Haarlem,
19
april
2022
|
13:20
Europe/Amsterdam

NPO-onderzoeksconsortium Welzijn & Binding van start

‘We willen dat studenten goed in hun vel zitten en zich onderdeel voelen van onze hogeschool’

beeld consortium artikel 1

Studenten komen niet alleen naar onze hogeschool om te leren. Ze willen ook onderdeel uitmaken van onze lerende gemeenschap, actief betrokken worden bij hun opleiding en gezien en gehoord worden. Dankzij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan Inholland haar expertise bundelen in een domeinoverstijgend onderzoeksconsortium waarin het welbevinden van de student centraal staat. “We willen dat studenten goed in hun vel zitten en zich onderdeel voelen van onze hogeschool.”

Het kabinet maakte met het NPO geld vrij voor het welzijn van studenten en hun binding met onderwijsinstellingen, want door de coronamaatregelen kwamen die in het gedrang. “Inholland is al langer met dit thema bezig”, zegt Sanne van Herpen, senior onderzoeker bij het lectoraat Studiesucces en projectleider van het NPO onderzoeksconsortium. “Niet alleen vanuit het lectoraat Studiesucces, maar ook vanuit de lectoraten Jeugd en Samenleving, Empowerment en Professionalisering, Diversiteitsvraagstukken en Authentic Leadership.”

Welzijn en binding
Dankzij het NPO kan Inholland de expertise van al die verschillende lectoraten bundelen in een onderzoeksconsortium om te werken aan welzijn en binding en om stagediscriminatie tegen te gaan. Daarnaast zetten we het geld per domein in om bijvoorbeeld de begeleiding van studenten te versterken. “Dit is heel belangrijk, want onderwijs is veel meer dan alleen kennis opdoen”, zegt Sanne. “Het gaat ook om persoonsvorming en je goed voelen. We willen dat studenten goed in hun vel zitten en zich onderdeel voelen van onze hogeschool.”

Onderwijs is veel meer dan alleen kennis opdoen.

Sanne van Herpen, projectleider NPO-onderzoeksconsortium

Projecten van het consortium
Het onderzoeksconsortium voert tot en met 2023 diverse projecten uit waarover de komende tijd diverse resultaten worden gedeeld:

  • Twee projecten richten zich op de doorontwikkeling van de Studentsucces Centra (SSC’s). Hoe zorgen we voor een inclusieve gemeenschap waarbij studenten gemakkelijker met hun hulpvraag bij hun SSC aankloppen? Hoe kunnen we de coaching voor en door studenten verder verduurzamen? 
  • Een project pakt stagediscriminatie aan door studenten en docenten verhalen te laten delen en interventies voor docententeams te ontwikkelen. 
  • De studentenwelzijnsmonitor wordt verbeterd, onder meer door studenten een persoonlijke terugkoppeling te geven en rapportages per domein te maken. 
  • Onderzocht wordt hoe het gaat met veerkrachtontwikkeling en sociale integratie binnen de domeinen Gezondheid, Sport & Welzijn en Creative Business. Hoe werkt daar bijvoorbeeld het Students4Students-coachingsprogramma? 
  • Er komt een dashboard studentparticipatie met het idee studenten te stimuleren extra-curriculaire activiteiten te doen, wat hun binding met hun opleiding vergroot en waarmee ze belangrijke competenties ontwikkelen. 
  • Er wordt gewerkt aan studentparticipatie met een PartnerschapsRadar om studenten meer gelijke partners te laten worden in het leerproces. 
  • Er zijn professionele leergemeenschapsbijeenkomsten voor alle collega’s om kennis uit te wisselen en welzijn en binding verder in de praktijk te verbeteren. Dinsdag 31 mei vindt de tweede bijeenkomst plaats over veerkracht als strategie.

Binding en welzijn vind ik superbelangrijk. Als docent moet je je daarvoor inspannen, voor studenten in alle jaren.

Jacqueline Meijer, docent Business IT & Management

Inspannen als docent
Jacqueline Meijer, docent bij Business IT & Management in Diemen woonde de eerste leergemeenschapsbijeenkomst bij in maart. “Binding en welzijn vind ik superbelangrijk. Als docent moet je je daarvoor inspannen, voor studenten in alle jaren. Door corona was dat heel lastig. Nu pakken we de draad weer op en geef ik weer op locatie les, zodat je tussendoor dingen hoort van studenten en eens naar iemand kunt toelopen.”

Doorverwijzen
Jacqueline is naast docent ook studiebegeleider. “Ik voer in die rol klassikale en individuele gesprekken en probeer goed op signalen te letten om iemand door te verwijzen naar de studiecoach, naar de ouderejaars die als buddy’s optreden of naar het SSC. Als docent en studiebegeleider moet je scherp zijn op al die mogelijkheden. Het is fijn dat die opties en nieuwe invalshoeken in de leergemeenschapsbijeenkomsten naar voren komen.”

Het is fantastisch dat Inholland met het NPO-onderzoeksconsortium het onderzoek van verschillende lectoraten richt op het welzijn van de eigen studenten.

Marije Molthoff, coördinator Studentsucces Centra Amsterdam en Diemen

Keten van studentondersteuning
Marije Molthoff is coördinator van de SSC’s in Amsterdam en Diemen. Nu het SSC in de basis staat, heb ik mijn focus verbreed naar het in kaart brengen van de hele keten van studentondersteuning, waar het SSC deel van uitmaakt. Het vinden van de juiste ondersteuning willen we zo eenvoudig mogelijk maken voor de student. Daarvoor is het essentieel dat collega’s goed op de hoogte zijn van alle partners in het ondersteuningsnetwerk voor studenten. Elkaar kennen en weten wie welke ondersteuning kan bieden, maakt dat je studenten goed kunt doorverwijzen. Wij voeren hier nu gesprekken over op locatie en brengen dit met een visual in kaart.”

Peer-to-peer coaching
Marije is blij met het NPO onderzoeksconsortium. “Het is fijn dat de vraag wordt opgepakt hoe we de drempel van SSC’s nog meer kunnen verlagen. Er bestaat namelijk ‘vraagverlegenheid’ bij veel studenten. Ze ervaren een drempel om een hulpvraag te stellen. Daarnaast wordt binnen het consortium onderzoek gedaan naar peer-to-peer coaching; de kern van SSC’s. Het mooie van deze coaching is dat er tussen de gecoachte en de coachende student geen hiërarchische verhouding bestaat en dat ze er allebei veel van leren. Het is fantastisch dat Inholland met het NPO onderzoeksconsortium het onderzoek van verschillende lectoraten richt op het welzijn van de eigen studenten.”

Meld je aan voor de bijeenkomst op 31 mei
Vind je welzijn en binding ook belangrijk? Ben je benieuwd hoe we als school veerkracht kunnen ondersteunen bij onze studenten? Laat je informeren en inspireren op de volgende leergemeenschapsbijeenkomst op dinsdag 31 mei van 15.00 tot 17.00 uur. 

Meld je nu aan