Logistiek & Complexiteit

De onderzoekslijn Logistiek & Complexiteit werkt samen met bedrijven die aanlopen tegen complexe vraagstukken bij de inrichting van logistieke ketens.