Haarlem,
18
juni
2019
|
07:30
Europe/Amsterdam

Inholland-studenten zijn gezond, competent en bevlogen

Studentenwelzijn

Een eerste onderzoek naar het welzijn van studenten binnen onze hogeschool geeft een aantal veelbelovende indicaties. De onderzoekslijn Studiesucces rapporteert dat 70% van de ruim 400 studenten die deelnamen aan het onderzoek hun gezondheid als goed tot uitstekend beschrijft. En dat het merendeel vertrouwen heeft in het eigen kunnen met betrekking tot studiegerelateerde activiteiten. Zij voelen zich ‘competent’. Ook scoort 41% hoog op bevlogenheid: zij vinden hun studie zinvol, krijgen er energie van en zijn betrokken bij hun studiewerkzaamheden. Al deze factoren kunnen gezien worden als buffer tegen stress en de ontwikkeling van een burn-out.

“We zijn blij dat deze factoren positief zijn”, vertelt onderzoeker Nikkie Gubbels. “Want ondanks dat het merendeel van onze studenten zichzelf als gezond bestempelt, geven zij aan regelmatig stress te ervaren, bijvoorbeeld rondom deadlines, over onduidelijkheden tijdens de studie of omdat ze hoge eisen aan zichzelf stellen. Ruim 40% van de studenten benoemt ook psychische klachten te hebben, zoals stress en angst. Daar kunnen we als hogeschool dus nog stappen in maken.”

Persoonlijk en actief betrokken
Docenten spelen een belangrijke rol in het welzijn van studenten. Zo toont het onderzoek aan dat docenten veel onduidelijkheden rondom de studie kunnen wegnemen. De docent wordt door studenten als de belangrijkste factor genoemd om hen het gevoel te geven dat zij competent zijn. “Gelukkig doen we als hogeschool al een aantal zaken heel goed, zie ik in de resultaten”, vertelt lector Rutger Kappe, die bij het onderzoek betrokken is.

“Onze studenten voelen zich competent en lijken een goed vangnet te hebben. Ze voelen zich thuis bij Inholland en ervaren sociale steun van docenten en hun medestudenten. Een groot deel van de studenten deelt hun problemen met mensen in hun omgeving. Toch schaamt ook een deel van de studenten zich voor zijn problemen. Zij weten niet waar ze voor hulp terechtkunnen of zoeken liever zelf naar een oplossing. Inmiddels loopt er een verdiepend onderzoek naar hoe we studenten kunnen stimuleren om makkelijker hulp te zoeken en vinden. Daarnaast willen we studenten door middel van een persoonlijk feedbacksysteem inzicht geven in hun eigen welzijn. Verder willen we de beschikbare hulpbronnen binnen en buiten de hogeschool goed onder de aandacht brengen. Tot slot kunnen we docententeams begeleiden bij het bepalen van de benodigde stappen voor vergroting van de veerkracht van studenten.”

Studentenwelzijn
Met deze eerste meting geven we gehoor geven aan de opdracht van Minister van Engelshoven om in actie te komen en studentenwelzijn te bevorderen. “Om als hogeschool de juiste actie te ondernemen en te zorgen dat studenten op een gezonde en actieve wijze studeren, is het belangrijk om in kaart hebben hoe het op dit moment met de studenten gaat, waar zij zoal tegenaan lopen en welke obstakels we kunnen wegnemen. Vanuit hier kunnen we verder”, geeft Rutger aan.

Meer weten?
Een volledig verslag van het onderzoek en alle resultaten zijn te lezen in het onderzoeksrapport Studentenwelzijn. De belangrijkste resultaten zijn gepubliceerd in een factsheet. Via ScienceGuide verscheen afgelopen week een artikel naar aanleiding van het onderzoek. En over twee weken volgt een infographic, waarin de belangrijkste suggesties van studenten zijn opgenomen voor het curriculum, docenten en voor zichzelf om studentenwelzijn te bevorderen en stress te verlagen.

Meer informatie over het onderzoek? Neem contact op met onderzoekers Nikkie Gubbels of Rutger Kappe.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.