HRM & Persoonlijk Ondernemerschap

Buiten Inholland heeft de onderzoekslijn HRM & Persoonlijk Ondernemerschap contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met ontwikkelen op de arbeidsmarkt, de verandering van werk en skills die hierbij passen. Samenwerking is gericht op ondersteuning van organisaties om een toekomstgericht HRM-beleid te ontwikkelen.