Duurzame leefomgeving

We werken aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven, voor nu en later. 

Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten werken aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan goede kwaliteit van leven, voor nu en later. Denk aan voldoende, gezond en veilig voedsel of aan energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie.

Lees hier meer over dit onderzoeksthema

Inholland onderzoekt:

Hoe we een duurzame leefomgeving creëren voor nu en later

Duurzame leefomgeving is een van de richtinggevende thema’s van Hogeschool Inholland. Een zeer actueel thema dat schreeuwt om innovatieve, praktisch haalbare oplossingen. Met onderwijs en praktijkgericht onderzoek buigen we ons bij Hogeschool Inholland over deze uitdagingen, om de wereld waarin we leven duurzamer en veerkrachtiger te maken. We verweven onderwijs en onderzoek zodat ze elkaar versterken. Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten werken, onderzoeken en leren met elkaar én met het werkveld. Zo leren we vanuit de praktijk en werken we aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

"Er is een nieuwe mindset nodig: minder is ook genoeg"

Mieke van den Berg over hoe Inholland verduurzaamt

In onderwijs en onderzoek zet Hogeschool Inholland stevig in op een duurzame leefomgeving. Zo doen we praktijkgericht onderzoek naar verduurzaming van de textielindustrie en het telen van voedingsmiddelen zonder bestrijdingsmiddelen. Maar ook intern speelt dit thema een grote rol. Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze gebouwen, de catering of het HR-beleid verder verduurzamen? Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur (CvB), is uitgesproken. “Er is een nieuwe mindset nodig. Van ‘hebben we wel genoeg, naar: ‘hebben we niet te veel’.”

Lees over de verduurzaming van Inholland

Lector Feike van der Leij pleit bij Kamerleden voor afschaffen btw groente en fruit

Afschaffen, die belasting op verse groente en fruit! Die boodschap verkondigde Feike van der Leij, lector Health & Food, luid en duidelijk in Den Haag tijdens een rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “De afschaffing van btw op groenten en fruit is een eenvoudige financiële prikkel, een stapje naar een gezonder Nederland. Ik hoop dat er nog vele stappen mogen volgen,” aldus Feike. 

Meer over de visie van Feike 

Efficiëntere luchtvrachtafhandeling op Schiphol leidt tot milieuwinst

Ronkende vrachtwagens op de luchthaven: kan dat milieuvriendelijker?

Voor de toekomst van Schiphol is het belangrijk dat de luchthaven verduurzaamt. Een efficiëntere vrachtlogistiek helpt daarbij. Het project CDM@Airports richt zich hierop. CDM staat voor collaborative decision-making. Het idee erachter is dat partijen in de logistieke keten hun planning beter op elkaar afstemmen. Rond CDM@Airports heeft Hogeschool Inholland een living lab opgezet waarin de betrokken bedrijven, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen aanschuiven. 

Lees verder over duurzame logistiek

Hoe sluiten toeristische ontwikkelingen in een stad beter aan op de wensen van bewoners?

Onderzoek naar duurzaam toerisme in Barcelona, Rotterdam en Amsterdam

Het is uitdagend om toerisme in steden te verduurzamen. Hiervoor zijn inzichten nodig vanuit verschillende stakeholders, van gemeente tot bewoners, ondernemers en kennisinstellingen, om tot oplossingen te komen die bijdragen aan die verduurzaming, maar ook passen bij verschillende belangen. Het Expertise Network Sustainable Urban Tourism deed onderzoek onder 5.000 respondenten in Barcelona, Amsterdam en Rotterdam naar de beleving van toerisme in deze Europese steden.

Lees meer over het onderzoek

"We willen beleidsmakers handreikingen bieden voor meer biodiversiteit"

Patrick Huntjens benoemd tot hoofdauteur voor VN-onderzoeksrapport

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder toenemende druk.  Om het tij te keren, ondertekenden in december bijna tweehonderd landen een VN-akkoord ter bescherming van dier- en plantensoorten en ecosystemen. Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein en hoogleraar duurzaamheidstransities bij Maastricht Universiteit, heeft de eer gekregen om als hoofdauteur in een VN-rapport in te zoomen op de brede maatschappelijke systeemverandering die nodig is om het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen mogelijk te maken.

Lees hier het interview met Patrick

"Beter de veldboon op ons bord dan in de veevoederbak"

Lector Feike van der Leij over de duurzame kansen van deze eiwitbron

Vleesvervangers, veevoer en industriële producten zoals biodiesel. Soja kent vele toepassingen en het is plantaardig. Maar het veroorzaakt ook ontbossing, verlies van biodiversiteit, bodemverschraling door monocultuur en CO2-uitstoot door transport. Daarom is soja veel minder duurzaam dan het lijkt. Niet verwonderlijk dat Feike van der Leij, lector Health & Food, zo enthousiast is over de duurzame kansen van de eiwitrijke veldboon. In de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst vertelt hij erover.

