Den Haag,
20
september
2019
|
14:31
Europe/Amsterdam

Samenwerkingsverbanden maken lokaal het verschil in wijken en steden

Plekken van hoop en verandering

Tijdens het congres ‘Plekken van hoop en verandering’ is afgelopen donderdag het gelijknamige boek gepresenteerd. In het boek geven diverse onderzoekers en lectoren inzicht in nieuwe samenwerkingsverbanden die, naar verwachting, lokaal het verschil gaan maken bij het oplossen van complexe problemen in steden en wijken. Niet door één of twee partijen van bovenaf, maar door van onderop de krachten te bundelen in nieuwe samenwerkingsverbanden. De plekken van hoop en verandering.

Lector Guido Walraven is medeauteur van het boek. Associate lector Philip Karré en onderzoeker David ter Avest, tevens verbonden aan Dynamiek van de Stad, hebben ook een tekstuele bijdrage geleverd.

Onder grote belangstelling – ruim 125 geïnteresseerde bewoners, stadsmakers en professionals in beleid en praktijk en studenten waren op het congres afgekomen – werd het boek Plekken van hoop en verandering aan het publiek gepresenteerd. In het boek geven diverse (docent)onderzoekers van hogescholen inzicht in nieuwe lokale samenwerkingsverbanden. Zij voerden praktijkgericht onderzoek uit in onder andere Amsterdam (Buurtvoorziening De Evenaar), Arnhem (De Blauwe Wijkeconomie), Rotterdam (De Voedseltuin en Zorgvrijstaat) en Utrecht (Wijkacademies Opvoeden).

Boek Plekken van hoop en verandering
Het boek Plekken van hoop en verandering kwam mede tot stand door een financiële bijdrage van Regieorgaan SIA en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De interviews met Willem Trommel (Vrij Universiteit), Willem Stam (LPB), Thijs van Mierlo (LSA), Boudewijn Steur (ministerie van BZK) en Jornt van Zuylen (VNG) zijn via de website van Platform Stad en Wijk te lezen. Het gehele boek is te bestellen bij Uitgeverij Eburon of gratis te downloaden

De Gezonde Samenleving

Het boek Plekken van hoop en verandering draagt bij aan De gezonde samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.