Autoritatieve Allianties

Lectoraat
Jeugd en Samenleving
Duur
januari 2018 t/m januari 2022
Locatie
Amsterdam
Contact
Femke Kaulingfreks

Het doel van 'Autoritatieve Allianties'

Het expertiselab Resilient Identities gaat op zoek naar een langere termijn strategie om de identiteitsontwikkeling van jongeren uit de sociaal-culturele marge te begeleiden. Hoe kan vanuit uiteenlopende verbanden en instituties genoeg morele invloed worden uitgeoefend op (jonge) burgers om jongeren minder vatbaar te maken voor radicalisering zonder hen sociaal of politiek van het democratische samenlevingsproject te vervreemden? Welke samenwerkingsverbanden kunnen moreel gezag creëren zonder te hoeven dreigen met geweld?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het expertiselab verkent de doelen, de mogelijkheden en beperkingen van ‘autoritatieve allianties’. Daarin verdedigen volwassenen de wereld-zoals-die-nu-is én helpen zij de verbeelding van jonge mensen te stimuleren. Daarom onderzoeken we in detail de factoren en processen die kunnen bijdragen aan veerkrachtige identiteitsvorming. Ook gaan we na welk beleid nodig is om samenwerking tussen de school-, jeugdwerk- en religieuze instellingen te faciliteren ter ondersteuning van veerkrachtige politieke en sociale identificatie- en maatschappelijke participatieprocessen. Zo krijgen we zicht op wat er gebeurt wanneer bij het begin van mogelijke verwijdering of radicalisering het gesprek wordt geopend, in plaats van afgesloten. 

We onderzoeken welke veerkracht nodig is in een polariserende samenleving, welke professionele infra(structuur) dit faciliteert, welke relaties en regels in de praktijk bijdragen aan die veerkracht, en wat de uitkomsten betekenen voor de verhoudingen tussen praktijk, wetenschap en beleid. Elementen van de socialiserende praktijken zullen door middel van participatief actie-onderzoek worden onderzocht. Dit stelt ons in staat om gegevens samen te verzamelen met actoren in het veld.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit. Dr. Stijn Sieckelinck is projectleider.

"Voor een effectieve aanpak van risicojongeren moeten we niet óver deze jongeren praten, maar mét ze in gesprek gaan."

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

De onderzoekers van Autoritatieve Allianties:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631639571