Biomimicry

Over Biomimicry

Het lectoraat ‘Biomimicry – leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ is een bijzonder initiatief van de kenniscentra RIC - TOI en RIC - AFL. De term biomimicry is afgeleid van de samentrekking van de Griekse woorden bios (leven) en mimesis (imiteren), dus letterlijk ’het leven imiteren’. De natuur biedt voor zoveel vraagstukken al een oplossing. Het is een kwestie van hier oog voor hebben en je laten inspireren.

Biomimicry is een discipline in ontwikkeling, waarvan de toepassing kan leiden tot innovatie en duurzame oplossingen op het gebied van techniek, ontwerp en sociale innovatie.

Voor onderwijs en werkveld

Docentonderzoekers en studenten werken samen in projecten waarbij de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk direct in het onderwijs gebruikt worden. Het lectoraat verzorgt daarnaast gastcolleges en workshops en deelt kennis op congressen en symposia en door middel van publicaties. Bovendien zet zij zich in om het aan biomimicry gerelateerde onderwijsaanbod te versterken door het ontwikkelen van opleidingen.

Samenwerken met Biomimicry

  • Aeres Hogeschool Wageningen: bij het programma ‘duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties en (groen) beroepsonderwijs’;
  • Inholland Delft: bij Sustainable Solutions, de crossover groen-techniek in Delft;
  • VHL: bij het programma duurzame en innovatieve technologieën.

Het is een gezamenlijke exercitie waarbij de drie invalshoeken van de instellingen elkaar gaan versterken.

Onderzoeksthema's

Natuur als inspiratiebron

In de programmalijn Nature Inspired Products & Services staan biomimicry en biobased materialen centraal, waarbij de natuur als inspiratiebron geldt voor onder andere nieuwe innovatieve producten en duurzame ontwerp- en productieprocessen. Deze programmalijn is een belangrijke stap om de visie van Inholland ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’ te versterken. Duurzaamheid, samenwerking en een open blik staan centraal. Dat laatste is belangrijk, omdat biomimicry juist gaat over grenzen weerleggen en disciplines aan elkaar koppelen. Alle aspecten van productontwikkeling zijn nodig en dus leggen we verbindingen tussen engineering, economie, sociale wetenschappen en biologie.

Innovatieve oplossingen

We willen laten zien hoe biomimicry tot betere oplossingen kan komen dan traditionele manieren. Zo gaan we biomimicry inzetten in de agrifoodsector en deze verbeteren met bio-geïnspireerde oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de filtreersystemen van mangrovebossen of menselijke nieren. Deze natuurlijke processen kunnen als inspiratie dienen voor filtreersystemen die wij als mensen zelf ontwikkelen om watermanagement en de kwaliteit van water in de agrarische sector te verbeteren.

De associate lector van Biomimicry

Mauro Gallo
Mauro Gallo
Mauro Gallo
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Biomimicry

Werk samen met de onderzoekers van Biomimicry

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651025318