26
september
2023
|
10:13
Europe/Amsterdam

Samenwerken aan een leefbare binnenstad in Amsterdam

Stadsharttop

Gehoord en gezien worden, de burger betrekken, participatie: het zijn van die begrippen die regelmatig vallen als oplossingen voor de groeiende kloof tussen overheid en burgers. Ondanks goede intenties blijkt dat in de praktijk een broos en nogal moeizaam proces te zijn, waarbij betrokkenen snel het gevoel krijgen dat ze slechts een symbolische functie hebben. Mensen raken vermoeid met de trage voortgang, haken af omdat hun ideeën verpletterd worden tussen de vele andere, of roepen op tot activistisme. Kan dat niet anders? Aan die vraag werken Roos Gerritsma, Donagh Horgan, Ellen Bulthuis, Swen Waterreus en Guido Stompff al geruime tijd samen binnen het kenniscentrum Creative Business. 
 

Nieuwe partner Stadsharttop
Eén van de belangrijkste partners die is aangehaakt is de Stadsharttop, een actief en invloedrijk bottom-up initiatief van allerlei mensen die zich verbonden voelen met het oude stadshart van Amsterdam (Nieuwmarktbuurt & Wallen). Samen geven ze mede vorm aan de toekomst van de buurt, op een ontwerpende manier: door initiatieven te bedenken waarin verschillende belangen samenkomen en die vervolgens ook uitgevoerd worden. Bijzonder dat in het overleg bewoners, ondernemers, beleidsmakers handhavers en andere ambtenaren samenwerken. Er is geen wij/zij taal, en slechts zelden hoor je iemand een oproep doen om iets te blokkeren. Het initiatief wil daadwerkelijk verandering, waarbij de betrokkenen zelf meedenken over en actief meehelpen aan de uitvoering. Geen burgerraad, maar een ‘burgerontwerpraad’.
 

Jaarlijkse conferentie Grooote Stadsharttop
Eenmaal per jaar is de Grooote Stadsharttop, een soort conferentie om vooral nieuwe initiatieven op te starten of om bestaande te verbreden. Ellen Bulthuis en Guido Stompff leidden daarin twee tafels met het thema de ‘Aanval op Afval’, dat gaat over één van de grootste ergernissen. Ze werken al een jaar samen met een kleine en steeds wisselende groep, als onverwachte bijvangst van het Europese SMARTDEST project. In de groep zitten (soms boze) burgers, ondernemers, lokale politici en een opvallend actieve vertegenwoordiging van de gemeente. Afval vormt volgens de bewoners al ‘eeuwen’ een onoplosbaar probleem, maar geleidelijk zijn er ideeën ontstaan om het aan te pakken. Samen, want eigenlijk blijkt dat er een nieuw ‘sociaal contract’ nodig is: het besef is ontstaat dat je niet kunt verwachten dat de gemeente ‘alles’ oplost, als mensen in de binnenstad – bewoners , ondernemers en bezoekers – zich niet houden aan basale afspraken.

Maar het eens zijn over een idee is één ding, of het ook werkt is een andere. Daarom wil de groep pilots verrichten. Eén daarvan moet gaan plaatsvinden in de Warmoesstraat, de ander is een initiatief waarbij mensen hun deel van hun staat schoon te houden. Er is nog een lange weg te gaan en er zijn nog duizenden beren op de weg….. maar het collectieve ontwerpproces proces vormt nu net de kern van het actieonderzoek!

Bekijk hieronder de aftermovie van de bijeenkomst. 
https://vimeo.com/864727766/864727766