Delft,
13
september
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

Onderzoek onthult inzichten in het gedrag en gezondheid van waterbuffels

Urgentie voor oplossingen bij prolapsen

Waterbuffelstage_1

Het gedrag van waterbuffels onderzoeken aan de hand van een gedragsobservatie. Leonie van der Pol, studente Dier in de Duurzame Samenleving aan Hogeschool Inholland Delft, deed tijdens haar afstudeerstage bij het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) onderzoek naar waterbuffels. En tijdens haar stage heeft ze verschillende inzichten opgedaan over deze diersoort. “Er is over het algemeen weinig bekend over het gedrag van waterbuffels in Nederland. Het is een fascinerende soort waar nog veel over ontdekt kan worden.”

Leonie vertelt enthousiast over haar opleiding en het brede scala aan vakken dat ze heeft gevolgd: van economie tot dierziektekunde. Zo heeft ze in vier jaar kennis en ervaring opgedaan op veel verschillende gebieden. Een van haar favoriete onderdelen binnen het afstuderen was het afnemen van interviews: een mooie manier om met mensen te praten over onderwerpen waar ze zelf gepassioneerd over zijn. “Ik merkte dat deze ontwikkelde onderzoekvaardigheid goed van pas kwam tijdens mijn afstuderen. Ik kon goed het gesprek aangaan en gericht vragen stellen tijdens interviews.” Ook waardeerde Leonie de praktijkgerichte aanpak van de opleiding. Met opdrachten en stages kwam ze vaak in contact met professionals in het werkveld.  

Biodiversiteit en kringlopen
Tijdens het zoeken van een afstudeerstage was het voor Leonie vooral belangrijk dat er bepaalde thema's naar voren zouden komen in de opdracht. Ze wilde onderzoek verrichten naar onderwerpen als kringlopen en biodiversiteit. Leonie: “Biodiversiteit is superbelangrijk voor het evenwicht in de natuur. Het betekent dat er veel verschillende planten, dieren en micro-organismen zijn. Als de biodiversiteit hoog is, blijven ecosystemen gezond en sterk.” Via haar docent Timo Koomen werd ze in contact gebracht met het VIC. Zij focussen zich veel op onderzoeken binnen kringlopen. Hun doel is een bijdrage te leveren aan een vitaal en klimaatbestendig veenweidelandschap met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem.

Gedragsobservaties 
Bij het VIC is Leonie gestart met het onderzoeken van de waterbuffels. De waterbuffels heeft het VIC pas een jaar rondlopen op het terrein. De waterbuffels zijn van een waterbuffelcoöperatie die in samenwerking met het VIC onderzoek doet naar de dieren. Sinds vorig jaar is dit onderzoek gestart en wordt er gekeken of waterbuffels een alternatief kunnen zijn voor de huidige melkveehouderij rondom natuurgebieden. Er moet namelijk een vermindering komen in de uitstoot van broeigassen, wat betekent dat er minder dieren in een gebied mogen staan (extensiveren). Het VIC onderzoekt of waterbuffels een alternatief kunnen zijn voor deze gebieden. De waterbuffels lopen nu rond op gehuurd landschapsgrond. Dit is een gebied tussen de landbouwgrond en natuurgrond, ook wel bekend als de bufferzone, en is van nature wat schraler. 

Er is nog weinig bekend over het gedrag, de behoeften en het dieet van deze dieren, dus aan Leonie de opdracht het VIC inzicht te geven in deze aspecten. Leonie gebruikte hiervoor gedragsobservatie, waarbij ze systematisch het gedrag van de dieren heeft geobserveerd en omschreven. Ze interviewde ook waterbuffelhouders in Nederland en experts op dit gebied. Daarnaast verrichte ze veel literatuuronderzoek om haar bevindingen te onderbouwen. “Het is heel interessant om de waterbuffels te onderzoeken omdat er nog niet veel bekend van is” vertelt Leonie.

Veelvoorkomend probleem: prolapsen
Tijdens het onderzoek kwamen interessante inzichten naar voren. Een opvallend onderzoeksresultaat was het veelvoorkomende probleem van prolapsen bij waterbuffels tijdens de geboorte., Hierbij komen de ingewanden van de waterbuffel naar buiten bij de geboorte van het kalf. “Hoewel de exacte oorzaak nog grotendeels onbekend is, wordt vermoed dat voeding, stress en genetica een rol spelen.” Hoewel het mogelijk is om de ingewanden terug te plaatsen, blijkt het probleem zich bij een volgende geboorte weer voor te doen, met fatale gevolgen voor de moeder. Volgens Leonie benadrukt dit de urgentie van het vinden van oplossingen voor dit veelvoorkomende en levensbedreigende probleem.

Nu Leonie afgestudeerd is, is het tijd voor een volgende stap. Wat ze gaat doen weet ze nog niet precies. Ze heeft veel interesse in de onderzoeksrichting binnen haar vakgebied en voelt een diepe drang om nieuwe dingen te ontdekken en mensen en dieren te helpen met deze ontdekkingen. Het idee om te werken in een kleine organisatie spreekt haar wel aan. Leonie is vastbesloten om haar passie voor onderzoek te volgen en wil graag een baan waarin ze anderen kan inspireren met haar ontdekkingen.