Haarlem,
08
juni
2021
|
11:43
Europe/Amsterdam

Online actualiteitencollege: Meldcode als kans, Empowerment als omdenken

Dinsdag 15 juni 2021 van 13.00 tot 14.00 uur via Microsoft Teams

Sinds 2019 is de Meldcode gewijzigd. Het is een professionele norm geworden om bij vermoedens van onveiligheid bij jeugdigen de stappen van de Meldcode te volgen. In dit college staan we stil bij de dilemma’s uit de praktijk met name bij stap 3: Het gesprek. Dit gesprek heeft als doel om de onveiligheid samen met de ouders en de jeugdigen te bespreken.

Uit gesprekken met professionals komt naar voren dat men niet goed weet hoe het gesprek over vermoedens van onveiligheid te voeren. Dat is met name het geval als de vermoedens worden ontkend. Ook hebben professionals soms angst dat het gesprek de werkrelatie negatief beïnvloedt, reden om dit gesprek uit te stellen. In het actualiteitencollege van dinsdag 15 juni gaan we met elkaar in gesprek over deze dilemma’s en buigen we deze om naar mogelijkheden en kansen.

Deelsessie 1:
Wat is nodig om partnerschap te behouden in het toepassen van de Meldcode?

In deze sessie staat centraal welke oplossingen we in de praktijk al tegenkomen en horen we graag hoe u dit gesprek doet en wat werkt. Tevens ontvangt u tips om uw communicatieve vaardigheden uit te breiden.

Deelsessie 2:
Hoe voert u nu het gesprek met de jeugdige? Wat is nuttig?

In deze sessie staat de stem van het kind centraal. We bespreken wat belangrijk is in het praten met jeugdigen en horen graag hoe u deze gesprekken voert of wat u nuttig lijkt.

Programma

  • 12.50 – 13.00 uur: Inloop in MS Teams
  • 13.00 – 13.05 uur: Opening Actualiteitencollege door dagvoorzitter Evert van Rest
  • 13.05 – 13.15 uur: Introductie thema door projectleider en collega-projectleider leeratelier (van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland) Meldcode & Empowerment, drs. Yvonne van Pouderoijen & drs. Mark van Dijk
  • 13.15 – 13.45 uur: In gesprek in twee aparte deelsessies over: partnerschap of het gesprek met de jeugdige
  • 13.45 – 13.50 uur: Ophalen en delen belangrijkste bevindingen uit de gesprekken
  • 13.50 – 14.00 uur: Afsluiting actualiteitencollege door dagvoorzitter

Meer informatie en aanmelden
Het actualiteitencollege vindt dinsdag 15 juni van 13.00 tot 14.00 uur plaats via MS Teams. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van het kennisplatform Sociaal Domein. Je kunt je aanmelden via deze link of via onze website Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, waar je ook meer informatie vindt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Je kunt je tot uiterlijk 15 juni aanmelden. De link voor deelname ontvang je een dag van te voren.

Reeks Actualiteitencolleges Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland
De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland onderzoekt hoe professionals meer en beter kunnen samenwerken met het informele netwerk rondom jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte. In actualiteitencolleges gaan we graag met jullie in gesprek over dit thema vanuit verschillende invalshoeken.

Dit actualiteitencollege is de derde in een reeks van vijf en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw. Organisator is het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland (Empowerment en Professionalisering van Inholland).

Deel 1: JIM Mindset (hier terug te kijken)
Deel 2: Family Finding (hier terug te kijken)
Deel 3: Meldcode als Kans, Empowerment als omdenken (15 juni 2021)
Deel 4: Familie Kracht (najaar 2021)
Deel 5: volgt

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.