Alkmaar,
17
december
2021
|
15:01
Europe/Amsterdam

Vakgenoten uit de groente- en sierteeltsector leren met én van elkaar

BioAssays and Beyond versie 2

Begin 2022 gaan de cursussen Novel Breeding Tools en BioAssays and Beyond van Inholland Academy weer van start. Cursussen georganiseerd door het lectoraat Green Biotechnology van Hogeschool Inholland en bedoelt voor veredelaars en telers van groente- en sierteeltgewassen die meer willen leren over de mogelijkheden van moleculaire technieken en resistentieveredeling voor hun eigen gewassen. De cursussen bieden veredelaars en telers niet alleen de meest up-to-date kennis en vaardigheden, ook is het dé plek om ervaring uit de praktijk uit te wisselen met vakgenoten. “We leren hier van en met elkaar en komen zo samen tot nieuwe inzichten en oplossingen” aldus Nelleke Kreike, lector Green Biotechnology aan Hogeschool Inholland.

Novel Breeding Tools: inzicht in de mogelijkheden voor het vernieuwen en versnellen van eigen veredelingsprocessen

De veredelingssector ontwikkelt zich op hoog tempo. Klassieke veredelingsmethoden die veel tijd in beslag nemen worden vervangen door nieuwe moleculaire technieken die veredelaars in staat stellen producten sneller te verbeteren, verder te verfijnen én nieuwe producten te ontwikkelen. Maar waar liggen de kansen voor jouw bedrijf? Deze vraag staat centraal tijdens de 6-daagse cursus Novel Breeding Tools. Naast een overzicht van de nieuwste moleculaire technieken, worden de mogelijkheden voor het gebruik van deze technieken voor het eigen gewas behandeld.

Maar de cursus brengt meer dan alleen kennis over de nieuwste moleculaire technieken. Zo ziet Nelleke Kreike de cursus ook leiden tot verbinding tussen de veredelaar of teler en de moleculair bioloog: “Met de vergaarde kennis begrijpt de deelnemer de moleculair bioloog beter en kunnen zij dus ook beter met elkaar communiceren, ze spreken meer dezelfde taal. En misschien nog wel belangrijker: de deelnemer kan nu ook zelf meedenken en inzien hoe deze technieken bij kunnen dragen aan het eigen veredelingsprogramma.”

Een uitkomst die Ad van Rooijen, manager R&D bij De Ruiter Innovations beaamt: “Onze sector heeft zich tot nu toe ontwikkeld op basis van klassieke veredelingsmethoden in combinatie met veel praktijkervaring. De toekomst van ons vakgebied ligt in de moleculaire technieken en DNA-tools. Om na te kunnen denken over de mogelijkheden hiervan voor ons eigen veredelingsproces, is het essentieel dat we er zelf kennis over hebben. De kennis uit de cursus stelt ons in staat om professioneel te kunnen sparren met de biologen die moleculair onderzoek voor ons uitvoeren.”

De cursus Novel Breeding Tools start op donderdag 20 januari, inschrijven is mogelijk via de website.

“We leren hier van en met elkaar en komen zo samen tot nieuwe inzichten en oplossingen.” 
Nelleke Kreike, lector Green Biotechnology aan Hogeschool Inholland

BioAssays and Beyond: de praktische basis voor resistentieveredeling
Resistentieveredeling wordt steeds belangrijker voor groente- en sierteeltgewassen. Maar waar begin je met het resistent maken van jouw gewas en het identificeren van resistente planten? Het kunnen opzetten en uitvoeren van betrouwbare Biotoetsen is hiervoor de basis. In de 5-daagse cursus BioAssays and Beyond leer je meer over het opzetten en uitvoeren van betrouwbare Biotoetsen. Er wordt ingegaan op de levenscyclus en het ziekteproces van de ziekteverwekkers, de verdediging van de plant zelf tegen de ziekteverwekkers en de rol van de omgeving. Kennis die essentieel is om een succesvolle Biotoets uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de resistentieveredeling van gewassen.

De cursus is ontstaan in samenwerking met het Centrum voor Biotoetsen (C4B). “We merkten dat het voor veel bedrijven lastig is om Biotoetsen op de juiste manier op te zetten. Men ziet de relevantie van resistentieveredeling en wil hier graag mee aan de slag, maar zonder Biotoetsen kom je er niet. Daarom heeft de cursus een praktische insteek. Deelnemers leren welke factoren van belang zijn om zelf een Biotoets op te kunnen zetten en uit te voeren, voor hun eigen gewas.” aldus Nelleke Kreike.

Vorig jaar werd de cursus voor het eerst georganiseerd voor deelnemers van het C4B. Volgens Roos van Maanen, Projectmanager Amsterdam Green Campus, was dit een groot succes: “De cursus geeft algemene, specifieke en praktische kennis over het opzetten van Biotoetsen en vormde een prachtige opmaat naar het samen pre-competitief werken aan de ontwikkeling van nieuwe Biotoetsen in de sierteelt.”

Dit jaar is de cursus toegankelijk voor alle geïnteresseerde professionals. Op 27 januari gaat de cursus van start, inschrijven is mogelijk via de website.

“Het was dé mogelijkheid om met vakgenoten ervaringen uit te wisselen en aan interessante netwerken te bouwen. We denken zelfs na over een samenwerking met het lectoraat Green Biotechnology van Hogeschool Inholland.
Ad van Rooijen, manager R&D bij De Ruiter Innovations

Leren van en met elkaar
Naast dat de cursussen interessant zijn voor dezelfde groep professionals, veredelaars en telers van groente- en sierteeltgewassen, hebben zo nog een belangrijke gemene deler: leren van en met elkaar. De cursus biedt een veilige omgeving waar professionals ervaringen en problemen met elkaar kunnen delen om zo samen verder te komen. “Doordat deelnemers allemaal hun eigen casus uitwerken en we deze met elkaar vergelijken en bespreken, komen we samen tot nieuwe inzichten. Hoe meer je deelt, hoe verder je met elkaar komt.” aldus Nelleke Kreike.

Dat is volgens Ad van Rooijen dan ook het waardevolle van de cursus: “Het was ook dé mogelijkheid om met vakgenoten ervaringen uit te wisselen en aan interessante netwerken te bouwen. We denken zelfs na over een samenwerking met het lectoraat Green Biotechnology van Hogeschool Inholland. Het is een waardevolle partner met voor ons essentiële kennis. We zouden in de toekomst graag samen met studenten onderzoek uit willen voeren in innovatieprojecten die we samen met collega-bedrijven initiëren.”

Meer informatie?
Wil je meer weten over de cursussen of een persoonlijk studieadvies? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur Nelleke Kreike via T: 06 21115471 of E: nelleke.kreike@inholland.nl