Societal Impact Design

Over Societal Impact Design

De onderzoekslijn Societal Impact Design van de onderzoeksgroep Creative Business onderzoekt hoe design als aanpak bijdraagt om complexe vraagstukken in netwerken te verkennen en aan te pakken. Hoe kan het tot positieve maatschappelijke impact leiden? Impact waarbij het gaat om sociale, ecologische en economische waarden en betekenis, zowel voor mens, team, organisatie en netwerk als de hele maatschappij.

Om impact te bewerkstelligen werken we intensief, creatief en participatief samen met hen die betrokkenen zijn in een complexe situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om vraagstukken rond dementie, corona, privacy, veiligheid, ondermijning, obesitas en circulaire economie. In zogenoemde co-designprocessen willen we ontdekken en delen wat de belangen, kennis, ervaring en invloed zijn van al die betrokkenen. Hebben we een beter begrip van de situatie en perspectieven? Dan gaan we op een gezamenlijke creatieve zoektocht naar kansen om de situatie te veranderen. Niet zo zeer om het vraagstuk op te lossen, want bij bijvoorbeeld dementie kan dat (nog) niet. Maar wel om er beter mee te kunnen omgaan. Ons onderzoek richt zich dan ook op het begrijpen, beschrijven, faciliteren en versterken van de co-designprocessen. En van de soft skills zoals empathie die hierbinnen nodig zijn voor samenwerking, concreet resultaat en impact.

Voor onderwijs en werkveld

Aan de hand van actuele maatschappelijke uitdagingen vanuit het werkveld zet de onderzoekslijn onder leiding van lector Wina Smeenk co-designprocessen met betrokkenen op. De processen in de praktijk inspireren en maken het mogelijk om nieuw ontwikkelde kennis te valideren. Bewoners, bezoekers, gemeenten, studenten, docenten en (non-)profitorganisaties participeren actief en zijn echt mede-eigenaar van het vraagstuk, wat bijdraagt aan de uiteindelijke impact van de sociale innovatie. Daarnaast leren de betrokkenen (en dus ook de studenten en docenten) wat de waarde van co-design en empathie kan zijn voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en hoe designinterventies al tijdens het proces uiteindelijk tot sociale innovatie en impact kunnen leiden.

Samenwerken met Societal Impact Design

Met Societal Impact Design pakken we complexe maatschappelijke vraagstukken op. We doen dit onder meer in zogeheten living lab-leeromgevingen. Zoals in het Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam waar we ons richten op de invloed van de bezoekerseconomie op Amsterdam Noord en de nabijgelegen landelijke gebieden. Maar we zijn ook actief in andere labs en in diverse minoren, met stagiairs en afstudeerders. Als gemeente, maatschappelijke organisatie of bedrijf kunt u ook uw vraagstuk bij onze onderzoekslijn aandragen en aansluiten bij lopende projecten. Samen leren we dan als leergemeenschap designkansen te vinden die leiden tot nieuwe inzichten en hopelijk tot positieve maatschappelijke impact. Geïnteresseerd in samenwerken? Stuur een mail naar Wina.

Lectorale rede van Wina Smeenk: de wereld gekanteld

In haar lectorale rede zette lector Wina Smeenk op 1 december uiteen hoe creatieve professionals een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. De wereld wankelt, aldus Wina, en we zullen er met z’n allen voor moeten zorgen dat hij de goede kant op kantelt. Wil je hier meer over weten? Kijk de rede terug via onderstaande video.

 

Lees hier meer en kijk de rede terug

Download het redeboekje hier

Onderzoeksthema's

Societal Impact Design onderzoekt hoe design als aanpak bijdraagt aan het verkennen en oppakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit onderzoek bevat drie aandachtsvelden: co-design, perspectieven en empathie.

Co-design

We willen de huidige co-designmethodologie versterken door nieuw ontwikkelde processen en methoden te testen in de context van maatschappelijke vraagstukken. Door onze nieuwe modellen, methodologie, methoden en ervaringen te beschrijven en hierop in echte praktijk projecten met het werkveld te reflecteren werken we toe naar relevante kennis voor change makers, change agents, veranderaars, ontwerpers en onderzoekers, zoals bijvoorbeeld de design thinking game voor innovatie en transformatie: Shake it!Of ‘Het Co-Design Canvas’; een empathisch co-design instrument met maatschappelijke impact waarmee we mensen en ideeën willen verbinden door gebruik te maken van de collectieve kennis en samen aan de slag te gaan. Het Co-Design Canvas bestaat zowel in een Nederlandse als Engelstalige versie. 

Perspectieven

Sociale innovatie en impact bereik je alleen door alle verschillende perspectieven van betrokkenen mee te nemen in een vraagstuk. Daarom bestuderen en jagen we drie perspectieven aan in elke design proces-fase. Allereerst de bewustwording van de eigen relevante ervaringen, aannames en vooroordelen. Daarnaast het perspectief en de ervaring van anderen. En als laatste nemen we het werk van anderen (experts) mee, zoals theorie, data, documentaires en ontwerpen. Zo hebben we een goed overzicht van het speelveld, de kansen en dilemma’s om tot positieve impact te komen.

Empathie

Empathie bevordert niet alleen de samenwerking, maar is ook een sleutel bij het vinden van nieuwe ideerichtingen. Wat kan empathie betekenen om samen maatschappelijke vraagstukken op te pakken, sociale innovaties te creëren en positieve impact te bewerkstelligen? Hiervoor ontwikkelden we een empathic formation compass en methoden zoals bijvoorbeeld de empathic handover. Belangrijk is om de authentieke verhalen, ervaringen, aspiraties en gevoelens te benutten van mensen die direct door een vraagstuk geraakt worden.

Systemisch Co-design

Complexe en taaie maatschappelijke opgaven kan niemand alleen oplossen. Denk aan het aanpakken van overgewicht, ondermijning, van-het-gas-af en cyber-security. Het zijn vraagstukken die vaak buiten bestaande organisatiestructuren vallen en daarom vanuit verschillende perspectieven moeten worden bekeken. Lector Wina Smeenk ontwerpt en onderzoekt, samen met lectoren Guido Stompff, Jürg Thölke en hun onderzoeksteams, methoden, technieken en tools om vanuit systemisch co-design om te kunnen gaan met dergelijke complexe, maatschappelijke opgaven.

 

Lees hier meer over Systemisch Co-Design:

De lector van Societal Impact Design:

Wina  Smeenk
Wina  Smeenk
Wina Smeenk
lector
Onderzoekslijn(en)
E-mail

Nieuws vanuit Societal Impact Design:

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Wina

Kom in contact en stel je vragen