Rotterdam,
06
oktober
2022
|
15:48
Europe/Amsterdam

Lectorale rede Richard de Brabander – 24 november

‘Ecosociaal werk. Werken aan sociale duurzaamheid’

We ondervinden allemaal de sociale en economische gevolgen van de klimaatcrisis en de transitie naar een circulaire samenleving. Maar het treft kwetsbare groepen het hardst. Daarom pleit Richard de Brabander, lector Dynamiek van de Stad, voor het onder ogen zien van de maatschappelijke verschillen en het serieus nemen van de wensen en belangen van deze groepen. Met die inzichten is er een kans om de kwaliteit van leven voor deze groepen te verbeteren en climate justice te bevorderen. Hierin ligt een cruciale rol voor het sociaal werk. Maar hoe kan aan die rol invulling worden gegeven? Wat vraagt dat nu en in de toekomst van het sociaal werk? Daar gaat Richard dieper op in tijdens zijn lectorale rede op donderdag 24 november bij Debatpodium Arminius in Rotterdam.

Wil je erbij zijn? Meld je aan!

Kwetsbare groepen lijden het meest onder de weersextremen door bijvoorbeeld slechte huisvesting. Daarnaast profiteren juist deze mensen het minst van subsidies die de transitie moeten stimuleren. Het gevolg is een toename van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Het creëren van maatschappijbreed draagvlak is essentieel om de transitie succesvol te doorlopen. Maar hoe zorg je voor draagvlak bij juíst die kwetsbare groepen?
 

We moeten de maatschappelijke verschillen onder ogen zien en de wensen en belangen van kwetsbare groepen serieus nemen.

Richard de Brabander

Workshops voorafgaand
Op donderdag 24 november spreekt dr. Richard de Brabander, lector Dynamiek van de Stad  (dat valt onder het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn), zijn lectorale rede uit bij Debatpodium Arminius in Rotterdam. Voorafgaand aan de lectorale rede worden vier workshops georganiseerd. Je kunt alleen de lectorale rede bijwonen, of ervoor kiezen om voorafgaand ook deel te nemen aan een workshop. Lees meer over de workshops.

Programma: 

  • 14.00 uur - Inloop workshops
  • 14.30 - 15.30 uur - Workshops
  • 15.30 uur - Ontvangst lectorale rede
  • 16.00  uur - Welkom door Tom de Witt Hamer, directeur domein Gezondheid, Sport en Welzijn
  • 16.10  uur - Lectorale rede Richard de Brabander
  • 16.45 uur - Inauguratie door Marije Deutekom, lid College van Bestuur
  • 17.00 - 18.00 uur -Borrel

Meld je nu aan!