Lees en luister verder

Nu al extreme droogte: hoe gaat de agrarisch ondernemer daarmee om?

Het voorjaar is amper begonnen, en een groot deel van Europa is al uitgedroogd. Waterschaarste, extreme hitte en vernatting zijn effecten van klimaatverandering die een steeds grotere rol gaan spelen, zeker in de agrarische sector. “Agrarische ondernemers reageren veelal ad hoc, vanuit crisisdenken, op gevolgen van klimaatverandering. Maar met een langetermijnvisie en -strategie kunnen de effecten van de klimaatverandering kánsen zijn voor het bedrijf, de omgeving en de keten,” stelt Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in Circulaire land- en tuinbouw.

Lees meer over risicomanagement

Veelbelovende hoogvlieger drone Flappy voor verduurzaming gewasteelt

Tussen de 10 en 25 procent van alle gewassen gaat verloren door ziekten en plagen. Stel je voor dat dit percentage flink omlaag kan. Dat ziekten en plagen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt of zelfs voorkomen, zodat er minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn en gewassen dus duurzamer verbouwd kunnen worden. Mauro Gallo, lector Biomimicry van Hogeschool Inholland, werkt samen met de TU Delft, het bedrijfsleven, promovendi en studenten om dat met technologie te bereiken. Dat doen ze met het ‘Flappy’-project: fladderende drones die kwekers helpen om duurzaam te verbouwen. 

Lees meer over het Flappy-project

 

"Voer een suikertaks in én een subsidie op groente en fruit"

Ruim 2,3 miljoen Nederlanders hebben momenteel ernstig overgewicht (obesitas). Om dit te veranderen, moeten we gezonder gaan eten. In april verscheen hierover het opinie-artikel 'Voer een suikertaks in én een subsidie op groente en fruit’ in het Parool. Feike van der Leij, lector Health & Food, pleit samen met lectoren Herman Peppelenbos en Annet Roodenburg van HAS green academy voor het inzetten van financiële prikkels voor een gezondere samenleving. “Om een echte verandering op gang te brengen is een hogere belasting op suiker noodzakelijk. Door tegelijkertijd de btw op groente en fruit te verlagen, hoeft dat consumenten niets extra’s te kosten”, aldus de lectoren.

Lees meer over groentesubsidie


"We moeten af van egocentrisme"

Richard de Brabander over een nieuw ecosysteem

In stadskruidentuin Rotterdamse Munt in de wijk Feijenoord groeit en bloeit niet alleen de peterselie en bieslook. Ook kinderen uit de wijk, mensen in de GGZ en de verslavingszorg én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen hier tot wasdom. In de stadstuin worden ecologische en sociale doelen gecombineerd. Richard de Brabander, lector Ecosociaal werk: "We moeten naar andere vormen van economie, waarbij de mens een bescheidener rol speelt. Minder ikke ikke ikke, maar samen het ecosysteem centraal stellen waar we deel van uitmaken.”

Lees verder over Richards visie 


"Studenten bepalen de toekomst"

Onderzoek naar rol van bedrijfsadviseurs in agrarische innovatie

Samen met studenten, land- en tuinbouwbedrijven en andere hogescholen onderzoekt associate lector Gerry Kouwenhoven de rol van bedrijfsadviseurs bij een overname in de land- en tuinbouw. Het is essentieel om studenten hierin te betrekken, want zij zijn de adviseurs en accountants van de toekomst. "We vinden het heel belangrijk om met studenten te werken, omdat zij de toekomst bepalen. Elke innovatie is begonnen bij een student", aldus werkveldpartner Ted Duijvestijn. 

Lees over onderzoek naar verduurzaming agrarische sector


"Het eten van plantaardige voeding moet een feestje zijn"

Feike van der Leij over de duurzame veldboon

De helft van de Nederlandse bevolking kampt met overgewicht. Het is dus hoog tijd dat gezond eten toegankelijker en lekkerder wordt. Maar gezonde keuzes maken voor mens én planeet is tegenwoordig uiterst complex. Gelukkig is er een hypergezonde, duurzame oplossing: onze eigen veldboon. Feike van der Leij, lector Health & Food, vertelt hierover in deze podcast van Onderzoekers over de Toekomst. Ze gaan in gesprek over de veldboon als eiwitrijk, duurzaam alternatief voor importsoja. De transitie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit is essentieel, stelt Feike. "We hoeven heus niet allemaal vegetariër te worden. Maar we hebben op deze manier te weinig aardes om iedereen te voeden." 

Lees meer over de visie van Feike

"De BBB moet eerlijk zijn over de toekomst van boeren"

Patrick Huntjens schrijft opiniestuk in Trouw

Patrick Huntjens, lector Sociale innovaties in het groene domein, schrijft in Dagblad Trouw: "het huidige systeem biedt boeren geen realistisch perspectief. Als de BoerBurgerBeweging (BBB) daar eerlijk over is, kan ze echt iets betekenen."

