Den Haag,
12
februari
2019
|
15:36
Europe/Amsterdam

SIA honoreert aanvragen drie Inholland-postdocs

Versterking van duurzame innovatie in het mkb, verbondenheid van kinderen met hun leefomgeving en de ethisch-politieke dimensie van empowerment zijn de onderwerpen van drie Inholland-postdocs die gehonoreerd zijn door het regieorgaan SIA, de hbo-tak van wetenschapsfinancier NWO. De gepromoveerde docenten Han van Kleef, Marian Blankman en Richard de Brabander krijgen ieder 80.000 euro subsidie voor hun hbo-postdocprogramma. Daarmee kunnen zij zich verder ontwikkelen, hun praktijkgericht onderzoek uitbouwen en meebouwen aan kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs. In totaal kunnen in Nederland 36 hbo-postdocs aan de slag.

Leestijd: +- 3 minuten

Versterking van duurzame innovatie in het mkb
Associate lector Han van Kleef (Innovatie en Ondernemen) van het Business Research Center (BRC) van Inholland wil met praktijkgericht onderzoek aandacht voor duurzame ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb). In de product- en procesinnovatie is dat nu een ‘ondergeschoven kindje’. Ecologische en sociale aspecten van duurzaamheid worden in het ondernemen vaak over het hoofd gezien, vooral ook omdat mkb’ers wat innovatie betreft werken met partners die al bekend zijn bij de bedrijven.

Van Kleef wil daarom onderzoeken hoe technisch georiënteerde mkb-bedrijven co-creatie kunnen realiseren met nieuwe partners in innovatieprocessen, zodat een oriëntatie op een duurzame ontwikkeling ontstaat. In het onderzoek continueert het afgeronde promotieonderzoek van Van Kleef. De associate lector werkt in het onderzoek samen met lectoren Donald Ropes (BRC, Leren & Ontwikkelen), Mauro Gallo (Biomimicry). Daarmee is er sprake van een cross-over tussen de technische en economische domeinen.

"Deze subsidie is een erkenning van de maatschappelijke relevantie van praktijkgericht onderzoek in het hbo”, zegt Van Kleef in een reactie. “We worden nu in staat gesteld om op twee manieren een grotere bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving: door het ontwikkelen van handreikingen voor betere innovatieprocessen in het mkb, én door het ontwikkelen van vernieuwend onderwijsmateriaal voor onze toekomstige professionals." (tekst gaat verder onder foto)

Verbondenheid van kinderen met hun leefomgeving
Marian Blankman is als docent-onderzoeker verbonden aan de Inholland-onderzoekslijn Pedagogische Opdracht van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit. Onder de titel ‘De alledaagse omgeving als plaats waar je telt’, zal zij zich in haar postdoctorale onderzoek richten op de bijdrage van het primaire onderwijs aan de verbondenheid van kinderen met hun leefomgeving.

De leefomgeving speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Ook de rol van basisscholen is daarbij belangrijk. Om goed te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling is het van belang dat scholen de omgeving en buurt waar kinderen opgroeien kennen en kunnen benutten voor hun onderwijs. Ook is het voor het onderwijs belangrijk om inzicht te krijgen in de manier waarop kinderen in staat kunnen worden gesteld om zich te binden aan een plek en deze te benutten bij hun ontwikkeling. Met praktijkgericht onderzoek wil Blankman uiteindelijk materiaal ontwikkelen dat basisscholen en lerarenopleidingen basisonderwijs kunnen gebruiken.

Blankman: “Deze subsidie geeft ons de mogelijkheid meer inzicht te verkrijgen in de mate waarin kinderen zich nu al verbonden voelen met hun fysieke en sociale omgeving, een terrein waarnaar tot op heden nog weinig onderzoek gedaan is. Om vervolgens basisscholen tools in handen te kunnen geven om die verbondenheid te versterken.”

De ethisch-politieke dimensie van empowerment
Richard de Brabander is hoofddocent aan de opleiding Social Work van Inholland Rotterdam. Zijn onderzoek vindt officieel plaats bij de onderzoekslijn Jeugd en Samenleving, onderdeel van Kenniscentrum De Gezonde Samenleving en richt zich op empowerment, een van de speerpunten van het onderzoek en onderwijs van Hogeschool Inholland. Het onderzoek spitst zich toe op de vraag wat de ethisch-politieke dimensie van empowerment inhoudt en op welke manier empowerment kan bijdragen aan de maatschappijkritische rol van sociaal werk. Doel van het onderzoek is kennis over genoemde invalshoek toegankelijk te maken voor studenten, docenten en professionals.

Over het hbo-postdocprogramma
Regieorgaan SIA financiert sinds vorig jaar hbo-postdocposities voor gepromoveerde docent-onderzoekers op hogescholen. De postdocs van Inholland kunnen, met de tijd die met deze subsidies vrijkomt, de Inholland-thema’s duurzaam, gezond en creatief in hun eigen context versterken en zo ook ondersteunen in onderwijsinnovatie. Ook biedt de komst van het programma biedt gepromoveerde Inholland-medewerkers kansen voor verdere ontwikkeling. De ‘postdocs’ werken voor 50% in het onderwijs van hun hogeschool en doen daarnaast voor 50% onderzoek. Het hbo-postdocprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen hebben het programma gezamenlijk ontwikkeld.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.