Voedsel voor de Metropool

Maak je sterk voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten.

Meld je aan!

Ambitiedag Zuid-Hollandse Voedselfamilies

Meedenken over de toekomst van ons voedsel? Kom dan op donderdag 20 juni naar de Ambitiedag van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, het open netwerk van voedselpioniers. Een kruisbestuivingsdag waarop ondernemers, initiatiefnemers, wetenschappers en studenten samenkomen. Met elkaar maken we werk van de sterke ambitie om in 2036 met elkaar in Zuid-Holland voor 80% voedsel van eigen bodem te eten.

Fruitig programma

Laat u inspireren door voedselpioniers, denk mee tijdens workshops en laat u verrassen door nieuwkomers die strak in de startblokken staan. Het programma is een fruitige mix van kennis maken, kennis opdoen en kennis delen. Samen plukken we de vruchten!

09.00 - 09.30 uur:  Inloop, registratie en koffie
09.30 - 09.45 uur: Welkom door dagvoorzitter Drees Peter van den Bosch en opening door Mirjam Nelisse, gedeputeerde Staten, provincie Zuid-Holland (ntb)
09.45 - 10.05 uur: Keynote spreker: PJ Beers, onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT & HAS-Hogeschool
10.05 - 10.30 uur: Koffiepauze
10.30 - 11.30 uur: Workshop ronde 1*
11.45 - 12.45 uur:  Workshop ronde 2*
12.45 - 13.30 uur: Lunch en opening inspiratiemarkt
13.30 - 13.40 uur: Wrap up workshops
13.40 - 14.45 uur: Parallel pitches: insectensector, lokaal voedsel en duurzaam voedsel.
14.45 - 15.00 uur: Koffiepauze
15.00 - 16.00 uur:  Sociale innovatie voor een duurzame samenleving, Lectorale rede Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein bij Hogeschool Inholland
16.00 - 16.15 uur: Terugkoppeling Ambitiedag
16.15 - 17.00 uur:  Paneldiscussie, met o.a. Prof. Dr. John Grin (Hoogleraar Duurzaamheidstransitie, UvA), Eelco Fortuijn (directeur van Goedewaar / stond aan de wieg van Ecokeur), Jan Huijgen (boer en filosoof, Eemlandhoeve Inspiratiehuys / Winnaar Mansholtprijs) en Sonja Smit (Wethouder Midden-Delfland). De gespreksleider is Drees Peter van den Bosch (van Willem&Drees).
17.00 - 18.00 uur:  Netwerkborrel

* Er worden drie workshops aangeboden, u kunt deelnemen aan twee van de drie:

  1. Eerlijke prijzen en nieuwe verdienmodellen
  2. Anders en strategisch omgaan met grondposities, -prijzen en -financiering
  3. Werken naar een vitale bodem, gezond water en hoge biodiversiteit

Aanmelden

Maakt u zich sterk voor gezond duurzaam en betaalbaar eten? Kom dan ook en meld u aan!

Naar een 'natuurlijk' sociaal contract.

 Meld je aan

Lectorale rede Patrick Huntjens

De aarde is flink ziek van ons. Dat zien we en voelen we steeds meer. Tegelijkertijd zijn we
meer en meer bereid om verantwoordelijkheid te nemen, om te veranderen, om duurzamer
te gaan leven. De periode van 2000 tot 2050 gaat de geschiedenis in als de
duurzaamheidstransitie. Er vindt nu een existentiële omslag plaats in de handel en wandel
van de mensheid in relatie tot zijn omgeving. Sociale innovatie speelt een belangrijke rol in
die omwenteling.

We zijn sinds de jaren zeventig ongemerkt opgeschoven van een markteconomie naar een
marktsamenleving. Dit betekent dat de manier waarop we met elkaar samenleven, ons
huidig sociaal contract, wordt gedomineerd door individualisme, eigen belang, de vrije markt
en een focus op winst en economische groei, zonder al te veel rekening te houden met
sociale en ecologische waarden en belangen.

Van ego-bewustzijn naar eco-bewustzijn

De duurzaamheidstransitie is in feite onze zoektocht naar een nieuw sociaal contract. Een
‘natuurlijk’ sociaal contract, met een radicaal andere kijk op de relatie tussen de mens en zijn
omgeving. Centraal staat de wijze waarop wij de aarde kunnen bewonen, bewerken en
gezond houden voor toekomstige generaties. Mensen gaan begrijpen dat zij afhankelijk zijn
van elkaar en van het ecosysteem waarin zij leven. Dit is een transitie van ego-bewustzijn
naar eco-bewustzijn. De samenleving vraagt steeds meer om ecologisch verantwoord,
economisch gedragen en sociaal verbonden. Met andere woorden, duurzaam, betaalbaar,
gezond en leefbaar.

Sociale innovatie als oplossing

In een natuurlijk sociaal contract worden collectieve problemen niet alleen overgelaten aan
de markt en afgeschoven op individuele verantwoordelijkheid, maar worden collectief,
structureel en duurzaam opgelost door middel van sociale innovatie. Dit is een proces van
effectieve samenwerking waarin gewerkt wordt aan nieuwe en structurele oplossingen die
tegemoetkomen aan een maatschappelijke behoefte, zoals duurzame water-, voedsel-, en
energievoorziening. Sociale innovatie gaat dus niet zozeer over technologische innovaties
met een sociale impact, of alleen over burgerinitiatieven, maar gaat vooral over nieuwe
vormen van bestuur, organisatie en samenwerking binnen en tussen overheden, bedrijven,
burgers, maatschappelijke organisaties en onderzoek- en onderwijsinstellingen. Het gaat om
de veerkracht om door te gaan als we met obstakels te maken krijgen.

Dr. Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, gaat tijdens zijn rede in
op de vraag hoe wij de kracht van sociale innovatie kunnen inzetten ten behoeve van een
duurzame samenleving. Aansluitend vindt een debat plaats tussen onderwijs, politiek,
wetenschap en het werkveld aan de hand van actuele praktijkvraagstukken.

De rede zal plaatsvinden in aansluiting op de Ambitiedag Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Een meer gedetailleerd programma volgt later.