Den Haag,
19
maart
2021
|
10:07
Europe/Amsterdam

Studenten verdiepen zich in Europese toekomst duurzaam bankieren

In drie lange, inspirerende dagen hielden ruim 31 studenten uit zes verschillende landen (België, Spanje, Tsjechië, Polen, Duitsland en Nederland) zich bezig met ontwikkelingen rond het thema 'duurzaam bankieren'. Vanuit Inholland namen er studenten en docenten van de opleiding Business Studies deel.

Het 'Intensieve Programma' is in 2014 door het Domein Business Finance & Law ontwikkeld en heeft vervolgens in veel Europese steden plaatsgevonden. Dit jaar is het door corona voor de eerste keer volledig online georganiseerd. In de voorbereidende weken hebben studenten elkaar via 'ice breaker activities' en sessies over interculturele communicatie eerst beter leren kennen, waarna ze zes weken lang online in topicgroepen samen hebben gewerkt aan een international paper. De laatste drie dagen, ingeleid en geopend door Inholland-collegelid Huug de Deugd, vormden de onderzoeksuitkomsten de basis voor verdere verdieping. Maar er was ook gelegenheid voor sociale activiteiten.

Zoals in de Escape Room, waarin de studenten in internationale groepen virtueel op reis gingen door Europa waar zij vragen beantwoordden en aan de slag gingen puzzels over de verschillende landen. De studenten vonden de deelname aan het 'Intensive Programme' een rijke ervaring waarbij ze vooral werken aan duurzaamheidsaspecten in een internationaal team. Voor volgend jaar is er de hoop dat de sociale contacten en interactie tussen de studenten (en docenten) nog levendiger worden in een combinatie van een online en fysiek 'Intensief Programma' vanaf het volgende studiejaar wordt gesubsidieerd door het Erasmusprogramma.

Meer weten over Blended Intensive Programmes of virtual exchange (COIL)? Neem contact op met Petra Hogendoorn..