Delft,
29
april
2019
|
08:02
Europe/Amsterdam

Inholland-studenten betrokken bij miljoenenproject Holwerd aan Zee

Ooit was het Friese Holwerd een welvarend handelsdorp aan zee. Inmiddels is het dorpje een plaats aan de dijk met oplopende werkloosheid en versobering van de leefbaarheid. Woningen zijn onverkoopbaar en de jeugd vertrekt richting het westen. Tijd voor actie. Holwerd moet weer aantrekkelijk worden. Studenten Landscape & Environment Management Cas Heikens, Tommie Pot en Lisa Huigen zijn betrokken bij de wording van het ‘nieuwe’ Holwerd aan Zee, een megaproject dat in februari nog een donatie kreeg van 15 miljoen euro vanuit het 'droomfonds' van de Postcodeloterij.

Leestijd: +- 2 minuten

Lisa Huigen is betrokken vanuit het Coast Project, waarin Hogeschool Inholland al een aantal jaren samenwerkt met de werkgroep Holwerd aan Zee. Lisa: “Vanuit de werkgroep Holwerd aan Zee zijn er vier vraagstukken bij het Coast Project neergelegd. Een van deze vraagstukken is om de mogelijkheden te onderzoeken voor een ecologische en recreatieve verbinding tussen Holwerd en Dokkum, zodat Holwerd verbonden wordt met het achterland. Afgelopen periode hebben wij deze mogelijkheden onderzocht en geanalyseerd. Hieruit hebben we voor de drie belangrijkste componenten van voor Holwerd aan Zee (natuur, recreatie en landbouw) scenario's gemaakt. Komende periode gaan we verder met het maken van een visie en een plan.”

Schuilen, foerageren en voortplanten
Vanuit de opleiding Landscape & Environment Management houden Tommie Pot en drie andere studenten zich bezig met de verbinding tussen zoet en zout water in het gebied. Tom: “Dit geeft kansen voor vismigratie. We hebben een inventarisatie van het projectgebied gemaakt. In het aankomende blok gaan we de inrichting maken voor Holwerd aan Zee die bijdraagt aan de optimalisatie van de vismigratie. Hiervoor is het belangrijk om verschillende habitats te creëren waar vissen kunnen schuilen, foerageren (voedsel zoeken, red.) en voortplanten.”

Het project van Tommie en zijn teamgenoten is nog niet afgerond. “Naast dat ik meer te weten ben gekomen over vismigratie en eisen van meerdere vissoorten, vind ik het mooi om te zien dat een project als Holwerd aan Zee opgezet kan worden door burgers. Dit laat wel zien wat er mogelijk is als je een goed idee en een goed plan hebt. Met het project spreken we veel actoren en experts die hun kennis en inzichten delen. De omgang met experts en belanghebbenden is belangrijk omdat dit later in het werkveld ook terugkomt."

Hoogwater vluchtplaatsen
Studenten Silas, Yanick, Stef en Cas houden zich bezig met binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen voor broedvogels. Cas: "Het uiteindelijke doel is om broedvogeleilanden te ontwikkelen die gebruikt gaan worden door soorten uit de rode lijst van broedvogels. De broedvogels waarop gemikt wordt zijn ‘kaalbroeders’ zoals de stern en scholeksters. Wenselijk is om de broedvogeleilanden zo in te richten dat recreatie in bepaalde jaargetijden ook mogelijk is."  De grootste kansen liggen volgens Cas in de verbinding tussen natuur en recreatie. "Hierbij zijn grote stappen in te maken. Door goede inrichtingstoepassingen te gebruiken moet dit mogelijk zijn."

Holwerter Feart
Lisa hoopt uiteindelijk een realistisch en toekomstbestendig plan neer te zetten. “Wij willen dat Holwerd minder krimpt en de vergrijzing afneemt, het dorp moet weer aantrekkelijk zijn voor recreanten en de leefbaarheid voor de inwoners moet verbeterd worden. De grootste kansen liggen bij het verbreden van de Holwerter Feart voor de recreatie en het verder ontwikkelen van duurzamere vormen van landbouw, zoals multifunctionele landbouw en natuurinclusieve landbouw, en dit kenbaar maken bij de mensen die het gebied bezoeken. Op die manier worden mensen bewust van de ontwikkelingen in het gebied en kijken zij voortaan misschien wel anders naar de agrarische sector. Ik ben tevreden wanneer we als projectgroep een plan neerzetten waarbij zowel de natuur, recreatie als de landbouw erop vooruit gaat.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.