De wijk als werkgever

Lectoraat
Empowerment & Professionalisering
Duur
april 2017 t/m oktober 2019
Locatie
Haarlem
Contact
Lilian Linders

Het doel van 'De wijk als werkgever'

In dit project, gefinancierd door het Instituut Gak, wordt er onderzoek gedaan naar de wijk als werkgever. Het project wil verdieping aanbrengen in de mate waarin en manier waarop mensen met vraag en mensen met aanbod in de eigen woonomgeving met elkaar in contact komen en afspraken maken over de uitwisseling van diensten. Wat is er nodig voor het leggen van relaties tussen verschillende groepen in de wijk of buurt? Welke rol kunnen buurtbedrijven, wijkprofessionals of initiatieven van ondernemende bewoners spelen in het tot stand brengen van deze nieuwe relaties? Het project vindt plaats in drie steden, waaronder in twee wijken in de gemeente Haarlem.

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van lokale werkgelegenheid en ontdekken welke rol buurtbedrijven, professionals of andere initiatieven spelen in de wijk. We willen verdieping aanbrengen in de mate waarin en manier waarop mensen met vraag en mensen met aanbod in de eigen woonomgeving met elkaar in contact komen en afspraken maken over de uitwisseling van diensten. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het project bestaat uit drie fasen:

  • Verkennen: bewust en systematisch onderzoeken van de alledaagse werkelijkheid om het dagelijks leven in de wijk beter te begrijpen. Dit doen we door te kijken, observeren, aandachtig te luisteren en verhalen op te tekenen. 
  • Experimenteren:  in concrete experimenten wordt geprobeerd de kansen te herkennen, de contacten te verdiepen en de realisatie van werkzaamheden te vergroten.
  • Leren en delen: we evalueren de resultaten en delen de ervaringen, maar bovenal de kennis en inzichten die zijn opgedaan, en brengen in beeld wat heeft gewerkt en wat niet.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten nemen actief deel in de wijkobservaties en hebben een rol in het vastleggen van informatie, zowel in tekst als in beeld. Dit kan als onderdeel van een portfolio opdracht (een korte opdracht), maar ook als onderdeel van een afstudeeropdracht. Een student kan ook als eigen project een deelonderzoek verrichten. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Met dit project willen we mogelijk extra vraag naar werk bij wijkbewoners ontdekken en ze verbinden aan werkzoekenden in een wijk. Om te leren hoe dit in verschillende contexten concreet vorm kan krijgen, doen we dit in zes wijken die we als projectteam al (vrij) goed kennen en met eigen karakteristieke sociaaleconomische en sociaal culturele kenmerken. We hebben gekozen voor de wijken Centrum en Bargeres in Emmen, Keizerslanden en Zandweert in Deventer en Parkwijk en Boerhaavewijk in Haarlem.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het vergroten van de vraag naar (betaald) werk door de latente vraag in de wijk te verkennen en samen met enerzijds bewoners en anderzijds buurtbedrijven, bewonersinitiatieven en wijkprofessionals te komen tot een nieuwe match tussen vraag en aanbod.


"Wat gebeurt er als mensen met een vraag en mensen die het werk willen uitvoeren samen onderdeel zijn van de oplossing? Wat kan er dan ontstaan? Kan dat de marginaliteit van wijkprojecten doorbreken?

Thomas Kampen, voormalig lector Stimulering Gezonde Samenleving

De onderzoekers van De wijk als werkgever:

Joost Weling toevoegen in productie

Hogeschool Inholland werkt samen met:

 

Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen

Werk samen met Lilian

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651026195