Diversiteitsvraagstukken

De onderzoeksgroep Diversiteitsvraagstukken heeft contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met diversiteitsvraagstukken. Samenwerking is gericht op de vragen die leven buiten Inholland, waarbij de onderzoeksgroep als kennispartner kan samenwerken op de thema’s binding, religie, identity politics en sociaaleconomische situatie. Samen met het werkveld wordt bijvoorbeeld in een Community of Practise gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Ook de oprichting van een landelijk diversiteitsplatform behoort tot de initiatieven van de onderzoeksgroep.