02
juni
2023
|
09:27
Europe/Amsterdam

'Wicked Problems' bezoekt het Food Science & Innovation lab

Aflevering 2 in de videoserie over de Inholland-labs

De groeiende wereldbevolking, de oprukkende verstedelijking en de wereldwijd toenemende welvaart maken innovatie in de foodsector nodig om te overleven. Hoe kunnen we de wereld gezond, veilig en duurzaam blijven voeden? Met voeding die ook nog eens aantrekkelijk en betaalbaar is voor de consument? Dat is een complex vraagstuk, ook wel een ‘wicked problem’ genoemd. En daar leveren we als Hogeschool Inholland graag aan betekenisvolle bijdrage aan. Hoe? Door zelfstandig denkende professionals op te leiden en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen, onder andere vanuit de Inholland-labs. 

 

Als tweede lab in de videoserie Wicked Problems bezoeken we het Food Science & Innovation lab. Onderzoekers van het lectoraat Health & Food, docenten en studenten van de opleiding Food, Commerce & Technology werken met andere onderwijsinstellingen en bedrijven aan complexe vraagstukken uit de praktijk. Van onder andere het optimaliseren van maaltijdboxen voor thuiswonende ouderen met het risico op ondervoeding, het bedenken van nieuwe producten met pompoenen die anders zouden worden weggegooid en het creëren van vernieuwende voedingsmiddelen in de ‘Challenge Ondernemen’. Allemaal projecten die bijdragen aan het verduurzamen van de voedselketen en dus onze leefomgeving! 

Over Wicked Problems

In de nieuwe videoserie Wicked Problems bezoeken we iedere drie weken een lab van Hogeschool Inholland. We spreken met studenten, docenten, onderzoekers en organisaties over hoe zij, door van elkaar te leren en samen te experimenteren en te innoveren, een betekenisvolle bijdrage leveren aan het oplossen van complexe vraagstukken (ook wel wicked problems genoemd). En zo helpen mee te bouwen aan de inclusieve wereld van morgen!

Lector Health & Food Feike van der Leij en docenten en leercoaches Marinka Gelevert en Annemiek Hollander lichten toe hoe onderzoek, onderwijs en praktijk samenwerken aan de initiatieven die onderdeel zijn van dit lab. Als partners van het lab delen Cor Bakker, directeur Lentiz onderwijsgroep, en Roland Tabor, founder Fabafull, de ervaring en inzichten die ze hebben opgedaan. En Adriënne te Beest en Rico Brinksma, studenten Food Commerce & Technology, laten weten hoe zij tot innovatieve ideeën zijn gekomen en wat de ervaring in het lab hen tot nu toe heeft opgeleverd!      

De Inholland labs
Inholland-labs zijn leer- en experimenteeromgevingen waarin studenten, docenten, onderzoekers en partners vanuit het werkveld met belanghebbenden uit de omgeving werken aan een gezamenlijk antwoord op complexe praktijkvraagstukken van nu en de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de energietransitie, voldoende gezond en veilig voedsel of preventie in zorg en welzijn. Alle deelnemers zijn proactief, ontwikkelgericht en leren met en van elkaar. Door de onderlinge verschillen in kennis, ervaring en perspectief versterken ze elkaar. De labs zijn veelal ook fysieke plekken waar vanuit interactie met de omgeving plaatsvindt en waar men elkaar ontmoet om samen te leren, te onderzoeken en te innoveren. 

Meer weten over de Inholland-labs? Ga naar de website van Wicked Problems

Wicked Problems aflevering 2

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.