Voedsel voor de Metropool

Over Voedsel voor de Metropool

De verdeling van voedsel is wereldwijd ongelijk. Herinrichting van de voedsel- en productieketens is nodig en noodzakelijk, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Voor onderwijs en werkveld

In de onderzoekslijn Voedsel in de Metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid onderzoek om productieketens opnieuw in te delen en voedsel beter te verdelen. Ook zetten we de kennis van moleculaire technieken in om gewassen te verbeteren. We doen praktijkgericht onderzoek naar initiatieven die onder andere leiden tot duurzame teelt en productie van gewassen en voedsel (transitie van dierlijk naar plantaardig, energietransitie), duurzame voedselvoorziening (technologische en marktinnovaties), biodiversiteit en duurzame bestuiving van gewassen, en genetisch diversiteit van voedsel. Het 'voeden van de stad' speelt bij alle vraagstukken een belangrijke rol.

Samenwerken met Voedsel voor de Metropool

Om de maatschappelijke vraagstukken binnen de onderzoekslijn Voedsel in de Metropool op te lossen, is het nodig om heel veel samen te werken. Dat doen we binnen Inholland, maar ook met andere onderwijsinstellingen en universiteiten, werkveld en overheden. Binnen de hogeschool zijn de volgende samenwerkingen mogelijk.

Samenwerking met de kenniscentra binnen Inholland:

Samenwerking met docenten en studenten van de opleidingen van het Domein Agri, Food and Life Sciences:

Onderzoeksthema's

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen

Ondernemersklimaat.

Smart, liveable cities

Economie, de logistiek van de stad, de stad als economisch systeem, de voedselvoorziening van de stad, de stad als energieneutraal systeem, circular cities, sharing cities, urban agriculture.

Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie

Grondstoffen gebruiken in plaats van verbruiken. Het (her)ontwerpen van productieprocessen en producten. Het ontwikkelen van nieuwe materialen en businessmodellen. Een optimaal grondstof- en materiaalgebruik.

Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu

Grondstof voor een duurzame productie. Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel?

Duurzame productie van veilig en gezond voedsel

De kwaliteit van producten en de wijze waarop de producten worden geproduceerd. Efficiënte productiesystemen, optimale inrichting van duurzame productieketens, de ontwikkeling van meer kennis en inzicht in consumentengedrag ten aanzien van voedsel- en voedselgebruik als onderdeel van de persoonlijke voedings- en lifestyle-mix. Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel?

Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving

Nieuwe technische en logistieke systemen zijn essentieel om de toenemende behoefte op de vangen, de milieubelasting ervan te minimaliseren en de veiligheid, beleving en het comfort te vergroten. Transport en logistiek zijn bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid van goederen en personen.

De lectoren van Voedsel voor de Metropool:

Nelleke Kreike
Nelleke Kreike
Nelleke Kreike
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Woody Maijers
Woody Maijers
Woody Maijers
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Frens Pries
Frens Pries
Frens Pries
docent onderzoeker
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Patrick Huntjens
Patrick Huntjens
Patrick Huntjens
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Feike van der Leij
Feike van der Leij
Feike van der Leij
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Voedsel voor de Metropool:

Werk samen met de onderzoekers van Voedsel voor de Metropool

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Gerry Kouwenhoven
Telefoon
0621841110