Waarde over personeelstekorten in de zorg. Hoe kunnen robots zorgpersoneel ondersteunen en hoe kan dat van invloed zijn op de zorgkosten en -premies? Wat zijn de grootste verschillen in reacties van personeel versus patiënten op de inzet van zorgrobots? Je hoort het in deze podcastaflevering.

Luister de podcast op Spotify

Luister naar de podcast

Digital Farming voor precisielandbouw

Het lectoraat Robotica werkt mee aan het project Digital Farming NHN, dat gericht is op dataverzameling in de landbouw. Met behulp van bodemkaarten en taakkaarten wordt informatie verzameld voor precisielandbouw. Docent Kristel van Ammers werkte aan het inzichtelijk maken van de data voor agrariërs. Inholland-student Michael Bultema werkte aan een algoritme om onkruid van gewassen te kunnen onderscheiden. Hierdoor kan er dus precies gespoten worden op de plek waar onkruid staat en niet het hele gewas met bestrijdingsmiddelen aangetast wordt. In onderstaande twee video's komt de bijdrage van Inholland aan het project in beeld.

Klik hier voor meer info over de volledige docuserie

Dataverwerking in Digital Farming

Docent Kristel van Ammers begeleidt studenten die werken aan de ontwikkeling van algoritmes. Kristel vertelt in deze video onder andere hoe belangrijk het is om goed samen te werken met de boer. Wat verwacht een boer van het algoritme?

Michael Bultema, student Applied Mathematics, werkt aan een algoritme dat onkruid kan herkennen. Hij laat in het Robotica Lab in Alkmaar zien hoe ver hij hiermee is.

Lees meer over de aflevering

Demodag plantspecifiek spuiten

Tijdens de demodag kwamen vele geïnteresseerden samen om meer over digital farming te leren. Die dag presenteerde docent Kristel van Ammers de resultaten van het project. Student Michael Bultema vertelde meer over het ontwikkelde algoritme.

Lees meer over de aflevering

De lectoren van Robotica

Cock Heemskerk
Cock Heemskerk
Cock Heemskerk
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Margo van Kemenade
Margo van Kemenade
Margo van Kemenade
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Robotica

Werk samen met de onderzoekers van Robotica

Kom in contact en stel je vragen

Petra Arntzen, ondersteuner lectoraat Robotica
Telefoon
0615279989