Haarlem,
01
februari
2021
|
08:22
Europe/Amsterdam

Wina Smeenk gestart als lector Societal Impact Design bij Inholland

Wina Smeenk is op 1 januari 2021 benoemd tot lector Societal Impact Design van Hogeschool Inholland. Wina onderzoekt binnen de onderzoeksgroep Creative Business hoe je met empathische co-designprocessen maatschappelijke waarde kunt creëren.

Begin 2020 startte Wina bij Inholland als associate lector Empathisch Co-Design. Ze is sindsdien ook lab lead van het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam. In deze labomgeving zet ze co-designprocessen op met studenten, onderzoekers, bewoners, bezoekers, gemeenten en (non-)profitorganisaties. “Doel is om samen, vanuit verschillende perspectieven, maatschappelijke vraagstukken aan te pakken door nieuwe kansen te ontdekken, te ontwerpen en te testen”, zegt Wina. Naast haar werk als lector heeft Wina ruim tien jaar haar eigen co-designbureau. Ze is gepromoveerd op onderzoek uit haar praktijk. Wina heeft veel ervaring met onderwijsontwikkeling bij hogescholen, de Technische Universiteit Eindhoven en THNK School of Creative Leadership. “Mijn kennis van de praktijk, het onderzoek en onderwijs wil ik verbinden en inzetten bij Inholland.”

Onderzoek en onderwijs in living labs
Met haar onderzoekslijn Societal Impact Design is Wina onderdeel van de onderzoeksgroep Creative Business. De groeiende onderzoeksgroep is volop in ontwikkeling, onder meer om onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk verder met elkaar te vervlechten. Onderwijs en onderzoek vinden steeds meer plaats in living labs. Hier kunnen studenten zich voorbereiden op het werken in complexe contexten waar de vraag van stakeholders niet altijd duidelijk is. Ze kunnen zich ontwikkelen tot creatieve en adaptieve professionals door aan de hand van levensechte vraagstukken ontwerpend te onderzoeken. In de context van het Urban Leisure & Tourism Lab doet Wina dit in samenwerking met onderzoekers en professionals met een achtergrond in vrijetijdsbeleving, toerisme en events. Binnen de opleidingen van het Domein Creative Business krijgt het labonderwijs een steeds prominentere plek. “Toen door corona veel stages en projecten niet door konden gaan, bood het labonderwijs een welkom en uitdagend alternatief”, zegt Wina. “Sindsdien hebben de labs bewezen op zichzelf heel geschikt te zijn om onderwijs te vernieuwen. Vandaar de visie om meer domeinbreed onderwijs te gaan inrichten.”

Wina Smeenk, lector Societal Impact Design
Mijn kennis van de praktijk, het onderzoek en onderwijs wil ik verbinden en inzetten bij Inholland.
Wina Smeenk, lector Societal Impact Design

Onderzoeksgroep Systemisch Co-design
Wina versterkt de al aanwezige design- en leiderschapexpertise van de onderzoeksgroep Creative Business. Haar onderzoekslijn is een aanvulling op die van lectoren Guido Stompff (Design Thinking) en Jürg Thölke (Authentic Leadership). De drie lectoren werken niet alleen onderling nauw samen, maar ook met lectoren van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool. Samen werken zij aan het oprichten van een kenniscentrum op het gebied van Systemisch Co-design. Doel is om een infrastructuur op te zetten om lessen uit leergemeenschappen (zoals labs) te delen over het systemisch perspectief in maatschappelijke vraagstukken en over de bijbehorende co-designprocessen.

Meer horen van Wina Smeenk? Kijk maandag 1 februari om 20.30 uur online naar de Fair Tourism #6: Tourism: that's us - Pakhuis de Zwijger, een gesprek over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als toerist.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.