Alkmaar,
24
mei
2019
|
14:33
Europe/Amsterdam

Samen onderzoeken in een wereld die verandert

Derde masterclass TerraTechnica in De Telefooncentrale

‘Samen onderzoeken’ was dinsdag 14 mei de titel van de derde masterclass, georganiseerd door innovatieplatform TerraTechnica, in samenwerking met Inholland Alkmaar en Inholland Academy. In de sfeervolle setting van De Telefooncentrale kreeg het thema diepgang vanuit disciplines als circulair ontwerpen/bouwen en biomimicry.

Onderwijsverandering bij Business Studies
Ingrid Moes, clustermanager Business Studies bij Hogeschool Inholland, benadrukte in haar welkomstwoord dat het onderwijs vast zit in oude structuren en dat het roer om moet. Studenten moeten leren werken in een wereld die verandert, moeten leren hoe je complexe onderwerpen in multidisciplinaire teams samen kunt oplossen. Hiervoor is een andere invulling van het curriculum noodzakelijk.

Zo begint de opleiding Business Studies met een brede basis voor studenten, waarna in het tweede jaar al meer aandacht komt voor de individuele leerwensen van professionals. In het derde en vierde leerjaar bouwen studenten een portfolio door actief in teams aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken. Om dit mogelijk te maken wordt het curriculum aangepast, krijgen docenten training in een meer coachende rol en wordt een breed netwerk aan externe partijen opgebouwd.

Leren van de natuur met Mauro Gallo
Mauro Gallo, associate lector Biomimicry, stelde in zijn bijdrage dat we heel goed van de natuur kunnen leren. Niet alleen door natuurlijke vormen ‘te kopiëren’ bij het ontwerpen van nieuwe producten, maar ook door processen en ecosystemen van de natuur als uitgangsbasis te nemen voor het vinden van duurzame oplossingen. Een technische uitdaging dient aan de ontwerptafel niet langer alleen door technici onderzocht te worden maar samen met biologen, economen, sociale wetenschappers, overheid, beleidsmakers en andere stakeholders die zijn gerelateerd aan het vraagstuk. Merlijn Hoenekamp, tuin- en landschapsontwerper bij Ingenieursbureau Donkergroen, lichtte daarop een circulair ontwerp toe voor een tuin.

Hoe ziet de circulaire economie eruit?
De deelnemers onderzochten vervolgens het thema ‘circulair’ aan de hand van een tiental stellingen. Centraal stonden hierbij de vragen of duurzaamheidsgerichte innovatie voor iedereen betaalbaar gemaakt moet worden, op welke schaal de circulaire economie het beste functioneert en welke vragen belangrijk zijn om verbinding te maken met de circulaire economie. Er ontstonden hevige discussies waarbij iedereen de ruimte kreeg om zijn eigen visie in te brengen. Het werd duidelijk dat het in de praktijk niet mee valt om bij het samen onderzoeken partijen van verschillende achtergronden op een lijn te krijgen. Tegelijkertijd waren deelnemers blij verrast over de nieuwe inzichten die ze opdeden.

Het ‘samen onderzoeken’ laat je op een andere manier naar vraagstukken kijken en stimuleert om buiten de kaders te denken. Het is niet ongrijpbaar en kan eenvoudig in gang gezet worden door samen simpelweg de eerste stappen te nemen. Het interprofessionele onderzoeksproces zal geleidelijk aan steeds soepeler gaan verlopen. De positieve ervaringen zullen anderen inspireren om ook zelf deze methodiek uit te proberen. Van groot belang is om in de beginfase van een project zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken en het vraagstuk vanuit diverse disciplinaire invalshoeken te onderzoeken. De uitvoering volgt dan vanzelf.

Het was opnieuw een inspirerende masterclass met veel handvatten voor de noodzakelijke transitie binnen ‘De wereld die verandert’. "Deze serie verdient een groter publiek", aldus de enthousiaste reactie van een deelnemer.

Afsluitende masterclass op 24 juni. Meld je aan!
De volgende afsluitende masterclass ‘In actie’ vindt plaats op maandagmiddag 24 juni in de fraaie omgeving van Huisduinen. Bianca Heynis, eigenaar van Yoin, vertaalt de eerste drie masterclasses op een ‘beweeglijke’ manier naar een actiegerichte vorm van samenwerken. Plaatsen zijn beperkt, dus meld je snel aan via de website!

Ook interesse in de Kenniswerkplaatsmethodiek?
Wil je ook een serie inspirerende masterclasses Kenniswerkplaatsmethodiek voor jouw netwerk? Neem dan contact met ons op. We stellen ons format en de draaiboeken graag beschikbaar en kunnen je desgewenst ook ondersteunen met de opzet en organisatie. Voor vragen of nadere informatie mail je Heleen Bouwmans, expeditieleider KennisWerkPlaatsMethodiek via heleen.bouwmans@inholland.nl

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.