Haarlem,
16
april
2022
|
08:24
Europe/Amsterdam

Wat had Erasmus ons over een duurzame economie kunnen leren?

Afscheid associate lector Finance & Accountancy Pieter van der Hoeven

Pieter-voor-Erasmusbrug2-2-1024x575

Tijdens een uitgebreid programma met meerdere sprekers heeft Pieter van der Hoeven op vrijdag 8 april afscheid genomen van Hogeschool Inholland. In de afgelopen 17 jaar heeft de associate lector Finance & Accountancy pionierswerk verricht. Zo stond hij onder meer aan de basis van twee werkplaatsen waar studenten, onderzoekers en het werkveld nieuwe verdienmodellen voor een duurzame economie onderzochten. Een belangrijke mijlpaal, volgens Diederik Samsom, keynote speaker op de bijeenkomst. “Want onderwijs aan de toekomstige generatie is de belangrijkste bijdrage om het klimaatvraagstuk aan te pakken.”

Het kan weer, een grootse bijeenkomst op locatie. Volgens Nahied Rezwani, directeur van het Domein Business, Finance & Law (BFL), was het boffen om elkaar op deze persoonlijke manier uit te zwaaien. Ze blikte terug op Pieters wapenfeiten. “Pieter is innovatief geweest door het lectoraat Finance & Accountancy op te richten en te koppelen aan duurzaamheid. Hij heeft vooropgelopen door als eerste leerwerkplekken op te richten; living labs, die we inmiddels op meer plekken bij Inholland hebben. Pieter kan ook verbinden en liep daarin voorop door interdisciplinair werken te stimuleren, bijvoorbeeld tussen de sectoren agri en finance. En hij bracht ethiek mee in zijn werk. Pieter maakte studenten bewust van hun morele verplichtingen.”

“Pieter heeft vooropgelopen door als eerste leerwerkplekken op te richten; living labs die we inmiddels op meer plekken bij Inholland hebben.” 

– Nahied Rezwani, directeur Domein Business, Finance & Law

Diederik Samsom
Met het lectoraat Finance & Accountancy onderzocht Pieter hoe je geld kunt verdienen met duurzaamheid. Welke verdienmodellen zijn daarin kansrijk. Keynote speaker Diederik Samsom zoomde in op de Europese Green Deal, wat volgens hem geen milieuplan maar een groeistrategie is. Ook hier komen economie en duurzaamheid dus bij elkaar. Als kabinetschef ondersteunt Diederik Europees commissaris Frans Timmermans bij de ontwikkeling van de Green Deal.

Onderwijs voor klimaatvraagstuk
Diederik hield een gloedvol, persoonlijk verhaal over de transitie naar een duurzame economie. Het was ook een hoopvol verhaal. “Want dat windmolenparken op zee nu zonder subsidie rendabel zijn is een revolutie.” Hoopvol is ook dat de Green Deal niet ter zijde is geschoven door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. “Integendeel, het blijken juiste redenen te zijn om aan de plannen vast te houden en bijvoorbeeld eerder van het Russische gas af te komen.” Het is niet alleen de kracht van innovatie en technologie die Diederik positief stemt. “Onderwijs is daarmee de belangrijkste bijdrage om het klimaatvraagstuk aan te pakken. Geef de toekomstige generatie de kennis zodat zij met nieuwe technologieën en internationale verdragen het verschil kunnen maken.”

“Dat windmolenparken op zee nu zonder subsidie rendabel zijn, is een revolutie.” 

– Diederik Samsom, chef kabinet Europees commissaris Frans Timmermans

Erasmus over duurzame economie
Na de pauze hield Pieter zijn afscheidscollege ‘Erasmus over duurzame economie’. “Aan de hand van vier thema’s ga ik na wat Erasmus ons over de duurzame economie had kunnen leren.” Pieter ging daarover in discussie met de zaal. “Hoe denken wij over de rol van geld bij duurzaamheid, hoe belangrijk is het hebben van kennis van zaken en het nadenken over je eigen rol en je verantwoordelijkheid nemen, en tot slot: zullen onze kinderen ons erkentelijk zijn voor de erfenis die wij hun nalaten?” Duurzaamheid en Erasmus: het zijn onderwerpen die Pieter voorlopig niet loslaten. Hij maakt zich op om heel duurzaam per fiets onderwijsinstellingen te bezoeken die de naam Erasmus dragen, dwars door Europa, een weg die uiteindelijk leidt tot Rome én te volgen is op Pieters website.

 “Zullen onze kinderen ons erkentelijk zijn voor de erfenis die wij hun nalaten?” 

– Pieter van der Hoeven, scheidend associate lector Finance & Accountancy

Regio als klaslokaal
Ook Petra Bijvoet, projectleider bij het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) en TerraTechnica, het Noord-Hollandse platform voor duurzame energie, stond stil bij de klimaattransitie. “Een veelkoppig monster waarbij het gaat om sociale, technische en financieel-economische vraagstukken. We moeten investeren in mensen die deze vraagstukken leren oppakken, in multidisciplinaire omgevingen waar het bedrijfsleven, het onderwijs en onderzoek samenkomen om te werken, te leren en te innoveren.” Volgens Petra hebben we professionals nodig die over domeinen heen kijken. Ze prees Pieters betrokkenheid bij de samenwerking tussen TOI en BFL en bij de verschillende projecten van studenten binnen TerraTechnica. “In Noord-Holland Noord hebben we nu een ecosysteem waar we samenwerken aan de toekomst van professionals. De regio als klaslokaal.”

“We moeten investeren in mensen die de klimaatvraagstukken leren oppakken, in multidisciplinaire omgevingen waar het bedrijfsleven, het onderwijs en onderzoek samenkomen om te werken, te leren en te innoveren.” 

– Petra Bijvoet, projectleider Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica en TerraTechnica

Veertig jaar publicaties
Tot slot nam Hans Bossert, lector Finance & Accountancy, in vogelvlucht veertig jaar publicaties door van Pieter van der Hoeven. In zekere zin beschreef hij ook een transitie: van een strikt formele benadering van de economie, via een focus naar een efficiënte organisatie, naar een nieuwe economie om vanaf 2016 in Pieters werk duurzaamheid te signaleren als leidende strategie. “Wat betekent het om duurzaam te ondernemen? Welke criteria hanteren ondernemers? Pieter heeft daar living labs voor opgezet en het duurzaamheidsprincipe rond schaarste als een mooie vervanger gevonden voor het economisch principe. We hebben elkaar daar de laatste jaren mooi kunnen inspireren. Dank daarvoor.”

“Pieter heeft het duurzaamheidsprincipe rond schaarste als een mooie vervanger gevonden voor het economisch principe.”

– Hans Bossert, lector Finance & Accountancy
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.