Evaluatie gebiedsgericht werken

Het doel van 'Evaluatie Gebiedsgericht werken'

In zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen spelen zogenaamde Flexibele Assertive Community Treatment teams, ofwel FACT-teams, een belangrijke rol. Deze teams geven afhankelijk van de situatie van een individuele cliënt meer of minder intensieve zorg vanuit teams die outreachend werken. In 2016 verhuisde een deel van de FACT-teams in de regio Utrecht naar locaties in de directe buurt van cliënten en begon een intensieve samenwerking met teams voor beschermd en begeleid wonen in de wijk en andere voorzieningen in de buurt zoals huisartsen en buurtteams. Dit zou betere kansen moeten opleveren voor klinisch, sociaal en persoonlijk herstel van cliënten.

In dit project wordt onderzocht hoe effectief deze nieuwe werkwijze is. De onderzoeksvraag is of Gebiedsgerichte GGZ betere uitkomsten oplevert voor cliënten dan het werken met reguliere FACT teams. Het onderzoek wordt geïnitieerd door Altrecht GGZ. Wilma Swildens is de hoofdonderzoeker.

Hoe wordt dit onderzoek aangepakt?

Uitkomstmaten zijn (vervulde en onvervulde) zorgbehoeften, kwaliteit van leven en klinisch, functioneel en persoonlijk herstel en het aantal opnamedagen. Deze data worden verzameld via Routine Outcome Monitoring en analyse van verzamelde data over zorggebruik. Tevens worden aanvullende kwalitatieve interviews met cliënten, naasten en hulpverleners gedaan om inzicht te krijgen in hun ervaringen. Veranderingen op de uitkomstmaten van cliënten in zogenaamde proeftuinen waar eerst gestart werd met Gebiedsgericht werken worden vergeleken met wijken waar nog niet gebiedsgericht werd gewerkt of later werd gestart.

Hoe worden het werkveld en onderwijs betrokken?

Het gaat om een praktijkgericht onderzoek waarbij cliënten zelf, hun naasten en hulpverleners betrokken zijn. Zowel bij het ontwerp van de studie als door deelname aan interviews. Regelmatig presenteren de onderzoekers tussentijdse uitkomsten, zowel bij hulpverleningsteams als tijdens congressen en symposia voor hulpverleners en studenten. Voortbouwend op dit onderzoek wordt tevens gewerkt aan de opzet van een leernetwerk GGZ in de wijk.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Op dit moment worden de gegevens geanalyseerd. De eerste uitkomsten ondersteunen de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken als positieve ontwikkeling. Cliënten in de proeftuinen gingen vooruit in hun functioneren en in kwaliteit van leven maar niet significant meer dan in de teams die nog niet wijkgericht werkten. In beide condities was er sprake van vooruitgang. Maar de kwalitatieve uitkomsten wijzen er wel op dat cliënten zelf het een positieve ontwikkeling vinden, dat ze zich beter gesteund en geholpen voelen met  gebiedsgericht werken.

De uitkomsten zijn op een aantal congressen gepresenteerd. Over de kwalitatieve uitkomsten is een poster gemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal publicaties over Gebiedsgerichte GGZ.

Dit zijn de volgende producten; een systematic review over gebiedsgerichte ggz en de rol van verpleegkundigen en social work daarbinnen; een wetenschappelijk artikel over de uitkomsten van het gebiedsgericht werken in de regio Utrecht.

"Dat het gebiedsteam gewoon dichterbij is en gemakkelijker bereikbaar... dat geeft ook wel een veilig gevoel dat je weet dat mensen er zo kunnen zijn als het misgaat."

 

Cliënt Gebiedsteam GGZ Utrecht, onderzoek 'Evaluatie Gebiedsgericht werken Altrecht'

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Wilma

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0614426964