09
november
2023
|
19:01
Europe/Amsterdam

Koos Zwaan benoemd tot lector Innovation in the Music Industry

Lector-Koos Zwaan

Het college van bestuur van Hogeschool Inholland heeft Koos Zwaan per 7 november jongstleden benoemd tot lector Innovation in the Music Industry. Koos was sinds 1 augustus 2011 als associate lector verbonden aan het Kenniscentrum Creative Business. Daarnaast is hij lablead van het International Music Industry lab, een van de livinglabs van het domein Creative Business.

For English press here.

Koos Zwaan: “Ik ben vereerd dat het cvb, vanuit de waardering voor mijn werk als associate lector en het belang dat wordt toegekend door Hogeschool Inholland aan innovatie in de muziekindustrie, heeft besloten mij tot lector te benoemen. Binnen het lectoraat, en het IMI-lab, geef ik invulling aan innovatie door te kijken naar drie overlappende vormen van innovatie. Technologische innovatie, waarbij je kunt denken aan de opkomst van generatieve AI, maar ook blockchain voor verdeling van digitale inkomsten, VR/AR en immersive sound. Creatieve innovatie, wat vaak gaat over hoe die technologie wordt ingezet om vernieuwende muzikale producties neer te zetten. Denk hierbij ook aan de opkomst van relatief nieuwe muziekgenres zoals EDM en hiphop die door middel van destijds nieuwe technologische innovaties de weg openden voor het ontstaan van deze genres. Of meer recent, hoe de opkomst van short videoplatforms zoals TikTok gezorgd hebben voor een nieuwe vorm van creatieve uitingen voor muzikaal talent. En sociale innovatie, waarbij de kracht van muziek wordt ingezet om sociale veranderingen teweeg te brengen, zoals duurzaamheid of inclusie en diversiteit. Tegelijkertijd kan hiermee ook worden bedoeld hoe deze industrie zelf moet transformeren en werken aan dit soort thema’s; hoe zorg je ervoor dat de muziekindustrie zelf duurzamer en inclusiever wordt?”

Bas van Spréw, directeur van het domein Creative Business van Inholland: “In de muziekindustrie spelen vele vraagstukken die zowel voor de sector als voor de bredere maatschappij van belang zijn. Dat gaat om verduurzaming, de opkomst van nieuwe technologie, ethiek en sociale veiligheid, goede werkomstandigheden en een eerlijke beloning voor makers en andere professionals in de industrie, en inclusie en diversiteit, zowel in de zaal (publiek), op het podium (talent/programmering) als achter de schermen (personeel). Innovatie in de muziekindustrie is al sinds lang een zwaartepunt binnen Hogeschool Inholland. We leiden heel veel studenten op die bijdragen aan het innovatief vermogen van de muziekindustrie vanuit hun rol als artiest, manager, eventmanager of innovatiespecialist. Het is daarom voor ons heel vanzelfsprekend om ervoor te kiezen óók met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan innovatie in de muziekindustrie. Ik ben trots dat Koos daaraan als lector vanuit ons domein leidinggeeft.”

Peggy van Schijndel, manager Kenniscentrum Creative Business: “Als Kenniscentrum Creative Business hebben we ontzettend veel ervaring met ontwerpend onderzoek voor maatschappelijke vraagstukken. De cirkel komt mooi rond als we dat ook kunnen inzetten voor creatieve professionals in een andere ontwerpende discipline: de muziek. Het doet mij ook veel plezier dat we een collega kunnen benoemen tot lector. Koos heeft als associate lector jarenlang laten zien dat zijn ervaring als docent bij verschillende opleidingen binnen Inholland enorm van pas komt bij de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Het International Music Industry lab is daar een mooi uithangbord van.”