Rotterdam,
16
maart
2020
|
08:01
Europe/Amsterdam

Guido Walraven 15 jaar lector Dynamiek van de Stad

‘Mijn vuur voor een sociale, inclusieve, rechtvaardige stad zal niet doven’

EVV-Guido2-INH-Rotterdam-jan-2020-132

Sinds 2005 is Guido Walraven als lector Dynamiek van de Stad verbonden aan de Hogeschool Inholland. Naar eigen zeggen is die tijd omgevlogen. Waarom heeft hij 15 jaar geleden voor dit werk gekozen? Wat maakt het zo interessant en uitdagend? En waar zaten de momenten van lef en durf?

In een vorig interview legde Guido Walraven uit welke thema’s hij samen met medeonderzoekers, studenten en professionals bij de kop vat. Onder ‘Dynamiek van de Stad’ blijkt ontzettend veel te spelen. Van de decentralisaties in het sociale domein en de opkomst van de participatiesamenleving tot toenemende ongelijkheid en gentrificatie.

Waarom besloot je als lector onderzoek te doen in Rotterdam? Nota bene als Hagenaar die in Amsterdam woont?
‘In 2004 zette ik een eigen bureau op gericht op kansengelijkheid in het onderwijs. Die vrijheid is fijn, maar ik hou er ook van om met anderen aan grotere projecten te werken. Na een halfjaar kwam de advertentie van Inholland en het leek me leuk om op een hogeschool een team te gaan bouwen. Inholland benoemde twee parttimelectoren Dynamiek van de Stad en loting bepaalde dat ik in Rotterdam terechtkwam. Het was spannend, omdat ik die stad niet goed kende. Maar juist dat was ook een voordeel: ik kon het netwerk voor dit werk vanaf de grond af opbouwen.”

Wat trekt jou inhoudelijk aan de thematiek rond de Dynamiek van de Stad?
“De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber schreef het boek If Mayors Ruled the World. Hij zei dat je vooral op stedelijk niveau goed kunt werken aan de grote en taaie problemen waarmee we in de wereld te maken hebben. Want in steden gaat het minder om ideologie en meer om het creëren van werkbare oplossingen. Zo zie ik dat ook: op stadsniveau kun je van relatief grote betekenis zijn. Juist ook vanuit een hogeschool waar het draait om onderzoek dat praktijkgericht is en waarbij je nauw samenwerkt met de professionals en soms ook met burgers in de stad, in de wijken.”

Zijn er resultaten waar je trots op bent?
“Absoluut. Bijvoorbeeld om mederedacteur te zijn van het boek Plekken van hoop en verandering. Daarin analyseren we lokale samenwerkingsverbanden waarin burgers en ondernemers taaie kwesties in hun buurt te lijf gaan. Dat thema vormt het hart van mijn motivatie en het was mooi om daar met lectoraten uit het hele land aan te werken. Ook ben ik trots op het netwerk van samenwerkingspartners dat we met de hele kenniskring in de stad en de regio hebben opgebouwd. De nauwe samenwerking met Hogeschool Rotterdam bij een aantal projecten is echt bijzonder. En trots ben ik op onze serie van publicaties voor studenten en professionals en op ons onderwijsmateriaal. Zoals een minor die we met de Hogeschool Rotterdam hebben ontwikkeld voor ondersteuning van mensen met verward gedrag. Mooi is dat we met de brede thematiek Dynamiek van de Stad kunnen aanhaken bij verschillende opleidingen van Inholland. Juist omdat we vanaf het begin interprofessioneel bezig zijn. Ons onderzoek vertalen we daarom niet alleen terug naar Social Work, maar bijvoorbeeld ook naar Business Studies, waar tweedejaarsstudenten een plan mogen schrijven voor een sociale onderneming.”

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad
Ik spring graag in op nieuwe kansen, help mogelijkheden vergroten en steek met plezier extra energie in de opbouw van duurzame relaties met partners in het veld. 
Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

Wat heb je zelf de afgelopen 15 jaar geleerd?
“Dat twee dagen per week af en toe echt onvoldoende is wil je van Dynamiek van de Stad iets van omvang en betekenis opbouwen en onderhouden, haha. Geen probleem, ik zie mezelf ook een beetje als ‘sociaal ondernemer’: ik spring graag in op nieuwe kansen, help mogelijkheden vergroten en steek met plezier extra energie in de opbouw van duurzame relaties met partners in het veld. Want we leren veel van elkaar en ik heb bewondering voor de vakkennis van professionals. Wat dat betreft is de samenwerking met hen echt een wederkerig proces.”

Moet je op sommige momenten ook lef tonen om je te ontwikkelen?
“Zeker, die momenten komen vaak langs, ook omdat we bezig zijn met sociale vernieuwing. Bijvoorbeeld als zich een kans voordoet om een groter project te doen wat voor ons onderzoek en onderwijs heel relevant is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een subsidieaanvraag of opdracht om binnen zes maanden een rapport op te leveren. Dan is het zaak om snel een team te vormen met eigen mensen en extra onderzoekers. Daar is durf voor nodig: investeren om een opdracht van een maatje groter aan te kunnen.

Een ander voorbeeld is een gesprek met een wethouder van Rotterdam. Die had een aantal jaar geleden het beleid ingevoerd waarbij mensen met een uitkering een tegenprestatie moesten leveren. Op basis van onderzoeksresultaten konden we aantonen dat dit beleid lang niet altijd effectief was. Je kunt dit in een onderzoeksrapport zetten, maar dat is slechts het begin. Je kunt ook met de wethouder in gesprek gaan. Dat was best spannend, omdat de politieke logica anders is dan de logica van onderzoek. Maar je leert ervan.”

Wat wil je de komende jaren als lector nog doen?
“Gezien mijn leeftijd loopt het werk over enkele jaren voor mij persoonlijk af. Maar Inholland wil gelukkig dat Dynamiek van de Stad doorgaat, dus gaan we zaken heel goed afronden en zorgen dat de projecten die doorlopen goed geborgd zijn. Binnen of buiten Inholland: ik blijf nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in Rotterdam, de stad waar ik echt van ben gaan houden. Mijn vuur voor een sociale, inclusieve, rechtvaardige stad zal denk ik niet snel doven.”

15 jaar Dynamiek van de Stad

Dynamiek van de Stad draagt sinds 2005 bij bij aan een inclusieve en veerkrachtige stad. Al 15 jaar doet lector Guido Walraven samen met onderzoekers, professionals, studenten en docenten praktijkgericht onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. Voor én met bewoners van die stad of wijk. Daarbij richten ze zich op drie thema's: stedelijk burgerschap, de transformatie van het sociaal domein, en sociaal ondernemerschap en sociale innovatie.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
mark van praagh
16
March
2020
mooi intervieuw, prachtig werk van Guido. Reëel idealisme, geeft hoop!