Den Haag,
23
november
2021
|
18:14
Europe/Amsterdam

‘Invoering coronatoegangsbewijs leidt tot studievertraging en uitval’

Bart Combee reageert op mogelijke invoering CTB voor hbo

shutterstock_2045607875

Als coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs worden ingevoerd, leidt dat bij een groep tot studievertraging, uitval en nog grotere problemen met studentenwelzijn”, reageert Inholland-collegevoorzitter Bart Combee vandaag op een kabinetsvoorstel om een CTB mogelijk te verplichten voor studenten om toegang te krijgen tot hogescholen en universiteiten. “Houd het onderwijs open voor iedereen!”

Boilerplate

“Verder belangrijk om te weten dat de verplichting van 1,5 meter afstand, die vanaf 24 november weer in gaat, níet geldt voor ons onderwijs,” licht Bart Combee de meest recente berichtgeving in de media over de 1,5 meter toe.

“De praktische kant van de invoering van een CTB brengt met zich mee dat we de controles moeten inrichten wat enorme uitdagingen met zich mee brengt”, aldus Bart Combee. “Maar de ethische en principiële kant is een veel groter bezwaar. Met de invoering van een CTB sluit je groepen uit. En dat gaat in tegen het recht op onderwijs, een fundamenteel recht. Wij als hogeschool zijn er om te voorzien in dat recht. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een deel van het praktijkonderwijs online aan te bieden. En praktijkonderwijs is voor veel van onze opleidingen een belangrijk onderdeel. Studenten die daar niet aan deel kunnen nemen, lopen een risico op studievertraging, wat zeer onwenselijk is.”

‘CTB’s gaan ten koste van de toegang tot het onderwijs’
Met zijn statement, waar hij vorige week ook over sprak bij Radio 1, volgt Combee het standpunt van de Vereniging Hogescholen (VH). De VH laat weten dat het kabinet met de mogelijke invoering van CTB het onmogelijke vraagt van hogescholen en universiteiten van Nederland. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het invoeren van coronatoegangsbewijzen gaat ten koste van de toegang tot onderwijs, dat is klip en klaar. We kunnen niet hetzelfde onderwijs gelijktijdig zowel fysiek als digitaal aanbieden. De politiek moet hierin een eerlijke afweging maken en niet een onuitvoerbare taak bij onze docenten leggen.”

De hogescholen zien, net als de universiteiten, grote uitvoeringsproblemen als het gaat om de controle op de CTB, gezien de honderden locaties en duizenden colleges en werkgroepen per week. Dit terwijl zij er alles aan doen om veilig en verantwoord open te zijn. Er hebben zich geen grote clusters van besmettingen voorgedaan, de vaccinatiegraad onder studenten en medewerkers is hoog en daarbij is ook al een flink deel van de studenten hersteld van corona. Naast deze vragen over de proportionaliteit van het inzetten van CTB’s, is het ook praktisch onuitvoerbaar.

Als het kabinet er toch voor kiest om CTB’s in te stellen, geeft de VH aan dat dit alleen mogelijk is met beperkte controle en een beperkt aanbod van alternatief onderwijs. Maurice Limmen: “Studenten komen iedere dag naar de campus en bezoeken daarbij verschillende gebouwen. Dat is echt iets anders dan het incidenteel bezoeken van een concert. Daarom is beperkte controle in het hoger onderwijs te rechtvaardigen, we vragen de politiek om die mogelijkheid te creëren.”

De hogescholen willen zoveel mogelijk fysiek onderwijs blijven geven, omdat dat van essentieel belang is voor de mentale gezondheid van studenten. “Juist in coronatijd hebben we geleerd dat online onderwijs hele mooie oplossingen biedt, maar wat betreft een optimaal leerproces ook zijn beperkingen kent. Daarom denken de hoger onderwijsinstellingen sinds het uitbreken van de pandemie mee over manieren waarop fysiek onderwijs door kan gaan, ook nu de besmettingen weer oplopen.”

Reacties 1 - 3 (3)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Allard Krijger
24
November
2021
Een CTB voor onderwijs is de zoveelste stap in de glijdende negatieve spiraal waarin we ons bevinden. Ik onderschrijf het betoog van Bart Combee dat hiermee een (ethische en principiële) grens overschreden dreigt te worden. Dat het praktisch niet kan is duidelijk, maar doet feitelijk niet ter zake. Onze studenten zijn al onevenredig hard geraakt met allerlei maatregelen die de werkelijke problematiek niet konden oplossen. Ik zie veel sombere studenten, nog lang niet terug naar de situatie van voor de lockdowns en het (eenzaam makende) online onderwijs. Er was al gewaarschuwd voor die neveneffecten, niemand luisterde. Nu weer hetzelfde: ongefundeerde aannames leiden tot bezopen maatregelen.
Het polderen (en de redelijkheid) lijkt mij voorbij, laten we pal voor onze studenten (en docenten) gaan staan en dit gewoon niet doen! En dat ook heel duidelijk zeggen: dit doen we niet!
Wat we wél kunnen doen is zelf effectieve maatregelen nemen zoals optimale luchtverversing en CO2 meters in de lokalen zodat iedereen bewust wordt van hoe de overdracht werkt en we daar dan ook adequaat op kunnen handelen. Dan worden we de HBO met de beste bescherming en iedereen kan onderwijs (blijven) volgen en geven.
Ik hoop op verstandig, op data en wetenschap gebaseerde besluiten van ons parlement. Als ze dat niet lukt (en ze wel een CTB invoeren voor het HBO) dan stel ik voor dat we dat gewoon niet doen.
Want als een regel onethisch en fout is, dan zijn wij ook onethisch en fout als we hem opvolgen.
A//ard Krijger.
Bart Combee
24
November
2021
Beste Mickaël, ik deel je zorg over de mogelijke invoering van een CTB voor het hoger onderwijs. Net als jij denken wij dat de maatregelen zoals die nu zijn voorgesteld nauwelijks uitvoerbaar zijn. En onze principiële bezwaren tegen een CTB wegen nog zwaarder. Inholland staat voor inclusie en we willen dat ons onderwijs voor iedereen gelijk toegankelijk is.
Tegelijkertijd weet ik dat er verschillende meningen zijn. Ik hoop dat iedereen wil luisteren naar elkaar, dat we elkaar proberen te begrijpen en accepteren dat er verschillen van mening mogen zijn.
Ik waardeer het dat jij je uitspreekt en je zorgen deelt. Het voorstel van een CTB in het onderwijs dat nu voorligt is onmogelijk en schadelijk voor zowel onze studenten alsook onze docenten! Wat de politiek gaat beslissen, weten we niet. Wat bij ons in ieder geval voorop staat is het bieden van het best denkbare onderwijs!
Mickaël
24
November
2021
Zijn ze helemaal besodemieterd. Wat voor onzin is dit dan? Vaccinatiegraad van 87% landelijk en op scholen zowat 90+ en alsnog zo'n achterlijke discriminerende pas in willen voeren. Als student zijnde hoop ik echt dat jullie hier niet aan mee gaan doen. Het is volkomen disproportioneel en discriminerend en natuurlijk niet te handhaven. Laat staan de vele discussies dat het op gaat leveren. Als student en dan spreek ik niet alleen volgens mezelf maar ook voor vele anderen, durf is een keer nee te zeggen. Maak niet normaal wat niet normaal is