Intekenstudie

Lectoraat
Medische Technologie
Duur
januari 2019 t/m november 2020
Locatie
Haarlem
Contact
Jelle Scheurleer

Het doel van Intekenstudie

Bij de behandeling van kanker neemt radiotherapie een belangrijke plaats in. Als patiënten behandeld worden met radiotherapie wordt ter voorbereiding veelal een CT en/of een MRI gemaakt. Op deze beelden worden zowel de tumor als de omliggende (stralingsgevoelige) organen ingetekend. Daarna wordt een bestralingsplan opgesteld waarbij de tumor een hoge dosis krijgt en de omliggende stralingsgevoelige organen zoveel mogelijk worden gespaard. De kwaliteit van intekening van de risico-organen kan van grote invloed zijn op de kwaliteit van de behandeling.

Intekenen van de risico-organen is één van de taken van MBB-ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen). Studenten aan de opleiding MBRT in Haarlem leren risico-organen in te tekenen, maar er blijkt in de praktijk na hun afstuderen een discrepantie te bestaan tussen de intekenvaardigheid en de behoefte in de ziekenhuispraktijk.

Het project Intekenstudies heeft als doel het intekenonderwijs aan MBRT-studenten bij Inholland Haarlem te verbeteren.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek valt uiteen in twee delen. In het eerste deel wordt software ontwikkeld om de variatie in intekenen te visualiseren en te kwantificeren, de student krijgt op individuele basis automatische feedback. De ontwikkelde software heeft de naam Panoptes gekregen, naar de Griekse reus Argus Panoptes die met zijn vele ogen alles ziet.

In het tweede deel wordt onderzocht hoe groot de intekenvariatie onder MBRT-studenten is en op welke wijze deze verminderd kan worden. Hoe effectief is het onderwijs?

Het project omvat de volgende aspecten:

  1. Doorontwikkelen van bestaande software voor berekening en visualisatie van intekenvariatie die aansluit op bestaande commerciële intekensoftware;
  2. Testen van nieuwe software in een studentenpopulatie, en voor verschillende doelgebieden (buik en thorax);
  3. Selecteren van te gebruiken intekenatlassen voor verschillende doelgebieden;
  4. Onderzoeken van de effectiviteit van de interventie (zonder versus met atlas, zonder versus met feedback) op intekenvaardigheden voor verschillende doelgebieden (buik en thorax);
  5. Implementeren van de aangetoonde effectieve interventie in het curriculum van de MBRT-opleiding.

"Het project Intekenstudie is een project dat de radiotherapeutische zorg verbetert en gelijk ook de effectiviteit van het onderwijs meet."

 

Jelle Scheurleer, onderzoeker Medische Technologie

Wat is het belang voor het onderwijs?

In het huidige curriculum wordt zowel in het eerste als in het tweede jaar van de bacheloropleiding aandacht geschonken aan het intekenen van risico-organen. Deze delen van het curriculum zullen aangepast moeten worden. Daarnaast bestaat het idee om nieuw onderwijs voor het vierde jaar te ontwikkelen, waarin studenten meer specifiek per tumorlocatie getraind worden in het intekenen van risico-organen. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het uitwerken van een blauwdruk voor een post-HBO-module “Intekenen”.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De onderzoekers van Medische Technologie voeren dit project uit in samenwerking met de afdeling Radiotherapie van het AMC in Amsterdam en de Universiteit van Manchester. Het is deze drie-eenheid van ontwikkelexpertise, klinische praktijkvoering en onderwijservaring die dit project bijzondere meerwaarde geven. Vanuit Hogeschool Inholland speelt de vakgroep Radiotherapie een belangrijke rol; de ervaring en deskundigheid van de docenten in deze vakgroep zijn essentieel om te komen tot een product dat studenten makkelijk kunnen toepassen en hen de juiste ondersteuning biedt bij het leerproces.

Wat zijn de verwachte resultaten?

  1. Een volwaardige softwaretool om intekenvariatie visueel inzichtelijk te maken in diverse risico-organen, gebaseerd op intekeningen die gemaakt zijn in commerciële intekensoftware. De tool dient DICOM-RT (het gebruikelijke bestandsformaat voor commerciële software binnen het vakgebied radiotherapie) te kunnen importeren. Na de import van de intekeningen dient zowel een numerieke evaluatie, als een 3D-visualisatie van de kwaliteit van de intekening gepresenteerd te kunnen worden.
  2. Verslag/artikel van het onderzoek naar de effectiviteit van de implementatie van intekenatlassen en software in het MBRT-onderwijs.
  3. Een up-to-date intekenmodule voor het radiotherapie-onderwijs binnen het MBRT-onderwijs waarin de gebruikte intekenatlassen en softwaretool centraal staan.
  4. Een softwaremodule die gerichte feedback levert op intekenvariaties van individuele studenten gebaseerd op kennis van knelpunten in het intekenproces zoals uit bovenstaande analyse is gebleken.

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Jelle Scheurleer
Telefoon
0615279629