De business case van duurzame innovaties

Lectoraat
Finance & Accountancy
Duur
September 2022 t/m februari 2025
Locatie
Alkmaar, Diemen, Haarlem
Contact
Hugo Booms

Het doel van De business case van duurzame innovaties

Om de samenleving daadwerkelijk om te vormen tot een duurzame samenleving moet gekeken worden naar de slagingskans van innovaties op het gebied van duurzaamheid. Sommige initiatieven op het gebied van duurzaamheid komen niet of niet goed van de grond vanwege de financiële en bedrijfseconomische onderbouwing ervan, op welke manier dan ook.

Maar het tegenovergestelde is ook waar. Steeds meer is de economische noodzaak een reden om te veranderen. Denk aan hoge energiekosten, droogte en gestegen grondstofprijzen. Met dit project onderzoeken we wat de business case is van verschillende duurzame innovaties, of het nou een positieve of een negatieve business case is. Deze onderzoeken richten zich vooral op de sectoren food, energy en water. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over zonne-energie, hergebruik van materialen, alternatieve grondstoffen, walstroom of ‘deelfietsen’.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit project brengt studenten, onderzoekers en opdrachtgevers uit bedrijfsleven en de publieke sector bijeen om samen aan de slag gaan met relevante vraagstukken. Vanuit de bestaande literatuur kijken we naar bedrijfseconomische modellen die van toepassing zijn op het vraagstuk. Vervolgens voeren we praktijkonderzoek uit waarbij de opdrachtgever regelmatig updates krijgt over de voortgang. Bij sommige vraagstukken werken studenten transdisciplinair samen met studenten van andere opleidingen zodat ze elkaar kunnen aanvullen en van elkaars onderzoeksresultaten kunnen leren.

"Duurzaamheid is de fase voorbij dat het losstaat van onze economie."

- Onno Dwars, Ballast Nedam Development

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met dit project leiden we studenten op die weten hoe ze om moeten gaan met de transitie naar een duurzame samenleving. Studenten leggen contacten binnen het toekomstige werkveld en doen praktische ervaring op bij echte bedrijven en publieke organisaties. Ze werken over de grenzen van hun eigen opleiding heen en leren van andere studenten. Het onderwijs verzamelt kennis en vormt expertise op de verschillende onderwerpen die vervolgens weer kunnen worden ingezet in het onderwijs.

Hoe betrekken we het werkveld?

Het werkveld is de opdrachtgever in dit project. Problemen waarmee het werkveld kampt, worden ingebracht in het onderwijs en studenten kiezen voor een project waarin zij graag een rol spelen. Vervolgens gaan de opdrachtgever en de studenten enkele weken met elkaar aan de slag om onderzoek te doen. De opdrachtgever geeft een briefing waarna studenten een plan van aanpak schrijven. Tijdens het project blijft de opdrachtgever betrokken door voortgangsrapportages vanuit de studenten. Het werkveld kan op deze manier gebruikmaken van de expertise die wij hebben opgebouwd.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Door de samenwerking met organisaties, bedrijven en studenten kan kennis worden gedeeld. Studenten, bedrijven, onderzoekers en andere belanghebbenden komen hierdoor tot nieuwe inzichten. Ook zijn studenten beter voorbereid op de rol die duurzaamheid zal spelen in hun werkzame leven.

Onderzoek waarvan dit project een vervolg is

Samenwerkingspartners

Werk samen met Hugo

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0615279314