Biomimicry

De onderzoekslijn Biomimicry sluit aan bij de onderzoeksprogramma's en onderzoeksgroepen van de samenwerkende instellingen:

  • Aeres Hogeschool Wageningen: bij het programma ‘duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties en (groen) beroepsonderwijs’;
  • Inholland Delft: bij Sustainable Solutions, de crossover groen-techniek in Delft;
  • VHL: bij het programma duurzame en innovatieve technologieën.

Het is een gezamenlijke exercitie waarbij de drie invalshoeken van de instellingen elkaar gaan versterken.