Femke Kaulingfreks
Femke Kaulingfreks

Femke Kaulingfreks

lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

 Werk samen met Femke

Even voorstellen

Femke Kaulingfreks is sinds maart 2018 lector Jeugd en Samenleving bij het domein Gezondheid, Sport en Welzijn.  Zij maakt onderdeel uit van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn en houdt zich in haar lectoraat bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden.

In haar praktijkgericht onderzoek staat empowerment van jongeren in een kwetsbare positie centraal. De focus ligt daarbij op jeugdempowerment in de wijk, veerkrachtig opgroeien en veranderend vakmanschap van jeugdprofessionals. Daarnaast wordt bekeken hoe informele en professionele hulpverlening elkaar kunnen versterken. Dit resulteert in onderzoeksrapportages én hands-on adviezen voor jeugdprofessionals en methodiekontwikkeling voor de jeugdsector en het onderwijs.

Samenwerken

Ben je docent met onderzoeksambities op de themagebieden van het lectoraat? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken voor deelname aan de kenniskring of voor de mogelijkheden tot een promotie-traject.

Ben je student en wil je stage lopen of afstuderen met een onderzoeksopdracht op een themagebied van het lectoraat? Mail ons dan met je voorstel of een korte beschrijving van je onderzoeksinteresses.

Wie is Femke Kaulingfreks?

Expertise

Femke Kaulingfreks is lector Jeugd en Samenleving sinds 1 maart 2018. Zij is verbonden aan de opleiding én master Pedagogiek en de brede bachelor Social Work van Hogeschool Inholland.  Daarnaast is Femke hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze benoemd is op de Wibautleerstoel. Ze doet hier vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief onderzoek naar de ontwikkeling van de stad. Femke zit verder in de programmaraad van het nieuw op te richten Kenniscentrum Amsterdam Inequality Lab.

 

Ervaring

In 2013 promoveerde ze aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze deed onder andere onderzoek naar de manier waarop jongeren met een migrantenachtergrond zich verzetten tegen stigmatisering, naar het gebrek aan vertrouwen in de politie van jongeren uit de Haagse Schilderswijk, naar de sleutelrol van informele gezagsdragers in achterstandswijken en naar de ervaringen van docenten in de klas met segregatie, polarisering en radicalisering. In 2015 publiceerde ze het boek Uncivil Engagement and Unruly Politics over de politieke betekenis van rellen en openbare ordeverstoringen in Nederland en Frankrijk. In 2017 bracht ze haar nieuwe boek Straatpolitiek uit, over de verschillende manieren waarop jongeren die zich uitgesloten voelen hun engagement uiten, buiten het stemhokje en politieke partijen om.

Femke Kaulingfreks is politiek filosoof, antropoloog en pedagoog en doet al geruime tijd interdisciplinair onderzoek op de themagebieden van de onderzoekslijn. Ze bekijkt in haar werk specifiek hoe jongeren met een diverse achtergrond in een grootstedelijke context goed en gelijkwaardig op kunnen groeien. Femke bijt zich daarbij graag vast in complexe thema’s zoals de aanpak van deviant gedrag, polarisatie en radicalisering. Ze is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek – met name wijkgericht etnografisch onderzoek – waarbinnen de eigen belevingswereld van jongeren centraal staat.

"De emancipatie van kwetsbare jeugdgroepen en hun ouders is voor mij een belangrijk speerpunt: een gezonde samenleving zou in mijn ogen ook een inclusieve samenleving moeten zijn."

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

Femke Kaulingfreks bij podcast Onderzoekers over de Toekomst

Luister de aflevering

Femke Kaulingfreks was te gast in de podcast Onderzoekers over de Toekomst. In deze podcastserie delen lectoren van Hogeschool Inholland elke maand hun visie over de toekomst van onze wereld. Femke geeft in de podcast haar visie op welke rol pedagogische professionals kunnen spelen op het gebied van veerkracht bij jongeren.

Luister de aflevering

Alle publicaties van Femke

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Femke Kaulingfreks
Telefoon
0631639571