09
oktober
2023
|
14:28
Europe/Amsterdam

Succesvolle kick-off van Bedrijfsovername in Balans

Start van derde fase van Living Lab Duurzame Bedrijfsovername

kickoff_bedrijfsovername_balans_groepsfoto prooostmoment[82]

Op dinsdag 3 oktober was de kick-off van het onderzoek Bedrijfsovername in Balans, de derde fase van Living Lab Duurzame BedrijfsovernameBijna alle participanten waren aanwezig. Het is de start van een vier jaar lange samenwerking van lectoren en onderzoekers van zeven hogescholen, tien consortiumpartners uit alle delen van het land en verdeeld over de verschillende agrarische sectoren en verschillende rollen. Ook vanuit de klankbordgroep waren vertegenwoordigers aanwezig van onder andere SIA, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Nederland, Flynth en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). 

Tijdens de bijeenkomst bruiste het van de energie. In het ochtenddeel bespraken we de onderzoeksactiviteiten van komende periode: van een plan van aanpak tot een werkplan. In het middagdeel toetsten we de werkplannen bij de praktijkvertegenwoordigers. Na de lunch proostten we samen op het mooie onderzoeksproject. 

In het onderzoek werken we aan de hand van vijf onderwerpen die stevig met elkaar verbonden zijn. We focussen ons op het hele bedrijfovernameproces in de agrarische sector waar verdienmodellen, het financiële traject, de sociaal emotionele aspecten, de competenties en vaardigheden van alle betrokkenen, handelingsperspectief en de omgeving belangrijke succes- of faalfactoren zijn. Om vooral niet te doen zoals we altijd al deden (zoals Einstein stelde), is de aanpak van het onderzoeksproject écht anders. We gebruiken societal impact design als verbindende methode. 

Vanuit Inholland participeren we vanuit de drie domeinen Agri, Food & Life Sciences, Business, Finance & Law en Creative Business. Het onderzoek wordt gefinancierd door ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Regieorgaan SIA.

Lees hier meer over het onderzoek.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.