Interprofessionele zorg in de GGZ

Over Interprofessionele zorg in de GGZ

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben naast een lange ziekteduur ook beperkingen in het dagelijks functioneren. Daarom is niet alleen hulp nodig bij klinische behoeften, zoals psychiatrische behandeling en crisisopvang, maar ook bij humanitaire behoeften (fysieke veiligheid, geschikte woning, acceptatie als persoon, gezondheid en leefstijl) en rehabilitatiebehoeften (zelfstandig wonen, sociale contacten, werk). Om in deze behoeften te voorzien wordt de zorg steeds vaker ambulant en gebiedsgericht georganiseerd. Dit in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en met inzet van professionals van meerdere disciplines en naasten van de cliënt. Idealiter is het effect van deze interprofessionele samenwerking groter dan elk van de professionals afzonderlijk zou kunnen bereiken. Dit blijkt in de praktijk nog geen eenvoudige opgave. Want hoe doe je dat in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en met inzet van verschillende professionals en naasten van de cliënt? Deze onderzoeksvraag staat in ons onderzoek centraal.

Voor onderwijs en werkveld

Het lectoraat maakt deel uit van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Zorg, welzijn, sport en techniek vormen samen met in- en externe belanghebbenden een netwerkorganisatie om samen nieuwe duurzame oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten doen dit in kenniswerkplaatsen, leerbedrijven en projectmatige samenwerkingsverbanden met het werkveld. 

Samenwerken met Interprofessionele zorg in de GGZ

Het lectoraat Interprofessionele Zorg in de GGZ is ingesteld in samenwerking met Altrecht GGZ (regio Utrecht) en werkt nauw samen met de lectoraten GGZ-Verpleegkunde en Empowerment & Professionalisering Sociaal Domein. Daarnaast onderhoudt het lectoraat relaties met een groot aantal universiteiten en andere kennisinstellingen. Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan een gezonde, inclusieve samenleving, een van de profilerende thema’s van Inholland. Toekomstige professionals krijgen drie centrale handvatten mee: het bevorderen van zelfmanagement, interprofessioneel samenwerken en het gebruik van technologische innovaties. Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen gaat het in algemene termen om het streven naar persoonlijk, maatschappelijk en klinisch herstel. Dit streven wordt onderzocht binnen de context van interprofessionele zorg in de wijk. Het lectoraat onderzoekt de uitkomsten van GGZ in de wijk-teams op het gebied van functioneren, kwaliteit van leven en herstel (persoonlijk, maatschappelijk, klinisch).

Onderzoeksthema's

Met haar onderzoeksprogramma wil lector Wilma Swildens bijdragen aan een gezonde samenleving, een van de profilerende thema’s van Inholland. In algemene termen gaat het om het streven naar persoonlijk, maatschappelijk en symptomatisch herstel.

Gebiedsgericht werken aan herstel

In maart 2021 heeft Wilma, lector Interprofessionele zorg in de GGZ van Hogeschool Inholland en Altrecht GGZ, haar lectorale rede uitgesproken. In haar rede 'Gebiedsgericht werken aan herstel' is ze ingegaan op de vraag hoe interprofessioneel samenwerken kan bijdragen aan herstel op de verschillende levensgebieden van cliënten met een ernstige psychische aandoening. Je kunt de opname van de livecast hier terugkijken en ook de bijbehorende publicatie downloaden. Het voorprogramma is hier terug te kijken. 

De lector van Interprofessionele zorg in de GGZ

Wilma Swildens
Wilma Swildens
Wilma Swildens
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Interprofessionele zorg in de GGZ

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met Sharmila Balesar.
Telefoon
0615279249