Rutger Kappe
Rutger Kappe

Rutger Kappe

lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Rutger

Even voorstellen

Rutger Kappe is sinds februari 2015 lector Studiesucces en geeft leiding aan het gelijknamige lectoraat van het kenniscentrum Onderwijzen en Leren in Diversiteit.

Met zijn team werkt Kappe binnen Inholland aan hogeschoolbrede onderzoeken naar bijvoorbeeld de studiekeuzecheck (SKC) en studieloopbaanbegeleiding. Ook voert het onderzoeksteam opleidingspecifieke projecten uit waarin de effectiviteit van een decentrale selectieprocedure of van een zomer(de-efficiëntie)cursus wordt onderzocht. Daarnaast brengt het team uitvalfactoren en het effect van bsa-ophoging in kaart. In het kader van langstuderen worden bijvoorbeeld ook doelgroepanalyses uitgevoerd.

Samenwerken

Studenten en docenten zijn bij ons welkom om te participeren in onze onderzoeksactiviteiten. Door sámen onderzoek te doen, willen wij studenten en docenten laten ervaren hoe leuk en nuttig onderzoek kan zijn. Docenten en stafmedewerkers voorzien wij graag van advies omtrent methodologische en statistische vraagstukken. Studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren kunnen bij ons terecht voor begeleiding in hun afstudeerfase.

Wie is Rutger Kappe?

Expertise

Sinds 2014 is Kappe voorzitter van het G5 onderzoeksteam van Randstadhogescholen (G5 OZ-team). Op basis van een gezamenlijke onderzoeksagenda werkt dit team aan diverse doelgroepen- (langstuderen, switch) en interventiestudies.

Naast zijn functie als lector en voorzitter van het G5 OZ-team werkt hij voor de dienst Onderwijsbeleid van de hogeschool. Hij is tevens werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

"Ik wil de complexiteit van studiesucces begrijpen om alle groepen studenten gelijke kansen te bieden op het felbegeerde diploma."

Rutger Kappe, lector Studiesucces

Alle publicaties van Rutger Kappe:

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel je vragen

Rutger Kappe
Telefoon
0648277354