Autoritatieve Allianties

Lector
Femke Kaulingfreks
Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
januari 2018 t/m januari 2022
Locatie
Amsterdam

Opvoedpraktijken voor veerkrachtige identiteitsvorming

Het expertiselab Resilient Identities gaat op zoek naar een langere termijn strategie om de identiteitsontwikkeling van jongeren uit de sociaal-culturele marge te begeleiden. Hoe kan vanuit uiteenlopende verbanden en instituties genoeg morele invloed worden uitgeoefend op (jonge) burgers om jongeren minder vatbaar te maken voor radicalisering zonder hen sociaal of politiek van het democratische samenlevingsproject te vervreemden? Welke samenwerkingsverbanden kunnen moreel gezag creëren zonder te hoeven dreigen met geweld?

Zicht op wat er gebeurt

Het expertiselab verkent de doelen, de mogelijkheden en beperkingen van ‘autoritatieve allianties’. Daarin verdedigen volwassenen de wereld-zoals-die-nu-is én helpen zij de verbeelding van jonge mensen te stimuleren. Daarom onderzoeken we in detail de factoren en processen die kunnen bijdragen aan veerkrachtige identiteitsvorming. Ook gaan we na welk beleid nodig is om samenwerking tussen de school-, jeugdwerk- en religieuze instellingen te faciliteren ter ondersteuning van veerkrachtige politieke en sociale identificatie- en maatschappelijke participatieprocessen. Zo krijgen we zicht op wat er gebeurt wanneer bij het begin van mogelijke verwijdering of radicalisering het gesprek wordt geopend, in plaats van afgesloten. 

Onderzochte elementen

We onderzoeken welke veerkracht nodig is in een polariserende samenleving, welke professionele infra(structuur) dit faciliteert, welke relaties en regels in de praktijk bijdragen aan die veerkracht, en wat de uitkomsten betekenen voor de verhoudingen tussen praktijk, wetenschap en beleid. Elementen van de socialiserende praktijken zullen door middel van participatief actie-onderzoek worden onderzocht. Dit stelt ons in staat om gegevens samen te verzamelen met actoren in het veld.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit. Dr. Stijn Sieckelinck is projectleider.

'Voor een effectieve aanpak van risicojongeren moeten we niet óver deze jongeren praten, maar mét ze in gesprek gaan.'

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

 
Je kunt contact opnemen met Michelle Bax, managementassistent.
Telefoon
0884664290