De kracht van ontmoeting

Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
januari 2018 t/m januari 2022
Locatie
Amsterdam
Contact
Femke Kaulingfreks

Het doel van 'De kracht van ontmoeting'

De afgelopen jaren is in Nederland een nieuw jeugdzorgstelsel ingericht waarin wijkteams de hoofdrol spelen. Aanwezigheid in de wijken, contact maken met alle groepen, zorgen dat problemen eerder gesignaleerd worden en aansluiten bij en ondersteunen van de veerkracht van gezinnen en hun netwerken (versterken van de pedagogische civil society) zijn centrale aandachtspunten. Ook in deze vernieuwde opzet is nog geen sprake van gelijke kansen. 

Dit project richt zich op jongeren van 10+ en hun ouders/opvoeders. Zij worden door wijkteams minder bereikt dan (ouders van) jongere kinderen, waarbij bovendien de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs (vaak in een andere wijk dan waar ze wonen) de samenwerking tussen de wijkteams en scholen gecompliceerder maakt.

Onderzoeksvragen

Doel van het project is het bevorderen van professionele kwaliteiten en werkwijzen (van wijkteams jeugd) gericht op betekenisvolle ontmoeting en verbinding met groepen ouders en jongeren die nog moeilijk worden bereikt en op ondersteuning/versterking van de pedagogische civil society rondom deze ouders en jongeren. Dit hoofddoel wordt vertaald in twee onderzoeksvragen:

  1. Welke kwaliteiten (kennis, vaardigheden, attitudes) zijn nodig en welke werkwijzen (van teams) zijn geschikt voor professionals in wijkteams om tot betekenisvolle ontmoeting en samenwerking te komen met (meer of minder formeel georganiseerde) groepen van ouders en jongeren die zij nog moeilijk bereiken en om, ook in samenwerking met leerkrachten, de pedagogische civil society te versterken?
  2. Hoe zijn deze kwaliteiten te bevorderen en te verankeren in systemen van lerend werken en initiële opleidingen?

Het project wordt gefinancierd met een NWA Startsubsidie binnen het Startimpulsprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd'.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Om jongeren en ouders een gelijke kans op toegang tot ondersteuning en hulp te kunnen bieden, is het van belang dat de afstand tussen groepen die nu nog niet bereikt worden tot de wijkteams vermindert. Waar er in de eerste contacten tussen professionals, jongeren en ouders altijd sprake is van een ontmoeting tussen vreemden, kan dit des te meer gelden in het geval van jongeren en ouders met een achtergrond die verschilt (op aspecten van diversiteit) van professionals in de wijkteams. We veronderstellen echter dat ontmoeting een essentiële voorwaarde is om deze groepen te bereiken, met hen een verbinding te maken en de pedagogische civil society te ondersteunen en te versterken. Daarom is het van belang dat professionals in staat zijn om deze ontmoetingen te realiseren.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631639571