Haarlem,
04
juli
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Waardigheid en trots: kwaliteit verpleeghuiszorg continu verbeteren

Waardigheid en trots

Verbeteren van de verpleeghuiszorg, dat was twee jaar lang het doel van het programma ‘Ruimte voor Verpleeghuizen’, onderdeel van Waardigheid en trots. Met een slotbijeenkomst op 26 juni is het project officieel afgerond. “Maar dat betekent niet dat het verbeteren van de verpleeghuiszorg stopt!” Aan het woord is Robbert Gobbens, als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen verbonden aan Inholland en aan de Zonnehuisgroep Amstelland.

Onder Waardigheid en trots hebben zestien instellingen twee jaar lang de ruimte gekregen om te experimenteren met verbeterplannen binnen hun zorginstelling. Cliënt centraal, indicatiestelling, voedselveiligheid; de thema’s waren gevarieerd. Gobbens: “Kennisdeling stond tijdens het hele programma centraal. Via congressen, nieuwsberichten en gesprekken hebben de deelnemers hun voortgang laten zien, hobbels besproken en resultaten gedeeld. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we er allemaal veel van hebben geleerd en dat het ons allen heeft geïnspireerd.” Ook bij de slotbijeenkomst, die plaatsvond bij Inholland in Amsterdam, stond het delen van ervaringen en kennis uitwisselen met cliëntvertegenwoordigers, professionals, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en brancheorganisaties centraal.

Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) 
Gobbens is vanuit zijn dubbelrol, lector bij Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland, bij het programma betrokken. “Bij de Zonnehuisgroep hebben we, als onderdeel van ons verbeterplan, het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) opgericht, met als doel studenten en medewerkers gezamenlijk te laten leren.” In het LIN wordt kennis ontwikkeld en verspreid zodat kenniscirculatie ontstaat in de driehoek onderzoek, praktijk en onderwijs. “Zo versterken we de kwaliteit van het onderwijs en zorgen we voor innovatie van de praktijk van de ouderenzorg. Ook vergroten we de professionalisering van medewerkers van zowel de ouderenzorginstelling als van docenten, verbonden aan de hogeschool.”

Zelf ervaren
Medewerkers en studenten in het LIN hebben mooie projecten uitgevoerd met als doel de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. Het samen willen leren en innoveren heeft mooie kwaliteitsprojecten opgeleverd. “Zoals het belevingsgerichte zorgspel. Teamleden krijgen vragen over interesses of life-events van een bewoner met als doel te weten wie de mens achter de cliënt is. Ook zijn er doe-opdrachten zodat een medewerker of student zelf kan ervaren hoe het is om in een liftlift verplaatst te worden of incontinentiemateriaal aan te krijgen.” Het hoofddoel van het spel is het leren begrijpen waar (onbegrepen) gedrag bij mensen met dementie uit voorkomt en hoe je daarop in kan spelen zodat bewoners zich gekend voelen en er dus belevingsgerichte zorg kan worden verleend. “Ook heeft Marjolein Albers, docent bij het LIN, een overzicht samengesteld van didactische werkvormen. Alle werkvormen die eraan bijdragen dat medewerkers en studenten van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen innoveren heeft ze samen gebracht in een menukaart. Deze praktische menukaart biedt handvatten om aan de slag te gaan en een leercultuur te realiseren. Ja, de afgelopen twee jaar heeft ons veel opgeleverd.”

Liefdevolle zorg 
Nico Groot, regiomanager bij Zonnehuisgroep Amstelland, heeft met veel plezier deelgenomen aan het programma Waardigheid en trots. “De echte aandacht voor de cliënt en het geven van liefdevolle zorg in combinatie met professionaliteit en vakmensen die een open houding hebben en willen leren. Het programma Waardigheid en trots was een mooie manier om van elkaar te leren en gelijk het imago van de ouderenzorg te verbeteren.”

Vervolg 
Waardigheid en trots is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’. In april van dit jaar presenteerde minister Hugo de Jonge (VWS) het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, een vervolg op het programma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’, waarin de partijen die betrokken zijn bij de verpleeghuiszorg aan de slag gaan om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Op 2 juli kwamen meer dan 2.000 geïnteresseerden naar het World Forum The Hague voor het congres Thuis in het Verpleeghuis. Ook Robbert Gobbens was bij het congres aanwezig. “Geweldig toch, zoveel mensen met hart voor de zorg bij elkaar. Een prachtige gelegenheid om ook hier onze ervaringen te delen. Zelf heb ik heb een workshop gegeven, samen met een docent, een verpleegkundige en twee studenten. Wat ik eerder al zei: de kennisdeling en het elkaar inspireren stopt niet! Het is belangrijk om van elkaar te blijven leren.”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Arjeh Vos
04
July
2018
Dat zijn ik en Zainab! Super leuk dat we op Insite staan :). Het was een super interessante dag waar zelf de minister van VWS bij was!