Duurzame leefomgeving

We werken aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven, voor nu en later. 

Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten werken aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan goede kwaliteit van leven, voor nu en later. Denk aan voldoende, gezond en veilig voedsel of aan energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie.

Lees hier meer over dit onderzoeksthema

Inholland onderzoekt

Duurzame leefomgeving is een van de richtinggevende thema’s van Hogeschool Inholland. Een zeer actueel thema dat schreeuwt om innovatieve, praktisch haalbare oplossingen. En dat is precies waar een hbo-instelling met toegepast onderzoek een bepalende rol in kan spelen. We werken aan domeinoverstijgende projecten die bijdragen aan de duurzame transitie. Hier lichten we onderzoeken, onderzoekers en onderwerpen uit rondom het thema Duurzame leefomgeving. Stuk voor stuk het resultaat van een waardevolle samenwerking van groene, technische en bedrijfseconomische domeinen in onze hogeschool. 

"Een bedrijfsovername is hét moment voor innovatie”

Gerry Kouwenhoven over succesvolle agrarische bedrijfsovernames

Van de reductie van stikstof tot energiebesparing in de kassen: elk bedrijf in de land- en tuinbouw staat voor de opgave de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Een omslag die vaak gepaard gaat met een ander proces: de bedrijfsovername. Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw, doet onderzoek naar de rol van adviseurs in succesvolle bedrijfsovernames in de agrarische sector. Daar spelen ook sociaal-emotionele en familiaire zaken een grote rol.

Lees hier meer

"We moeten ons richten op een natuurlijker wereld- en mensbeeld"

Patrick Huntjes spreekt op Gala van een Krachtig Klimaat

Stikstof, klimaat, ongelijkheid en vertrouwen: crisissen die zich opstapelen. Volgens Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, zijn het allemaal symptomen van een dieperliggende systeemcrisis.  Tijdens het Gala van een Krachtig Klimaat sprak Patrick over het Natuurlijk Sociaal Contract, een samenleving die regeneratief is in plaats van destructief voor mens, dier en natuur, en hoe we dit kunnen realiseren.

Lees hier meer

"Ons onderzoek en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden''

In gesprek met Marije Deutekom

Hogeschool Inholland is een onderwijs- én onderzoeksinstelling. Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur, is de belichaming van deze tweeledige identiteit met een rijk verleden bij de hogeschool als docent en lector. "Onze hogeschool is nog weleens te bescheiden in de prachtige resultaten die we met ons onderzoek boeken," vindt Marije.

Lees het interview hier 

"Geen verbod op vliegen, wel bewuster reizen"

Onderzoek naar duurzaam toerisme

“Toerisme moet van steden betere plekken maken voor inwoners, lokale bedrijven en natuur,” stelt Ko Koens, lector New Urban Tourism. Op Europa’s grootste toerismebeurs, ITB, geeft hij een presentatie over duurzaam toerisme en recent internationaal onderzoek hiernaar.  "Mensen denken dat duurzaam reizen betekent dat ze niet meer mogen vliegen of minder op vakantie mogen. Dit roept verzet op," vervolgt Koen.

Lees hier meer 

Transitie naar duurzame leefomgeving

We dragen zorg voor een goede kwaliteit van leven, voor huidige en voor toekomstige generaties. Om dit te realiseren, werken onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten aan duurzame en innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. We sluiten hiermee goed aan op de maatschappelijke agenda’s op dit gebied. Denk aan de KIA Energietransitie en Duurzaamheid, het thema Climate, Energy, Mobility in Horizon Europe, NWA-routes zoals Energietransitie en Circulaire economie en grondstoffentransitie, en bij de strategische onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen met het thema Gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar.

Onderwerpen binnen dit thema:

  • duurzame, fysieke en natuurlijke leefomgeving
  • voldoende, gezond en veilig voedsel
  • energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptie
  • duurzaam toerisme

Voortbouwen op opgedane kennis 

Inholland heeft de laatste tien jaar sterk ingezet op het thema ‘Duurzaam’. Door de combinatie van technologische oplossingen, economisch verdienvermogen, verduurzaming in land- en tuinbouw, vergroening van de gebouwde omgeving, verduurzaming van recreatie en toerisme, aandacht voor gedragsverandering en het inzetten van nieuwe innovatie-methodieken en -werkvormen heeft Inholland integraal kennis ontwikkeld, opleidingen vernieuwd en onderzoek gefocust. Daarop bouwen we nu voort met duurzame leefomgeving als thema.

Interdisciplinair leren, werken en onderzoeken
We werken samen in leergemeenschappen, kenniswerkplaatsen, Centers of Expertise (CoE’s) en labs die direct verbonden zijn aan (een van) beide thema’s, duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Deze thema’s geven inhoudelijke kleuring aan al onze opleidingen. Ook onze mogelijkheden voor interdisciplinair leren, werken en onderzoeken verbinden we aan de thema’s.

Bekijk onze opleidingen

Bekijk onze lectoraten

Meer over labs

 

Nieuws rondom het thema duurzame leefomgeving