Dieren in de stad

Het doel van Dieren in de stad

Door de toenemende bevolkingsgroei en steeds strengere regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid spelen tal van vragen over de rol, kansen en bedreigingen van dieren in de stad. De vragen worden steeds urgenter en ingewikkelder.

  • Wat is de invloed van dieren in de stad op de (geestelijke) gezondheid van mensen? Welke rollen kan een dier in de stad vervullen?
  • Hoe kunnen wij dierenwelzijn borgen van dieren in de stad? Welke ethische vraagstukken moeten wij oppakken om diergezondheid en welzijn te borgen?
  • Hoe kunnen dieren een rol spelen in de circulaire economie en de biodiversiteit van de stad? En wat is de rol van dieren m.b.t. vergroening van de stad?
  • Welke functie/rol binnen de eiwittransitie is weggelegd voor dieren en kan dit in de stad?
  • Welke nieuwe verdienmodellen zijn mogelijk voor ondernemers met dieren in de stad?

Het doel van het project Dieren in de stad is op deze vraagstukken kennis te ontwikkelen en vervolgens te ontsluiten.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Samen met het werkveld, de overheden, maatschappelijke organisaties en andere Inholland-domeinen en -opleidingen werken we aan de vraagstukken om de rol van dieren in de stad te onderzoeken. De opleiding Dier- en Veehouderij is penvoerder van het project.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten buigen zich over vragen aan de hand van real life casussen voor het werkveld, de overheden en maatschappelijke organisaties die hier behoefte aan hebben. Door de aard en complexiteit van de vraagstukken wordt ook nauw samengewerkt met andere domeinen en opleidingen. Dit bevordert het inter-, multi- en transdisciplinair handelen en denken.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Producten die studenten opleveren blijven niet op de plank liggen maar worden hands-on ingezet bij het beantwoorden van maatschappelijk relevante vraagstukken op gebied van voedsel, leven en gezondheid in de metropool.

Wat is het (verwachte) resultaat?

Diverse adviesrapporten, handleidingen, inspiratiedocumenten en protocollen.

"Kippen bieden een 'alibi voor sociaal contact'"

 

Dymphie Brouwer

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Nathalie

Kom in contact en stel je vragen