Amstelveen/Amsterdam,
06
april
2018
|
16:04
Europe/Amsterdam

Studenten en verpleegkundigen inspireren elkaar in LIN

Goede zorg voor cliënten: dat is en blijft het belangrijkste doel van het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) van Zonnehuisgroep Amstelland en Inholland. Maar volgens lector Robbert Gobbens biedt deze samenwerking op het gebied van ouderenzorg veel meer. Studenten leren en innoveren samen met verpleegkundigen en verzorgenden en tillen de zorg zo naar een hoger niveau. Dinsdag deelden betrokkenen hun ervaringen vorige week tijdens de regiobijeenkomst ‘Leren op de werkplek’ van beroepsvereniging V&VN.

Linda Gankema, derdejaars Verpleegkunde, deelt haar ervaringen met het LIN

Gobbens leidt bij Inholland de onderzoekslijn Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, dat het initiatief nam voor het Leer- en InnovatieNetwerk bij Zonnehuisgroep Amstelland. Al twee jaar gaat een wisselende groep studenten van de opleiding Verpleegkunde (hbo-v) tijdens hun stageperiode aan de slag bij deze organisatie. Dat doen ze bij de revalidatiezorg en op de locatie Westwijk, waar dementerende ouderen wonen.

Leren als tweerichtingsverkeer
“In een LIN leren studenten van de medewerkers, maar medewerkers steken tegelijkertijd veel op van de studenten”, vertelt Gobbens. “Het is tweerichtingsverkeer. Ze vormen een hechte groep en werken samen aan kwaliteitsprojecten die inspelen op vragen en behoeften van de werkvloer. Omdat studenten een deel van de dagelijkse zorgtaken overnemen, ontstaat er ruimte voor verzorgenden om deel te nemen aan de projecten. Op deze manier dragen ze bij aan innovatie op hun werkplek.”

Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare ouderen

Open voor verandering en verbetering
Deze innovatie is hoognodig, gezien het personeelstekort en de andere ontwikkelingen in de zorg. Inholland speelt daar met haar onderwijs en onderzoek op in. Gobbens: “Het centrale element van een LIN is dat praktijk, onderzoek en onderwijs er naadloos samenkomen. Belangrijk is dat je durft te leren van fouten – dat geldt in een LIN niet alleen voor studenten, maar ook voor de zorginstelling. Medewerkers moeten openstaan voor verandering en verbetering.”

De Gezonde Samenleving
LIN sluit aan op de visie De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Docenten op de werkplek
Kenmerkend voor de werkwijze van LIN is dat wekelijks een docent/lecturer practicioner een volle dag op de werkplek doorbrengt. Hiermee streeft de opleiding Verpleegkunde ook de professionalisering van de docent na en de mogelijkheid om actuele zorgvragen en casuïstieken naar het onderwijs te brengen. Een ander voordeel is dat de docent zorgt voor begeleiding op de werkplek. Dit draagt ook bij aan professionalisering van medewerkers van de deelnemende organisaties. Ook kunnen eventuele tekorten gecompenseerd worden aan gekwalificeerde begeleiders van studenten.

Behoefte en passie van verzorgenden
Marjolein Albers begeleidt als docent Verpleegkunde en lecturer practitioner het proces van leren en innoveren bij het LIN. Daarvoor werkt ze één dag per week in Westwijk. “Studenten ontwikkelden hier onder andere het ‘belevingsgerichte zorg-spel’. In een speelse vorm met opdrachten leren medewerkers de cliënten beter kennen. Zo kunnen ze nog beter rekening houden met de wensen, behoeften, gewoontes, mogelijkheden en beperkingen van de bewoners.” Het spel is volgens Albers een goed voorbeeld van een kwaliteitsproject dat niet voortkwam uit een wens van het bestuur of lectoraat, maar uit de behoefte en passie van verzorgenden. Precies waar het LIN naar streeft.

Marjolein Albers, docent Verpleegkunde en lecturer practitioner

Samen verdiepen in nieuw onderwerp
Als verpleegkundige bij de geriatrische revalidatiezorg van Zonnehuisgroep Amstelland, waar een tweede LIN actief is, ziet Sanne Kreijmborg de positieve impact van de samenwerking met Inholland. Ze werkt samen met twee studenten. “Mijn kennis van mijn vak is dankzij het LIN gegroeid”, zegt ze. “De studenten tonen initiatief en willen graag leren. Daar plukken mijn collega’s en ik de vruchten van. Neem de klinische lessen: studenten verzorgden die in het verleden alleen, maar doen dat in het LIN nu samen met een medewerker. Ze duiken samen een nieuw onderwerp in en leren daar allebei van.” Ze zegt dat zijzelf veel leerde over klinisch redeneren. “Studenten zijn dankzij hun opleiding op de hoogte van het ‘nieuwste nieuws’ in ons vakgebied. Omdat ze hun kennis met mij delen, blijf ik up-to-date.”

Verschillen vallen weg
Met de huidige personeelstekorten is een Leer- en InnovatieNetwerk een aantrekkelijke manier voor zorgorganisaties om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Tegelijk maakt een LIN het mogelijk dat studenten intensief kennismaken met de ouderenzorg en een zorginstelling. Zoals Linda Gankema, derdejaarsstudent Verpleegkunde en momenteel lid van het LIN in Westwijk. “Ik ben samen met de medewerkers en andere studenten verantwoordelijk voor goede zorg. De verschillen vallen weg, ik voel me een collega van de medewerkers. De sfeer is erg gemoedelijk en iedereen helpt elkaar.” Lachend: “Ik denk nu eigenlijk al: Hier wil ik na mijn stage gewoon blijven! Gelukkig kan dat, in eerste instantie als vakantie- of flexkracht.”

Lees ook het artikel 'Heerlijk wonen in Zonnehuis Westwijk' (amstelveen.blog.nl) 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.