Met de verkiezingswinst van de BBB gaat het stikstofdebat opnieuw een nieuwe fase in. Maar de inzet blijft hetzelfde: de gesprekken tussen kabinet, provincies en agrarische organisaties moeten de neerslag van stikstof verminderen en tegelijkertijd de boeren een toekomstperspectief bieden. 

Lees Patricks opiniestuk in Trouw

 

 

"Een bedrijfsovername is hét moment voor innovatie”

Gerry Kouwenhoven over succesvolle agrarische bedrijfsovernames

Van de reductie van stikstof tot energiebesparing in de kassen: elk bedrijf in de land- en tuinbouw staat voor de opgave de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Een omslag die vaak gepaard gaat met een ander proces: de bedrijfsovername. Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw, doet onderzoek naar de rol van adviseurs in succesvolle bedrijfsovernames in de agrarische sector. Daar spelen ook sociaal-emotionele en familiaire zaken een grote rol.

Lees hier meer

 

"We moeten ons richten op een natuurlijker wereld- en mensbeeld"

Patrick Huntjes spreekt op Gala van een Krachtig Klimaat

Stikstof, klimaat, ongelijkheid en vertrouwen: crisissen die zich opstapelen. Volgens Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, zijn het allemaal symptomen van een dieperliggende systeemcrisis.  Tijdens het Gala van een Krachtig Klimaat sprak Patrick over het Natuurlijk Sociaal Contract, een samenleving die regeneratief is in plaats van destructief voor mens, dier en natuur, en hoe we dit kunnen realiseren.

Lees hier meer

"Ons onderzoek en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden''

In gesprek met Marije Deutekom

Hogeschool Inholland is een onderwijs- én onderzoeksinstelling. Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur, is de belichaming van deze tweeledige identiteit met een rijk verleden bij de hogeschool als docent en lector. "Onze hogeschool is nog weleens te bescheiden in de prachtige resultaten die we met ons onderzoek boeken," vindt Marije.

Lees het interview hier 

"Geen verbod op vliegen, wel bewuster reizen"

Onderzoek naar duurzaam toerisme

“Toerisme moet van steden betere plekken maken voor inwoners, lokale bedrijven en natuur,” stelt Ko Koens, lector New Urban Tourism. Op Europa’s grootste toerismebeurs, ITB, geeft hij een presentatie over duurzaam toerisme en recent internationaal onderzoek hiernaar.  "Mensen denken dat duurzaam reizen betekent dat ze niet meer mogen vliegen of minder op vakantie mogen. Dit roept verzet op," vervolgt Koen.

Lees hier meer 

Transitie naar duurzame leefomgeving

We dragen zorg voor een goede kwaliteit van leven, voor huidige en voor toekomstige generaties. Om dit te realiseren, werken onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten aan duurzame en innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. We sluiten hiermee goed aan op de maatschappelijke agenda’s op dit gebied. Denk aan de KIA Energietransitie en Duurzaamheid, het thema Climate, Energy, Mobility in Horizon Europe, NWA-routes zoals Energietransitie en Circulaire economie en grondstoffentransitie, en bij de strategische onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen met het thema Gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar.

Onderwerpen binnen dit thema:

  • duurzame, fysieke en natuurlijke leefomgeving
  • voldoende, gezond en veilig voedsel
  • energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptie
  • duurzaam toerisme

Voortbouwen op opgedane kennis 

Inholland heeft de laatste tien jaar sterk ingezet op het thema ‘Duurzaam’. Door de combinatie van technologische oplossingen, economisch verdienvermogen, verduurzaming in land- en tuinbouw, vergroening van de gebouwde omgeving, verduurzaming van recreatie en toerisme, aandacht voor gedragsverandering en het inzetten van nieuwe innovatie-methodieken en -werkvormen heeft Inholland integraal kennis ontwikkeld, opleidingen vernieuwd en onderzoek gefocust. Daarop bouwen we nu voort met duurzame leefomgeving als thema.

Interdisciplinair leren, werken en onderzoeken
We werken samen in leergemeenschappen, kenniswerkplaatsen, Centers of Expertise (CoE’s) en labs die direct verbonden zijn aan (een van) beide thema’s, duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Deze thema’s geven inhoudelijke kleuring aan al onze opleidingen. Ook onze mogelijkheden voor interdisciplinair leren, werken en onderzoeken verbinden we aan de thema’s.

Bekijk onze opleidingen

Bekijk onze lectoraten

Meer over labs

 

Nieuws rondom het thema duurzame leefomgeving

Interesse in een samenwerking? Of heb je een vraag? 

Neem contact met ons op

Laat je gegevens achter via onderstaand formulier, dan nemen wij contact met je op.