Rotterdam,
25
november
2019
|
08:10
Europe/Amsterdam

Moneycoaches: een prachtstage waarin je mbo'ers helpt

Hbo'ers opleiding SJD en mbo'ers Albeda leren van elkaar

Nieuwe smartphone kopen of je zorgverzekering betalen? Het wordt vaak de smartphone, want als je jong bent wil je erbij horen. Dat zorgt ervoor dat veel jongeren in financiële problemen komen. Het begint klein, maar schulden en betalingsachterstanden kunnen flink oplopen. En dan kom je er zelf niet meer uit.

Een moneycoach kan dan helpen. Moneycoaches zijn studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) van Inholland Rotterdam die voor hun stage mbo-studenten van Albeda College helpen met vragen en problemen over geld.

Malika Malaab, Maryam Loukili en Abdel Shaik Soeltan zijn moneycoach
“Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om je financiën op orde te krijgen”, zegt Malika. “Daarom wil ik graag de mbo-studenten helpen als ze schulden hebben.” Maryam merkt dat ze in haar stage leert om het recht op verschillende manieren toe te passen. “Deze stageplek vraagt veel zelfstandigheid. Met laptop en telefoon regel ik alles zelf.” Abdel: “Tijdens mijn stage heb ik meer geleerd over rechtsgebieden en de wereld waarin mbo-studenten leven.” De contacten tussen student en moneycoach gaan vooral via WhatsApp. De moneycoaches komen ook naar Albeda voor persoonlijk contact. Het is contact van student naar student, waardoor de mbo-studenten eerder hun verhaal doen en advies aannemen.

'We leren mbo'ers communiceren met schuldeisers en organisaties'
De problemen zijn heel verschillend. Ze gaan over studiefinanciering, ingewikkelde brieven, schulden. Of de mbo’er wil overzicht over financiën. Veel mbo’ers weten niet waar ze recht op hebben. “Wij helpen, maar de student moet het zelf doen”, zegt Abdel. “We geven ze de juiste tools, we laten zien waar ze recht op hebben en we leren ze communiceren met schuldeisers en organisaties.” Soms gaat de moneycoach mee naar gesprekken met schuldeiser, bewindvoerder of kredietbank, of naar een hoorzitting bij de rechtbank.

'Onze hulp zorgt voor meer rust in het leven van de mbo-student'
De mbo-student heeft vaak ook andere problemen. Horen de moneycoaches de student daarover vertellen? Dan geven ze dat door aan het schoolmaatschappelijk werk van Albeda. Die helpt de student dan daarmee. Abdel: “We hebben veel persoonlijk contact en horen dan af en toe ook over heel gevoelige situaties. Daar moet je als coach mee kunnen omgaan. We kunnen er ook over praten met onze stagebegeleider.” Financiële problemen kunnen ook invloed hebben op de schoolprestaties. De hulp van de moneycoach zorgt voor meer rust in het leven van de student. Je ziet de studieresultaten dan meestal weer beter worden.

De moneycoaches leren zelf ook van hun stage
“Je bent bezig met verschillende problemen”, zegt Maryam, “en dat vraagt van je dat je scherp blijft. In onze opleiding behandelen we schuldenproblematiek. In deze stage merk ik dat de werkelijkheid anders is. We leren creatiever te zijn dan in de boeken staat.” Malika: “Ik merkte dat ik meer kennis heb dan ik zelf dacht. En dat ik daarmee mbo-studenten kan helpen met hun hulpvragen.” De moneycoaches krijgen regelmatig complimenten. ‘Je hebt me echt goed geholpen.‘ Daar doen Malika, Maryam en Abdel het voor. “Schulden vormen een maatschappelijk probleem. Het is zo fijn dat wij met de kennis die we bij Inholland heb opgedaan, kunnen bijdragen aan de oplossing van dat probleem.”

We gaan deze hulp ook aanbieden aan onze eigen Inholland-studenten. Daarvoor kunnen ze terecht bij de Rechtswinkel in Plint010.

 
Melanie Beck-Soeliman, docent recht/stagecoördinator

Albeda College en Inholland Rotterdam werken samen voor Moneycoaches
De samenwerking is een initiatief van Albeda, dat ook de kosten van de stagiairs (laptop, stagevergoeding) betaalt. “Een flink aantal van onze studenten heeft grote financiële problemen”, vertelt Erik van Teeseling, schoolmaatschappelijk werker bij Albeda. “De meeste studenten worden in hun tijd bij Albeda 18 jaar. Dan zijn ze zelf verantwoordelijk voor veel financiële zaken. Vaak kunnen ze daar niet mee omgaan, waardoor ze in de problemen komen. Met als gevolg dat ze dreigen uit te vallen. Met de hulp van moneycoaches houden we ze op school.”

Lector Ineke van den Berg doet onderzoek
Ineke van den Berg is lector Toegankelijkheid van het Recht en doet praktijkgericht onderzoek naar hoe het recht beter bereikbaar kan worden voor burgers. “De wereld is ingewikkeld en digitaal geworden. Betalen doen we online of met pinpas. Dan ben je je niet bewust wat je uitgeeft. Brieven van instanties staan vol ingewikkelde termen en officiële taal. De overheid moet zorgen dat haar informatie veel makkelijker te lezen is, vooral voor jongeren. Een van de resultaten van onderzoek is dat schuldeisers vaker sociaal laten incasseren. Er is dan op een positieve manier aandacht voor de persoon met schulden. Zo is de kans dat een betalingsachterstand een grote schuld wordt een stuk kleiner. En draait de maatschappij niet op voor de kosten van schuldsanering. Het onderwerp armoede en schulden komt steeds meer terug in het curriculum van onze hogeschool. Dat is goed, zo weten jongeren al vroeg wat er speelt.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.