Alkmaar, Haarlem,
22
maart
2022
|
09:01
Europe/Amsterdam

Onderwijs op de plek waar de actie is

Studenten onderzoeken problemen die écht leven in gemeente Den Helder

In Kenniswerkplaats Den Helder werken studenten samen met bewoners, gemeente en ondernemers aan actuele maatschappelijke vraagstukken. 70 studenten van 17 verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland, ROC Kop van Noord-Holland en MBO Life Sciences deden het afgelopen half jaar onderzoek op het gebied van wonen, duurzame energie, zorg en veiligheid. Onlangs presenteerden zij online hun bevindingen.

download
Kenniswerkplaats Den Helder 21 22

De huidige Kenniswerkplaats startte vier jaar geleden met het dorp Huisduinen en werd dit jaar uitgebreid met de wijk De Schooten en het maritiem gebied. “Het is een leergemeenschap waarin studenten in nauwe samenwerking met alle partijen zoeken naar oplossingen voor bestaande problemen”, zegt Heleen Bouwmans, projectleider van de Kenniswerkplaats Den Helder. “Op deze manier komen professionals-in-opleiding al vroeg in hun studie in aanraking met complexe vraagstukken en hebben ze de unieke kans om te leren in de praktijk: de regio als klaslokaal.” 

Verrassende woonconcepten
In de wijk De Schooten gingen ruim 40 studenten van diverse studierichtingen aan de slag met de thema’s Wonen, Sociaal en Groen. “Deze wijk is sterk aan het vergrijzen”, zegt Brechje van der Veer, studente Verpleegkunde bij Inholland Alkmaar. “Vaak blijven ouderen lang in een te groot huis wonen, omdat er geen aantrekkelijke alternatieven (bekend) zijn of omdat ze gewoon geen idee hebben hoe ze een verhuizing naar een leeftijdsbestendige woning moeten aanpakken. Ons voorstel is daarom een woonbeurs te organiseren, waar bedrijven en organisaties zoals de gemeente of GGD senioren kunnen informeren over alle mogelijkheden.” Het mooiste vond Brechje het warme contact dat ontstond met de bewoners: “Veel ouderen zijn eenzaam en zitten om een praatje verlegen. Dan weet je meteen waar je het voor doet.”

Om de doorstroom in de wijk te bevorderen bedachten Inholland-studenten Bouwkunde en Bouwmanagement & Vastgoed concrete woonoplossingen. “Bijvoorbeeld om van bestaande woningen twee of meer units te maken,” zegt Aaron van der Werff, student Bouwkunde bij Inholland Alkmaar. “Op die manier creëer je toegankelijke benedenwoningen voor ouderen én interessante bovenwoningen voor starters. Daarbij hebben we heel veel gehad aan de input van de (bouw- en teken)experts, en onze ideeën en ontwerpen werden direct goed ontvangen door de buurtbewoners.” 

“De samenwerking met de werkveldpartners is juist nu zo belangrijk, omdat de huidige maatschappij en beroepen sterk in ontwikkeling zijn. Van de professionals van de toekomst wordt gevraagd dat ze ondernemend zijn, kunnen inspelen op verandering en innovatie omarmen. En waar leer je dat beter dan in de praktijk!”

Marlies Harlaar, onderwijsmanager bij de technische opleidingen bij Hogeschool Inholland

Duurzame energievoorziening
In het havengebied onderzochten mbo-studenten Marine Officier van het ROC Kop NH en hbo-studenten Finance & Control van Hogeschool Inholland de mogelijkheden voor aansluiting van grote schepen op walstroom. Want daar valt volgens Nick Maarse, projectleider van Port of Den Helder, nog veel te winnen op het gebied van duurzame energie en de verbetering van de leefomgeving. “Grotere zeeschepen draaien nu nog op dieselaggregaten - fossiele brandstoffen dus. Omdat de haven van Den Helder praktisch tegen een woonwijk aanzit, zorgt dat voor geluid, stank en uitstoot.” Dat wil men terugdringen door over te schakelen op (groene) walstroom, legt Jordy Stein, student Marine Officier uit. “Maar is dat financieel haalbaar? Is het voldoende beschikbaar? Dat hebben wij uitgezocht, met een bruikbaar rapport als resultaat.”

Borging van kennis
Nieuwe vraagstukken gaan mee naar de volgende ronde, benadrukt Nick Maarse. “Zo kwamen de studenten erachter dat een schip voor de aansluiting op walstroom eerst moet worden omgebouwd. Maar dat kan niet tijdens de vaart. Een mooie vervolgvraag is dan: wat kost het een reder of eigenaar om zo’n schip uit de vaart te halen en voor walstroom gereed te maken?” Alle kennis wordt bewaard en beschikbaar gesteld, zegt ook Heleen Bouwmans. “Met de bevindingen uit de afgelopen projecten wordt nu een roadmap doorlopen, gericht op borging en op de bepaling van een verdere strategie.”

Praktijkgericht onderwijs
Het was een langgekoesterde wens van de gemeente Den Helder om hbo-onderwijs en de bijbehorende methodiek weer naar de stad te halen, aldus wethouder Pieter Kos. “Dat gaat niet zozeer over het neerzetten van een schoolgebouw met een paar klaslokalen, maar veel meer over het koppelen van vraagstukken uit de gemeenschap aan de oplossingskracht van studenten. En dat levert mooie concrete oplossingen en inspiratie op.” 

Nieuwsbrief Kenniswerkplaats Den Helder

Lees meer over de eindpresentaties Kenniswerkplaats Den Helder in deze nieuwsbrief.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.