Living Lab duurzame bedrijfsovername

Het doel van Living Lab duurzame bedrijfsovername

Bij de overname van een familiebedrijf staan jonge boeren en tuinders voor grote financiële en emotionele uitdagingen. Ook de bedrijfsoverdragers staan voor grote vraagstukken en ongelooflijk lastige beslissingen. Het maken van een rendabel bedrijfsmodel dat rekening houdt met nieuwe maatschappelijke vraagstukken, zoals de roep om verduurzaming van de landbouw, vraagt om goede advisering en begeleiding. Zeven hogescholen gaan onderzoeken welke advisering en begeleiding nodig is om deze bedrijfsovernames succesvol te laten verlopen. 

Het doel van de onderzoeken is om een vernieuwde infrastructuur van advisering bij bedrijfsovernames te ontwerpen, waarmee in 2023 80% van alle Nederlandse bedrijfsovernames wordt begeleid. Dat geldt voor overnames binnen de familie en door zij-instromers. Advisering over andere verdienmodellen en de noodzaak om in te spelen op nieuwe eisen die een kritische maatschappij aan de landbouw stelt, krijgen extra aandacht in het onderzoek. Dit naast de sociaal-emotionele aspecten die samenhangen met de overname van een familiebedrijf, competenties, vaardigheden en het financiële traject van overname.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het onderzoek bestaat uit vier regio-onderzoeken (Noord, Oost, Zuid en West) en twee algemene onderzoeken naar de specifieke behoeftes aan begeleiding van zij-instromers en naar sociaal-emotionele begeleiding bij familiaire overnames. De (tussentijdse) resultaten worden tussen de onderzoekers gedeeld.

De onderzoekers van Hogeschool Inholland focussen zich op regio West. Zij richten hun onderzoek op de kansen (afzet dicht bij huis) en uitdagingen (een kritisch publiek) die mogelijk andere eisen aan de begeleiding stellen in een verstedelijkte omgeving waar tuinbouw aanwezig is. 

 

"Met onze vernieuwde infrastructuur van advisering bij bedrijfsovernames wordt in 2023 80% van alle Nederlandse bedrijfsovernames begeleid."

 

Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door zeven hogescholen: Aeres, Van Hall Larenstein, HAS Hogeschool, Windesheim, NHL Stenden, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Inholland. Tijdens de looptijd van alle onderzoeken, worden onderzoekresultaten direct gebruikt in het onderwijs. Zoals in Zuid waar de HAS hogeschool, samen met het mbo, het onderwijs van nieuwe input gaat voorzien.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De onderzoekers werken samen met een groot aantal partners, waaronder het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), MBO-onderwijsinstellingen, Wageningen University and Research, adviesbureau’s en tientallen agrarische bedrijven. De onderzoeken worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Regieorgaan SIA.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De veelheid en variatie aan kennis rondom het onderwerp duurzame bedrijfsovername wordt samengebracht in vier regionale Kenniscentra Bedrijfsovername. 

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Woody

Kom in contact en stel je vragen!

Telefoon
0653330367