Studiesucces

Over Studiesucces

De onderzoekslijn Studiesucces maakt onderdeel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs en Innovatie. Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. Studiesucces wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. 

Voor onderwijs én werkveld

De onderzoekslijn Studiesucces ondersteunt Inholland bij het vergroten van het studiesucces onder haar studenten. Door student-, docent- en onderwijsfactoren, en studenteigenschappen als motivatie in kaart te brengen, onderzoeken wij de gehele studieketen van (pre)instroom, doorstroom en uitstroom onderzoeken. De verzamelde best practices laten Inholland en andere onderwijsinstellingen zien hoe je de overgang voor studenten verbetert, switch en uitval beperkt, en het studiesucces vergroot en duurzaam in stand houdt.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de onderzoekslijn Studiesucces?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Onderzoeksthema's

De onderzoekslijn Studiesucces hanteert een bredere definitie van studiesucces, waarin zowel het studentperspectief als het onderwijsperspectief van studiesucces is geïntegreerd. Je kunt spreken van studiesucces ‘als een breed aantal factoren in combinatie met studenteigenschappen als motivatie, leiden tot het verwezenlijken van hun persoonlijke ontwikkeldoelen en de onderwijsdoelstellingen’. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. 

Om deze factoren te organiseren is er een kader geschetst. Dit model omvat de hele studieketen. De factoren, waarvan bewezen is dat ze van invloed zijn op studiesucces, zijn geclusterd en ingedeeld naar studentfactoren, docentfactoren en onderwijsfactoren. Daarnaast zijn vier universele behoeften en processen opgenomen die van belang zijn voor het vergroten van studiesucces.

Rutger Kappe
lector
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met de onderzoekers via 088 - 466 04 47 of studiesucces@inholland.nl.