Agressief gedrag

De afgelopen jaren hebben de onderzoekers van GGZ Verpleegkunde meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van agressief gedrag. De pagina Agressief gedrag biedt een beknopt overzicht van de onderstaande afgeronde projecten, inclusief de publicaties en beroepsproducten die hieruit zijn voortgekomen:

  • Het verminderen van agitatie bij dementerende ouderen
  • Agressief gedrag van jeugdigen
  • Management van agressie bij forensische patiënten: vroegsignalering en vroege interventie

Het verminderen van agitatie bij dementerende ouderen

Geagiteerd en agressief gedrag komt frequent voor bij mensen met dementie. Wij ontwikkelden een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden om hen te ondersteunen om het gedrag van de cliënt te analyseren op oorzakelijke en beïnvloedende factoren, om vervolgens passende interventies in te zetten ter vermindering van het geagiteerde gedrag.

Auteurs:
Drs. R. Peijnenborg, drs. P.J. Verkade, prof. dr. Berno van Meijel

Samenwerking:

  

De richtlijn is verder uitgewerkt in drie boekjes en een interventiekaart die u kunt downloaden.

Agressief gedrag van jeugdigen

Een deel van de jongeren die in behandeling zijn bij de GGZ vertoont frequent ernstig agressief gedrag. Dit is in veel gevallen erg belemmerend voor hun herstel en maatschappelijke integratie. Wij ontwikkelden een richtlijn om deze jongeren effectief te begeleiding naar minder agressief gedrag en betere mogelijkheden voor persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Auteurs:
drs. Sarah Hage, prof. dr. Berno van Meijel

Pakket:

Samenwerking:

Management van agressie bij forensische patiënten: vroegsignalering en vroege interventie

Agressief gedrag komt relatief veel voor bij forensische patiënten en kan een belemmering vormen voor terugkeer in de samenwerking en voor hun maatschappelijk herstel. Wij ontwierpen een interventieprogramma gericht op effectief management van agressief gedrag bij deze doelgroep, met als kerncomponenten vroegsignalering van waarschuwingssignalen en vroegtijdige interventie ter preventie van agressief gedrag.

Auteurs:
dr. Frans Fluttert, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr Henk Nijman, prof. dr. Mieke Grypdonck

Proefschrift:
Management of inpatient aggression in forensic mental health nursing : the application of the Early Recognition Method

Samenwerking: