Human Capital

Over Human Capital

Het lectoraat Human Capital, onderdeel van het kenniscentrum Business, Finance & Law (BFL), richt zich voornamelijk op de manier waarop (toekomstige) professionals duurzaam toegerust zijn op werk. Een duurzame en gezonde maatschappij vereist actieve participatie - het liefst in de vorm van betaald werk - van zoveel mogelijk mensen. Focus van het lectoraat ligt op het voorzien van de benodigdheden voor het blijvend ontwikkelen van werkenden om actief te blijven participeren in de maatschappij. Organisaties zullen daarnaast op zo’n manier ingericht moeten zijn, dat zoveel mogelijk mensen er hun eigen skills kunnen benutten en optimaal kunnen inzetten. Onderzoek binnen het lectoraat focust zich onder meer op de gevolgen van verschuivingen in de aard van een functie of beroep. 

Voor onderwijs en werkveld

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat Human Capital bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding, onder meer door implementatie van onderzoeksresultaten in het onderwijs. De onderzoeksresultaten worden waar mogelijk gebruikt voor curriculumaanpassingen en vernieuwingen van voornamelijk de financieel-economische opleidingen van Inholland. Vanuit het kenniscentrum BFL worden regelmatig afstudeeropdrachten verstrekt. Lector Petra Biemans en haar mede-onderzoekers werken daarnaast aan lesprogramma’s en -materiaal voor studenten, docenten en uiteraard HRM’ers in het beroepenveld. Daarnaast is er aandacht voor bijscholing van docenten op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Samenwerken met Human Capital

Buiten Inholland heeft het lectoraat Human Capital contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met ontwikkelen op de arbeidsmarkt, de verandering van werk en skills die hierbij passen. Samenwerking is gericht op ondersteuning van organisaties om een toekomstgericht HRM-beleid te ontwikkelen.

 

Onderzoeksthema's

De medewerker

 • Hoe veranderen beroepen en welke skills zijn dan essentieel?
 • Hoe voorkomen we dat er straks bepaalde groepen mensen buiten de arbeidsmarkt vallen?
 • Hoe ga je om met die nieuwe eisen en houd je oog voor inclusiviteit in de superflexibele, superveranderlijke en superdiverse maatschappelijke context?
 • Hoe bereid je jongeren (onze studenten) voor op andere typen werk? Op omgaan met alle veranderingen en toenemende complexiteit?

 

De organisatie

 • Hoe binden organisaties medewerkers met weinig formele binding of kortdurende verbanden en hoe realiseer je samen in de organisatie kennisoverdracht en continuïteit als er veel beweging is?
 • Hoe laat je zoveel mogelijk mensen participeren in de arbeidsmarkt, wat vraagt dat van organisaties en hoe organiseer je dat?

Beroepsbeelden: Werk verandert

Ons werk verandert in rap tempo. Kloppen de beroepsbeelden die we hebben eigenlijk nog wel?

 • Lopen we niet achter als we solliciteren naar een baan of kiezen voor een studie?
 • Weten we hoe de beroepen eruit zien en wat de beroepsbeoefenaar doet en moet kunnen om succesvol te zijn?
 • Zijn de scholen in voortgezet en beroepsonderwijs in staat om de transities in beroepen “bij” te houden en leren ze de goede zaken aan hun leerlingen en studenten?
 • Weten organisaties waar ze nieuwe mensen op moeten selecteren en hoe medewerkers (om)geschoold moeten worden om duurzaam inzetbaar te blijven?
 • Wat beteken de veranderingen voor een leven lang ontwikkelen? Hoe organiseer je dat, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven?

Human Capital buigt zich over dit type vragen, vanuit diverse projecten. Op de pagina Projecten staan enkele voorbeelden.

De lectoren van Human Capital

Petra Biemans
Petra Biemans
Petra Biemans
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Jeany van Beelen-Slijper
Jeany van Beelen-Slijper
Jeany van Beelen-Slijper
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Dag van het Onderwijs & Onderzoek: Keynote Petra Biemans

Nieuws vanuit Human Capital

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712