Robotica

Over Robotica

Het lectoraat Robotica is gericht op praktische toepassingen van robots (autonoom aangestuurde objecten) in de moderne samenleving waarbij duurzaamheid en empowerment centraal staan. Als onderdeel van het Research & Innovation Centre Techniek en Informatica (RIC-TOI) verricht het lectoraat praktijkgericht onderzoek op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische informatica en aeronautical engineering. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen van de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW), Agri, Food & Life sciences (AFL) en Business Finance & Law (BFL).

Voor onderwijs en werkveld

Studenten, docent-onderzoekers en belanghebbende externen werken samen in projecten om high-tech Robotica utilities te ontwikkelen die in een behoefte van het werkveld voorzien.

Studenten voeren onder begeleiding van de lector en een docententeam de onderzoeken uit. Het betreft stage-, afstudeer- of ontwerpopdrachten die in het curriculum passen. Docenten kunnen - naast het begeleiden van studenten - ook als docent-onderzoeker aan de slag bij een project. Via het Internationale Inholland Exchange programma zijn ook buitenlandse studenten welkom om een traineeship bij het lectoraat te doorlopen. 

Om de beroepspraktijk te verbeteren, delen we onze kennis op congressen en symposia en via publicaties, artikelen in vakbladen en het verzorgen van gastcolleges en workshops. Daarnaast zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nieuwe masteropleiding Robotica. In de aanloop daar naartoe bieden we losse post-hbo-cursussen aan via Inholland Academy.

Samenwerken met Robotica

Het lectoraat Robotica onderhoudt duurzame relaties met relevante partners bij andere universiteiten (o.a. Vrije Universiteit Amsterdam, TU Wageningen en TU Delft) en onderzoeks-, kennis- en zorginstellingen. Via de SIA RAAK-MKB-projecten werken we ook samen met andere HBO/MBO scholen en het Midden- en Kleinbedrijf.

Als partner van Smart Suppliers, zijn betrokkenheid bij TechValley en vanuit zijn rol als lector zorgt Cock Heemskerk voor de doorwerking van kennis in de vorm van bijscholing van zowel medewerkers en machinebouwers.

Onderzoeksthema's

Zorgrobots (TOI en GSW)

Ondersteuning staat centraal in het onderzoek naar zorgrobots: kunnen zorgrobots ondersteuning bieden aan ouderen bij het langer zelfstandig thuiswonen of aan patiënten die herstellen van een traumatische ervaring? Deze onderzoeksvragen spelen in op de actuele maatschappelijke kwesties van vergrijzing en zelfredzaamheid en sluiten aan op de Inholland-visie op de Veerkrachtige Samenleving, die zich onder andere richt op empowerment van de professional en zelfmanagement van de patiënt.

Robots in land- en tuinbouw (TOI en AFL)

Duurzaam staat centraal in het onderzoek naar robots in land- en tuinbouw. Met technieken in de precisie-landbouw bekijken we hoe de inzet van high-tech utilities een hogere productie kan behalen en gelijktijdig het milieu structureel ontlast. Het rendement behalen we onder andere door ziektes bij gewassen in een vroegtijdig stadium te herkennen en door de optimalisatie van de kweek omstandigheden.

Dataverwerking in Digital Farming

Het lectoraat Robotica werkt mee aan het project Digital Farming NHN, dat gericht is op dataverzameling in de landbouw. Met behulp van bodemkaarten en taakkaarten wordt informatie verzameld voor precisielandbouw. Docent Kristel van Ammers begeleidt studenten die werken aan de ontwikkeling van algoritmes. Kristel vertelt in deze video onder andere hoe belangrijk het is om goed samen te werken met de boer. Wat verwacht een boer van het algoritme?

Michael Bultema, student Applied Mathematics, werkt aan een algoritme dat onkruid kan herkennen. Hij laat in het Robotica Lab in Alkmaar zien hoe ver hij hiermee is.

 

De lectoren van Robotica

Cock Heemskerk
Cock Heemskerk
Cock Heemskerk
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Margo van Kemenade
Margo van Kemenade
Margo van Kemenade
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Robotica

Werk samen met de onderzoekers van Robotica

Kom in contact en stel je vragen

Petra Arntzen, ondersteuner lectoraat Robotica
Telefoon
0615279989