Studiesucces

Over Studiesucces

De onderzoekslijn Studiesucces maakt onderdeel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs en Innovatie. Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. Studiesucces wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. 

Voor onderwijs en werkveld

De onderzoekslijn Studiesucces ondersteunt Inholland bij het vergroten van het studiesucces onder haar studenten. Door student-, docent- en onderwijsfactoren, en studenteigenschappen als motivatie in kaart te brengen, onderzoeken wij de gehele studieketen van (pre)instroom, doorstroom en uitstroom onderzoeken. De verzamelde best practices laten Inholland en andere onderwijsinstellingen zien hoe je de overgang voor studenten verbetert, switch en uitval beperkt, en het studiesucces vergroot en duurzaam in stand houdt.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de onderzoekslijn Studiesucces?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons op Twitter

Onderzoeksthema's

Breed aantal factoren

De onderzoekslijn Studiesucces hanteert een bredere definitie van studiesucces, waarin zowel het studentperspectief als het onderwijsperspectief van studiesucces is geïntegreerd. Je kunt spreken van studiesucces ‘als een breed aantal factoren in combinatie met studenteigenschappen als motivatie, leiden tot het verwezenlijken van hun persoonlijke ontwikkeldoelen en de onderwijsdoelstellingen’. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. 

De studieketen

Om deze factoren te organiseren is er een kader geschetst. Dit model omvat de hele studieketen. De factoren, waarvan bewezen is dat ze van invloed zijn op studiesucces, zijn geclusterd en ingedeeld naar studentfactoren, docentfactoren en onderwijsfactoren. Daarnaast zijn vier universele behoeften en processen opgenomen die van belang zijn voor het vergroten van studiesucces.

Engagement & actieve betrokkenheid

In onze onderzoeksagenda 2018-2021 richten we ons in het bijzonder op de betrokkenheid van studenten bij de studie. Bij een betrokken student is de kans groter dat hij actief studeert, bij de les (aanwezig) is en goede studieprestaties behaalt. Daarnaast is de kans kleiner dat hij uitvalt en de opleiding niet afmaakt. Het gaat om de kwantiteit en kwaliteit van de tijd en energie die studenten investeren in binnen- en buitenschools leren (o.a. Pascarella & Terenzini, 2005). Met gedegen analyses en geïmplementeerde best practices ondersteunen wij de opleidingen. Naast interventies gericht op actieve betrokkenheid maken we echt het verschil als we met opleidingen een cultuur van engagement weten te creëren.

Duurzame inzetbaarheid & welzijn

Gezondheid is een ander aandachtspunt om te komen tot duurzaam inzetbare professionals (lichamelijke en psychische). Wij besteden hier aandacht aan onder de noemer 'studentenwelzijn', een onderwerp dat momenteel sterk in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat. Wij definiëren studentenwelzijn als volgt: 'studentenwelzijn is een duurzame positieve psychische staat, gekenmerkt door veerkracht, tevredenheid met zichzelf, relaties en ervaringen tijdens de studententijd en gekenmerkt door de afwezigheid van psychische klachten zoals stress, angst en depressie'.

De lector van Studiesucces:

Rutger Kappe
Rutger Kappe
Rutger Kappe
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Studiesucces:

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0648277354