Evaluatie van antipsychotica gebruikt voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Lectoraat
GGZ-Verpleegkunde
Duur
maart 2019 t/m maart 2022
Locatie
Amsterdam
Contact
Berno van Meijel

Het doel van Antipsychotica bij een verstandelijke beperking

Veel mensen met verstandelijke beperkingen gebruiken antipsychotica vanwege probleemgedrag. Veel van hen gebruiken dit langdurig. Antipsychotica hebben bijwerkingen op metabool, neurologisch, cardiovasculair, hematologische en seksueel gebied. De effectiviteit van antipsychotica om probleemgedrag te verminderen wordt betwijfeld. Vanuit internationale richtlijnen wordt aanbevolen om het gebruik regelmatig te evalueren. In veel gevallen is het moeilijk om te bepalen of iemands toestand is zoals die is ondanks of dankzij het gebruik van antipsychotica. Afbouw is mogelijk in een substantiële groep. Bij anderen is afbouw niet mogelijk vanwege achteruitgang van gedrag. Het is niet mogelijk om daarvan op voorhand een goede inschatting te maken.

Om te evalueren of en welk effect antipsychotica hebben, is het vaak noodzakelijk om de dosering in stappen te verlagen en indien mogelijk compleet af te bouwen. De dagelijkse praktijk staat huiverig of aarzelend tegen over een dergelijk traject. Besluiten over de dosis van antipsychotica worden doorgaans multidisciplinair genomen, met een arts, een gedragswetenschapper, één of meer begeleiders, de familie en waar mogelijk de client.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Decision Guide, die weloverwogen besluitvorming over het gebruik van antipsychotica bewerkstelligt. Een zorgvuldig opgezet traject van dosisverlaging moet uitwijzen of langdurige dosisverlaging of discontinuering van antipsychotica kan worden gerealiseerd.

"Een zorgvuldig opgezet traject van dosisverlaging moet uitwijzen of langdurige dosisverlaging of discontinuering van antipsychotica kan worden gerealiseerd."

 

Bas Kleijwegt, promovendus Antipsychotica bij een verstandelijke beperking

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De Decision Guide wordt ontwikkeld met behulp van Intervention Mapping, een methode die gebruik maakt van theorie en wetenschappelijk bewijs, én de hulp van stakeholders. Omdat het handelen van professionals wordt beïnvloed door de percepties die zij hebben over gebruik en afbouw van antipsychotica, worden deze via mixed-methods onderzoek in kaart gebracht.

De volgende onderzoekers zijn betrokken: prof. Dr. Berno van Meijel (lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland), Bas Kleijwegt (onderzoeker VUmc en manager Esdégé-Reigersdaal), dr. Addy Pruijssers (’s Heerenloo), en prof.dr. AartJan Beekman (professor of VUmc).

Wat zijn de resultaten?

De ontwikkeling van de Decision Guide draagt bij aan het zorgvuldig en methodisch evalueren van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking.

Concrete resultaten zijn:

  • Een Decision Guide voor het evalueren van antipsychotica, gebruik voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking;
  • Meerdere wetenschappelijke peer-reviewed internationale publicaties;
  • Een scholing voor begeleiders;
  • Een scholing voor gedragswetenschappers.

De onderzoekers van Antipsychotica bij een verstandelijke beperking:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Berno

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+31 (0) 623 800 349