09
februari
2023
|
08:51
Europe/Amsterdam

Inholland onderzoekt: Patrick Huntjens spreekt op Gala van een Krachtig Klimaat

‘We worden gekidnapt door ons huidige economische systeem’

patrick

De omslag naar een duurzame, gezonde en eerlijke samenleving. Daar heeft Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein bij Hogeschool Inholland en Hoogleraar Universiteit Maastricht een duidelijke visie op. Op 14 maart 2023 spreekt hij tijdens het Gala van een Krachtig Klimaat in Utrecht, georganiseerd door New Scientist. Samen met andere prominente wetenschappers snijdt hij tijdens dit Gala de klimaatproblematiek van dit moment aan en word je bijgepraat over dit onderwerp. 

Huntjens: “De ecologische crisis, de klimaatcrisis, de ongelijkheidscrisis; ze staan niet op zichzelf. Veel van onze huidige crisissen hangen met elkaar samen. Het zijn symptomen van een dieperliggende systeemcrisis. We leven in een marktsamenleving die gebaseerd is op eigenbelang en materialisme. Als samenleving worden we als het ware gekidnapt door dit systeem dat gericht is op economische groei. Ik pleit voor een samenleving die humaner en eerlijker is, die regeneratief in plaats van destructief is voor mens, dier en natuur. Om duurzaamheidstransities te laten slagen is daarom een nieuw natuurlijk sociaal contract nodig en een nieuwe economie.”

In zijn recent opgenomen podcast vertelt Huntjes meer over zijn visie en onderzoek bij Hogeschool Inholland.

 Wil jij ook naar het Gala van het krachtig Klimaat?  
Wij verloten enkele kaarten onder Inholland-collega’s en -studenten! Laat ons weten waarom juist jij bij het uitverkochte Gala van een Krachtig Klimaat aanwezig wil zijn en wie weet kun je ernaartoe! Mail jouw reden naar onderzoek.communicatie@inholland.nl en wie weet ben jij erbij op 14 maart in Utrecht.

Inholland onderzoekt

Bij Inholland werken we aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven, voor nu en later. Met Inholland onderzoekt vertellen we verhalen over hoe we hier vanuit onderzoek aan bijdragen, samen met studenten en werkveldpartners.